Dansk AM Rapport

Dansk AM Hub tager årligt pulsen på udviklingen inden for 3D print samt Additive Manufacturing og udgiver ‘Dansk AM Rapport’. 

Rapporterne er målrettet aktører i det danske AM-økosystem samt de danske fremstillingsvirksomheder, særligt SMV’er, og kan alle downloades herunder.

Dansk AM Rapport 2021: Potentiale til en bæredygtig fremtid

I denne tredje rapport i serien kan du blive klogere på potentialet og mulighederne ved 3D print, 3D metalprint og bæredygtighed.

Du kan læse om, hvordan coronapandemien fik sundhedsvæsener, erhvervsorganisationer, virksomheder og privatpersoner til at printe og distribuere de værnemidler, der opstod en akut efterspørgsel på.

Coronapandemien fik også produktionsvirksomheder med globale forsyningskæder til at blive mere uafhængige af udenlandske leverancer, idet de med 3D print og Additive Manufacturing (AM) har mulighed for mere lokal produktion.

Med lokal produktion, bedre designs og et lavere materialeforbrug og -spild er AM en bæredygtig fremstillingsteknologi, hvor produktionen kun bliver mere bæredygtig i takt med, at printmaterialerne bliver biobaserede.

God læselyst!

Hent rapporten her:

Dansk AM Rapport 2020:
Danske virksomheder efterlyser uddannelse og kompetencer i 3D print

Screeningen i Dansk AM Rapport 2020 er foretaget af Syddansk Universitet for Dansk AM Hub.

Derudover indeholder rapporten resultater fra Dansk AM Hubs egen undersøgelse af aktørlandskabet, herunder forskning og uddannelse samt iværksætterlandskabet inden for området.

God læselyst!

Hent rapporten og screeningen her:

  

Dansk AM Rapport 2019:
Danske virksomheder skal tænke mere strategisk

Danske virksomheder er ved at tage AM-teknologien til sig.
De bruger dog primært teknologien til prototyper, og ifølge Dansk AM Hub skal de danske virksomheder tage teknologien til sig på et andet niveau, hvis de for alvor skal have del i det vækstpotentiale, der er i 3D print og Additive Manufacturing.

God læselyst!

Hent rapporten og screeningen her: