AM Rapport

Dansk AM Hub tager årligt pulsen på udviklingen inden for Additive Manufacturing og 3D print med fokus på udbredelsen i Danmark og perspektivering til den globale udvikling på området.

AM Magazine er målrettet aktører i det danske AM-økosystem samt danske fremstillingsvirksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Dansk AM Hub udgav for første gang Dansk AM Rapport i 2019. Alle udgivelserne kan downloades herunder.

I 2023 skifter udgivelsen navn til AM Magazine.

AM Rapport 2022: Sådan skaber vi mere bæredygtig produktion

I Dansk AM Rapport 2022 kan du læse, at hver tredje produktionsvirksomhed anvender AM-teknologien, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år.

Flere virksomheder oplever, at de med AM kan skabe en mere bæredygtig produktion med et reduceret materialeforbrug og -spild og udvikling af produkter, der er lettere at genanvende. Og mange oplever faktisk en større bæredygtig effekt ved brugen af teknologien, end de havde forventet.

Du kan også læse mere om, hvordan AM-miljøet voksede i 2021, hvor der i den grad blev sat et additivt aftryk – samt hvordan vores medlemmer har oplevet året og deres planer for 2022.

Hent rapporten og screeningen her:

   

AM Rapport 2021: Potentiale til en bæredygtig fremtid

I denne tredje rapport i serien kan du blive klogere på potentialet og mulighederne ved 3D print, 3D metalprint og potentialet for mere bæredygtig produktion.

Du kan læse om, hvordan coronapandemien fik sundhedsvæsener, erhvervsorganisationer, virksomheder og privatpersoner til at printe og distribuere de værnemidler, der opstod en akut efterspørgsel på. Og hvordan lokal produktion med 3D print og AM fik produktionsvirksomheder med globale forsyningskæder til at blive mere uafhængige af udenlandske leverancer under coronakrisen.

Med lokal produktion, bedre designs og et lavere materialeforbrug og -spild er AM en bæredygtig fremstillingsteknologi, hvor produktionen kun bliver mere bæredygtig i takt med, at printmaterialerne bliver biobaserede.

Hent rapporten her:

AM Rapport 2020: Danske virksomheder efterlyser uddannelse og kompetencer i 3D print

Den årlige screening viser, at der fortsat er 25 procent af danske fremstillingsvirksomheder, der anvender AM-teknologi.

Ifølge repræsentanter fra større danske virksomheder står fremstillingsindustrien overfor en alvorlig udfordring i forhold til at opretholde international konkurrenceevne, hvis industrien ikke i højere grad tager de nye teknologier til sig. De efterlyser i høj grad medarbejdere med den nødvendige viden og kompetencer inden for AM.

I AM Rapporten 2019 kan du også se resultater fra Dansk AM Hubs egen undersøgelse af aktørlandskabet herunder forskning og uddannelse samt iværksætterlandskabet inden for området.

Hent rapporten og screeningen her:

  

AM Rapport 2019: Danske virksomheder skal tænke mere strategisk

Danske virksomheder er ved at tage AM-teknologien til sig. I en undersøgelse blandt danske fremstillingsvirksomheder konkluderes det, at 25 procent bruger AM / 3D print.

Virksomhederne oplever, at brugen af AM-teknologi påvirker deres forretningstilgang og -model, og at de i langt højere grad kan imødekomme brugernes behov. Teknologien har samtidig en positiv effekt på virksomhedens produktinnovation.

De bruger dog primært teknologien til prototyper, og ifølge Dansk AM Hub skal de danske virksomheder tage teknologien til sig på et andet niveau, hvis de for alvor skal have del i det vækstpotentiale, der er i 3D print og Additive Manufacturing.

Hent rapporten og screeningen her: