Nyt produktionsparadigme

3DPIM-FIM er stadig nyt, og er udviklet i Danmark og promoveret i 2017-19. Via samtaler med danske virksomheder om dette koncept, er det åbenlyst, at der er en stor efterspørgsel efter at komme i gang med det.

En umiddelbar udfordring er at samle de ressourcer der skal til for at udnytte mulighederne. Man ser selv i store virksomheder, at der er en tøven efter at investere i AM. Rigtigt indkøb af 3D-printer samt træning i brug ses typisk som en forhindring. For SMVer er risikoen endnu større pga. udgiften i forhold til omsætning.

I figuren ses 3 hovedafsnit i lancering af et nyt produkt, hvori AM indgår. En SMV vil typisk have en dynamik mellem deres ønskede markeds-/salgsområder, dvs. produkter, og deres produktudviklingskapacitet, herunder design. SMVen har også mulighed for at indhente et produktdesign udefra, via købte patenter, licenser, idéer etc. Fra det fremkomne produktdesign bliver prototyper fremstillet via AM (3DPIM-FIM). Heri vil der være en iterativ proces i potentielt højt tempo med den produktdesign-ansvarlige. Herefter bliver produktet præsenteret for ledelsen, og produktet vil blive produceret via plaststøbningsproduktion enten med endeligt indkøb af stålforme eller via 3DPIM-produktion og herefter markedsført.

I projektet præsenteres Distribueret 3DPIM Produktion, hvori SMVer kan indgå på forskellige måder:

  • Produktdesigner
  • AM-producent
  • Støbeproducent
  • Produktejer-/sælger

En SMV kan i princippet indtage alle disse roller, men idéen i det nye paradigme er, at en SMV kan være med i værdikæden uden at skulle bære alle roller. Dette vil accelerere udbredelsen af AM i dansk industri blandt SMVer.

AM HYBRID-PROJEKTET

Via AM HYBRID har AM Hub hjulpet SMVer i Danmark med at komme i gang med 3DPIM. Sammen med Teknologisk Institut har de initieret et nyt produktionsparadigme – distribueret 3DPIM-produktion. Her behøver SMVen ikke nødvendigvis selv at tage ansvaret for AM-delen.

Formålet med AM HYBRID har været at demonstrere og oplyse danske SMVer om, hvad brugen af 3DPIM kan gøre for deres virksomhed. Specifikt handler dette om:

  • Mulighed for at udvikle nye produkter, der ellers ikke ville blive realiseret
  • Opnåelse af nye markedsandele
  • Indgåelse som led i nyt produktionsparadigme: Distribueret 3DPIM Produktion

En række danske virksomheder har i 2019 indgået i AM HYBRID ved at sætte fast track på udviklingen af nye plastprodukter. De dækker over en række forskellige roller i produktionsparadigmet (produktdesigner, støbeproducent og produktejer), størrelse af virksomhed (enkeltmands, opstart, etableret) og produktområde (elkomponenter, byggebranchen, medicoapparatur og rent drikkevand) I det følgende ses resultatet.