Persondatapolitik

Formålet med behandlingen af dine oplysninger

For at kunne opfylde sit formål indsamler og behandler Dansk AM Hub nogle grundlæggende persondata såsom navn, arbejdssted og emailadresse. Vi har eksempelvis brug for persondata for at kunne indkalde til og informere om konferencer/møder/projektforløb og lignende arrangementer. Med andre ord er behandling af persondata til konkrete, saglige formål en nøglefunktion i vores virke for at kunne udbrede kendskab, muligheder og effekter ved 3D print.

Vi behandler kun oplysninger om dig til specifikke og saglige formål. Hvilke oplysninger vi har om dig, og med hvilket formål vi bruger dem, afhænger af din relation til os. Vores ydelser og services er primært rettet mod virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer mv. Derfor er de oplysninger, vi behandler, primært relateret til den organisation, du repræsenterer, f.eks. din titel, din arbejds-email, og hvilke arrangementer, aktiviteter og projekter du måtte være involveret i for din virksomhed eller organisation hos os.

Det lovlige grundlag for Dansk AM Hubs behandling af dine oplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 og Databeskyttelsesloven.

Hvornår indsamler Dansk AM Hub oplysninger om dig?

Dansk AM Hub opsamler personlige oplysninger, når:

 • du tilmelder dig et af vores arrangementer
 • du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • du tilmelder dig vores CO2e beregner
 • du har spørgsmål til Dansk Am Hub eller kommunikerer med os i øvrigt
 • du deltager i bestyrelsesarbejde eller andre netværk hos os

Hvilke oplysninger opsamler Dansk AM Hub om dig?

Når du har relation til Dansk AM Hub opsamler og opbevarer vi som udgangspunkt følgende personoplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din titel og arbejdsplads
 • En emailadresse
 • Et telefonnummer
 • Oplysning om din relation og tilknytning til Dansk AM Hub, herunder hvilke services du modtager fra os, og hvilke aktiviteter/projekter/netværk du er tilknyttet, og hvilke arrangementer du har været til.
 • Hvilken dialog og korrespondance, du har haft med os, f.eks. i form af breve og e-mails.
 • Hvilke betalinger, du har foretaget til os, f.eks. i forbindelse med et arrangement.
 • Billeder eller videooptagelser, hvor du indgår, hvis du f.eks. deltager i et vores arrangementer eller projekter eller hos en af vores samarbejdspartnere.

Dansk AM Hub opbevarer og vedligeholder dine oplysninger, så længe der er en aktiv og relevant relation mellem dig og Dansk AM Hub.

Hvordan bruger Dansk AM Hub oplysninger om dig?

Dansk AM Hub behandler oplysninger om dig med det formål at levere de services, som man får adgang til via Dansk AM Hub.

Dansk AM Hub bruger oplysningerne om dig til at:

 • invitere til vores arrangementer og til at afvikle arrangementer (udarbejdelse af deltagerlister, reverskort og udsendelse af praktiske informationer og opfølgning på arrangementet). Oplysninger deles med eventuelle medarrangører og værter for arrangementet.
 • kommunikere om vores aktiviteter og arrangementer i form af at offentliggøre billeder og videooptagelser fra arrangementer på am-hub.dk, i andre publikationer eller hos samarbejdspartnere eller medier, som omtaler Dansk AM Hub og vores arrangementer.
 • oprette og styre brugere og rettigheder i vores CO2e beregner
 • synliggøre medlemmer af Dansk AM Hubs bestyrelse/netværk på vores hjemmeside eller i andre sammenhænge.
 • levere nyhedsbrev til dem, som er tilmeldt vores nyhedsbrev.
 • rapportere og levere statistik til bevillingsgivere og sponsorer

Hvornår sletter Dansk AM Hub dine personoplysninger?

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med projekter, arrangementer, aftaler, ansøgninger mv. vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor projektet, arrangementet, aftalen, ansøgningen m.v. er færdiggjort. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

 

Hvilke rettigheder har du, fordi Dansk AM Hub behandler dine oplysninger?

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi Dansk AM Hub behandler dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler og opbevarer om dig.
 • Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden vores generelle slettefrist indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger.
 • Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra os til en anden dataansvarlig uden hindring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.
 • Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

I alle tilfælde, hvor du ønsker at gøre brug af en rettighed, bedes du kontakte Dansk AM Hubs sekretariat på  info@am-hub.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål om Dansk AM Hubs behandling af dine oplysninger

Kontakt Dansk AM Hubs sekretariat på info@am-hub.dk.