Beregn dit CO2-aftryk med Additive Manufacturing

Dansk AM Hub har en vision om at gøre danske produktionsvirksomheder verdensførende i at anvende additive manufacturing (AM) til en mere bæredygtig produktion, hvor der fremstilles med mindre spild, mindre materiale, mindre transport og mindre CO2-udledning. Et af de centrale værktøjer i den forbindelse er en C02-beregner, der tydeligere kan anskueliggøre hvad de bæredygtige fordele ved AM er eller ikke er. Formålet med CO2-beregneren er, at den skal kunne kvantificere de virksomheders reduktion af CO2 ved at anvende AM i stedet for konventionelle produktionsformer.

 

Såfremt en producent har villet undersøge f.eks. CO2-aftryk eller lignende ved sin produktion, har producenten skulle anvende LCA-analyser. Problemet med disse er, at de er meget tekniske og kan være svære at tolke, ligesom, at de typisk først beregnes efter, at produktionen er foregået, og derved ikke sikrer, at en producent navigerer sin produktion i en bæredygtig retning. Endvidere er LCA-analyser også afhængig af de antagelser producenten ligger ind, hvorfor at resultaterne altid vil kunne nuanceres og diskuteres.

Det er derfor afgørende for arbejdet med CO2-beregneren, at det kan gøre dette før, at der produceres, og det skal kunne gøres uafhængigt af antagelser, som producenten vil argumentere for, så der sikres så høj reliabilitet og validitet som muligt.

 

Det skal bemærkes, at bæredygtig produktion ikke kan opnås fuldstændigt. Uanset hvad vi skal producere, kræver det materialer, energi og udleder CO2. Der findes således kun mere eller mindre bæredygtig produktion, og det er vores ønske, at vi med CO2-beregneren kan opnå resultater og data, som kan rykke dansk industri og dem, der hver dag står og beslutter hvad der produceres, hvordan og hvorfor.

Ønsker du at være en del af projektet eller få yderlige information?

Kontakt os på info@am-hub.dk