3DP Try out

Dansk AM Hub og Center For Industri tilbyder nu danske virksomheder at låne og teste en 3D printer i en måned.

3DP Try out er en mulighed for at tilegne sig konkret viden og erfaring i forhold til at få AM-teknologi ind i virksomheden.

Dansk AM Hub stiller, i samarbejde med Center For Industri, en printer til rådighed til udvalgte virksomheder i en måned.

Tilbuddet skal hjælpe til med at afdække muligheder og skabe afklaring i virksomhederne forud for et videre beslutningsgrundlag for tilkøb og anvendelse af 3D print i egen forretning. Samtidig er der fokus på, og mulighed for at vise mulighederne i 3D print internt i virksomheden.

Målet er at bringe 16 danske SMV´er et stort skridt videre i deres overvejelser om at anvende 3D-print teknologi.

Selve forløbet på én måned inkluderer:

  • Levering af printer – Installering og instruktion
  • Materialer til printer – Hotline – Evaluering

Krav til virksomhederne for at deltage:

  • Kunne overholde EU´s definition af en ”Dansk SMV” (”de minimis” reglerne)
  • Acceptere at indgå i en evaluering
  • Deltage som case, der offentliggøres, så andre kan drage nytte af erfaringer

For yderligere information, spørgsmål og tilmelding:

Dansk AM Hub, Lars Holmegaard, lh@am-hub.dk

eller kontakt Center For Industri: www.centerforindustri.dk