Programme Director med stærke projektleder- og innovationskompetencer søges til at lede udviklingen af Additive Manufacturing til bæredygtigt byggeri

 

Vil du være med til at gøre Danmark verdensførende i at anvende Additive Manufacturing (AM) – også kaldet industrielt 3D print – til bæredygtigt byggeri? Så er du måske vores nye Programme Director.

I Dansk AM Hub arbejder vi med at udbrede kendskabet til AM-teknologien bredt i industrien med særligt fokus på små og mellemstore danske produktionsvirksomheder og især sætte fokus på, hvordan AM kan bidrage til grøn omstilling og en produktion med mindre spild, mindre brug af materialer, mindre transport og generelt en mindre CO2-udledning. Her er teknologiens rolle i forhold til byggeri særligt interessant, da byggebranchen står for 40 procent af den globale udledning, og materialer og ressourcer er højst efterspurgte, men ikke effektivt nok udnyttet.

Et gennembrud for AM er for alvor på vej i byggesektoren, og inden for de seneste fem år har de første danske virksomheder fået fast fodfæste i markedet f.eks. med et 3D printet hus på 37 kvadratmeter i Holstebro, som i øjeblikket er det største 3D printede byggeprojekt i Skandinavien – og mange flere projekter er på vej. Internationalt ses ligeledes store gennembrud med teknologien indenfor byggeri, og et væld af nye startups skubber grænserne for byggeri gennem AM.

De seneste to år har Dansk AM Hub derfor arbejdet sammen med nogle af Danmarks førende arkitekter og designere om at udvikle et koncept, hvor AM anvendes til at reducere materiale- og pladsspild i byggeprocessen og skaber helt nye typer af konstruktioner og løsninger, der reducerer den samlede miljøbelastning af byggeriet. Dette koncept skal den nyoprettede stilling som Programme Director skabe fremdrift i ved at sætte rammerne for projektet, finde yderligere finansiering til, at projektet kan realiseres samt virkeliggøre konceptet i konkrete bygningskonstruktioner.

Som Programme Director i Dansk AM Hub skal du dermed gå forrest i visionen om at:

 • drive udviklingen indenfor AM og bæredygtigt byggeri i Danmark.
 • integrere AM-teknologien på tværs af byggesektorens mange aktører.
 • bidrage med innovation og nye løsninger, der kan rykke branchen i en mere bæredygtig retning.
 • sætte Danmark på verdenskortet i anvendelse af AM til bæredygtigt byggeri.

 

Du bliver en del af Dansk AM Hubs øvrige sekretariat og vil til dagligt arbejde fra vores lokaler i Valby. Til at udmønte ovenstående visioner har vi brug for en innovativ Programme Director, som har solid erfaring fra og kendskab til byggesektoren og samtidig har stor interesse for nye teknologier. Du vil få ansvaret for at udvikle og sætte de strategiske rammer for indsatserne i tæt samspil med branchens øvrige aktører og samtidig være projektudførende på flere af de aktiviteter, der forventes igangsat.

Primære ansvarsområder og opgaver:

 • Overordnet ansvar for at sætte den strategiske retning for AM og bæredygtigt byggeri i Dansk AM Hub herunder udvikle det førnævnte koncept.
 • Lede første fase af konceptet, som allerede har opnået støtte fra Real Dania. I denne fase skal der bl.a. laves en analyse af nogle af byggeriets største udfordringer i forhold til ressourceforbrug og klimaaftryk, som har til formål at formulere én eller flere løsning(er), som inddrager AM og udnytter det føromtalte koncept. Dette skal gøres i tæt samarbejde med branchens øvrige aktører.
 • Udvikle og igangsætte nye innovationsaktiviteter og initiativer, der sikrer, at konceptet realiseres i konstruktioner og løsninger, så hele branchen får øjnene op for AM-teknologiens muligheder – herunder også i samarbejde med teamet i Dansk AM Hub udarbejde nye ansøgninger og søge midler til at gennemføre nye initiativer.
 • Agere bindeled mellem branchens aktører indenfor AM og skabe et stærkt netværk på tværs af branchen for at øge interessen for AM i byggeriet.
 • Udbrede budskabet om AM og bæredygtigt byggeri på forskellige events f.eks. gennem oplæg m.v.

Din profil:

 •  Det er ikke et krav at have arbejdet med AM, men erfaring med at integrere nye teknologier i processer og løsninger særligt i byggesektoren vægtes højt.
 • Du trives med at arbejde på det strategiske såvel som det operationelle niveau. Du er derfor både strategisk tænkende, men er også en stærk og innovativ projektleder.
 • Du har en relevant videregående uddannelse med minimum syv års erfaring fra byggebranchen.
 • Du har erfaring fra projektudviklingsarbejde, projektledelse, fundraising og besidder et stærkt netværk i branchen. Du har politisk tæft og navigerer trygt i miljøer med mange stakeholdere.
 • Du er en teamplayer med godt humør og fuld af gå-på-mod og kan stadigvæk finde dig til rette i en stilling, hvor du selv i høj grad står med ansvaret for at drive udviklingen af området.
 • Du er en god netværker- og kommunikatør og stiller dig gerne forrest for at nå ud med dine/vores budskaber.

 

Om Dansk AM Hub

Vi er et team med et højt drive, der har kontorer i Valby og i Herning. Vi vil gøre Danmark

verdensførende i at anvende AM til bæredygtighed, og vi er motiverede af at gøre en

forskel for dette. Vi opererer hurtigt og agilt i et større netværk og med et globalt outreach.

Derfor skal du være klar på at arbejde i et entreprenant miljø og arbejde selvstændigt med

at udvikle indsatsen under Dansk AM Hub.

Der er mulighed for at sætte sit eget præg på stillingen samt at få et fleksibelt arbejdsliv

med for eksempel hjemmearbejde efter aftale.

Vi tilbyder en attraktiv pensionsordning, privat sundhedsforsikring og frokostordning. Løn efter aftale.

Ansøgning

Ansøgninger behandles løbende, indtil den rette kandidat er fundet. Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Du er meget velkommen til at skrive til COO Lars Holmegaard på lh@am-hub.dk for yderligere spørgsmål.

Send din ansøgning og CV på dansk til info@am-hub.dk og mærk ansøgningen: Programme Director.