Rapport

Dansk AM Rapport 2019

Dansk AM Rapport 2019 er den første årlige danske nationale rapportering om udbredelsen af Additive Manufacturing (AM) i Danmark Rapporten er udarbejdet af Dansk AM Hub og vil udkomme hvert år fremadrettet.  

“Med den første nationale mapping af danske fremstillingsvirksomheders brug af Additive Manufacturing får vi en baseline for, hvor Danmark står på området. Herfra kan vi arbejde på at fremme brugen af AM i små og mellemstore virksomheder, der hvor det er relevant til gavn for virksomhederne, samfund og miljø“, Mads Kjøller Damkjær, CEO, Dansk AM Hub 

Konklusioner fra AM Rapport 2019

Dansk AM Hub har her på siden samlet hovedkonklusionerne fra den nationale screening, foretaget af Syddansk Universitet, samt resultaterne fra Dansk AM Hubs egen undersøgelse af aktørlandskabet, herunder forskning og uddannelse samt iværksætterlandskabet inden for området.

Alle resultater fra screeningen af mere end 300 virksomheder kan hentes her på siden. I screenigen er det ligeledes muligt, at se repræsentativitet m.m. af de deltagende virksomheder.

Hent rapport og screening i en printvenlig udgave

Dansk AM Rapport 2019

Syddansk Universitet har foretaget den screening, Dansk AM Rapport 2019 bygger på. Hele Screeningen kan hentes her.

Resultaterne fra den danske screening af SDU

Pressemeddelelse om Dansk AM Rapport

Danske virksomheder skal tænke mere strategisk

Hovedkonklusioner

25 % af danske fremstillings- virksomheder bruger Additive Manufacturing

25 % af danske fremstillingsvirksomheder anvender Additive Manufacturing (AM)/3D print, enten ved brug af egen printer eller ved køb af ydelser hos leverandører.

AM-teknologien bruges primært til at fremstille prototyper til at understøtte produktudvikling i virksomhederne. Herudover bliver teknologien brugt til støtteværktøjer, for eksempel gribere og andet i produktionssammenhæng. Den laveste anvendelse af AM findes til fremstilling af slutbrugerprodukter.

Introduktionen af AM i virksomheden sker primært bottom-up, fordi en medarbejder får kendskab til teknologien og starter med at arbejde på forsøgsbasis i virksomheden. Herfra udvikler det sig, som oftest, når ledelsen eller andre medarbejdere får øjnene op for, hvad teknologien kan.

AM har stor indflydelse på forretningstilgang og forretningsmodel

Virksomheder, der anvender AM-teknologi, oplever samtidig, at det understøtter forretningstilgangen positivt for eksempel gennem øget kundesamarbejde og kundetilpassede produkter.

44 % af de virksomheder, der bruger AM, mener, at AM har direkte indflydelse på forretningstilgangen og forretningsmodellen. 40 % af virksomhederne angiver, at de i højere grad kan imødekomme kundernes behov på grund af AM, mens 45 % mener, at AM-teknologi har været med til at forbedre samarbejdet med kunderne.

Virksomhedens størrelse er ikke afgørende for opbygningen af AM-kompetencer. Der er dog flest større virksomheder, som har implementeret AM, men der ses ikke en sammenhæng mellem størrelsen og anvendelsen af AM.

Øget innovationskraft

Jo højere virksomhedernes modenhed er i forhold til anvendelsen af AM, des mere innovative er de – både i forhold til produktudvikling og procesinnovation.

11,2 % af virksomhederne er mere modne i deres anvendelse af AM og anvender teknologien både inden for innovation, fremstilling af værktøjer/gribere og produkt- og komponentfremstilling. Disse virksomheder oplever det største udbytte af teknologien og er også mere innovative, hvilket samlet kan skabe en forbedret konkurrenceevne.

Det tyder altså på, at teknologien har en positiv effekt på virksomhedens evne til at skabe produktinnovation og implementere nye teknologiske processer.

Danske virksomhedsledere tror på Additive Manufacturing

60 % af de fremstillingsvirksomheder, der har størst modenhed i anvendelsen af AM-teknologi, har forventninger om yderligere investeringer i både udstyr og AM-ydelser.

Der er en tendens til, at jo mere virksomheden anvender teknologien, des højere forventninger har den til fremtidige investeringer i teknologien.

Aktører er blevet bragt tættere sammen

AM-området og aktørerne har været spredt, og der har ikke været etableret stærke netværk, hverken på tværs af forskningsmiljøerne eller blandt de øvrige aktører, der arbejder inden for AM. Der begynder imidlertid at tegne sig et billede af, at dialogen og samarbejdet på tværs er blevet markant styrket. Flere initiativer og projekter, som er søsat i 2018, har involveret flere aktører på tværs af miljøerne.

Forskning er knyttet op på Islands of Excellence

Der er en tæt sammenhæng mellem uddannelses- og forskningsmiljøet inden for AM i Danmark. Der, hvor der forskes, er også de steder, hvor AM fylder mest på uddannelserne.

Forskningen alene er meget spredt, idet der i høj grad er tale om »Islands of Excellence« snarere end et egentligt sammenhængende forskningsmiljø på tværs af institutionerne. Der er derfor et øget behov for at styrke forskningssamarbejdet inden for AM.

Begrænset iværksætteri

Iværksætterlandskabet er generelt begrænset og fragmenteret, og der findes ikke egentlige AM-iværksættermiljøer, hvor der kan sparres og videndeles. Hverken i tilknytning til universiteterne, omkring de eksisterende fablabs eller i de øvrige etablerede iværksættermiljøer.

På trods af et lavt antal af iværksættervirksomheder findes en række gode eksempler på iværksættere, der kommer med nytænkende services og produkter, og derfor enten er lykkedes med eller har potentiale til at bide sig fast på markedet.