Hvem er vi?

Dansk AM Hub er en erhvervsdrivende fond udsprunget af en vision om at gøre Danmark verdensførende i at anvende additive manufacturing (AM). Additive Manufacturing er det engelske begreb for fremstillingsteknologi der primært udgøres af 3D print. Additiv fremstilling er et vigtigt værktøj til at skabe en mere bæredygtig produktion, innovation og værdiskabelse og rummer et potentiale til at styrke den enkelte fremstillingsvirksomhed såvel som dansk erhvervslivs konkurrenceevne generelt.

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for AM og arbejder dagligt for at sætte teknologien på dagsordenen i Danmark og for at øge kendskabet til at tænke nye additive teknologier ind i virksomhedernes forretningsmodeller. Vi har stærke danske og internationale samarbejdsrelationer og bygger bro mellem aktører og industrier. Gennem vores aktiviteter giver vi virksomheder mulighed for at lære, forstå og eksperimentere – alt sammen i troen på, at Danmark kommer på verdenskortet som et digitalt fremstillingsland inden for 3D print og AM.

Dansk erhvervsliv har brug for at forbedre sin internationale konkurrenceevne. Vi tror på, at et øget kendskab til nye teknologier og forretningsmodeller er et afgørende forandringsværktøj, og at særligt additive manufacturing kan være en kilde til innovation, bæredygtig produktion og værdiskabelse for den enkelte virksomhed.

Dansk AM Hub ønsker at samle det danske økosystem og sammen inspirere, forandre og rådgive om AM med det formål at få dansk erhvervsliv til at se AM teknologiens mangesidede muligheder. Vi arbejder for at opbygge fremtidssikrede kompetencer og bringe ny viden i anvendelse til udvikling af nye forretningsmodeller og innovative løsninger.

Dansk AM Hub er en åben alliance, som står sammen om at demonstrere og formidle effekterne af 3D print og AM for virksomhedens forretning, for kunderne, for udvikling og for bæredygtighed.

Hvad gør vi?

Hvad tilbyder vi til din produktionsvirksomhed?

Vi sammensætter løbende indsatser og projekter, der kan gavne din virksomhed. Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med AM-økosystemet herunder vores flere og flere medlemmer.

Vil du skabe hurtigere og nye prototyper og værktøjer?

Vores CTO Steffen H. Schmidt besøger produktionsvirksomheder i hele landet og besvarer alle deres spørgsmål om AM samt guider til at komme i gang med teknologien eller udnytte dens muligheder og potentiale bedre eller optimalt. Det kan være svært at se mulighederne, og der er meget at forholde sig til, men vi er overbeviste om, at alle produktionsvirksomheder kan få gavn og glæde af 3D print-teknologien – det handler bare om at sætte sig ned og se mulighederne. Ræk endelig ud til os, hvis du ønsker en snak eller et besøg fra Steffen.

Har du i første omgang ikke et behov for – eller økonomi til – at investere i en 3D printer, kan du låne en af os gratis i en måned. Det kan også være, at du tænker, at metalprint er interessant og vil prøve kræfter med det, og så hjælper vi gerne med at få kontakt til de mange gode aktører i Danmark. Endelig kan vi tilbyde en AM-mentor, der kan give konkret sparring om mulighederne og udfordringerne ved at anvende AM-teknologi indenfor specifikke områder.

Vil du skabe mere skræddersyede og bæredygtige produkter?

Dansk AM Hub har igangsat projektet Design for Additive Manufacturing (DfAM) i samarbejde med teknologisk institut, PLM group, Wikifactory og Hexagon. I 2022 deltager 15 virksomheder, som arbejder med og guides konkret i, hvordan man kan designe med AM, og hvordan man kan opnå store fordele ved at designe og producere på en ny måde. Disse virksomheder kan du læse mere om i vores casearkiv. Vi har løbende projekter og initiativer, så ræk endelig ud til os og lad os tage en samtale om dine muligheder.

 

Vil du skabe nye forretnings og cirkulære produktionsmodeller?

Vi har startet et projekt målrettet studerende og den fremtidige produktionsgeneration. I 2021 havde vi 250 unge mennesker gennem et forløb, hvor vi demonstrerede, hvad man kan med AM, og hvordan man kan skabe mere cirkulære produktionsmodeller med teknologien og efterfølgende gav dem mulighed for at byde ind med deres ideer til cirkulær produktion. I efteråret 2022 samler vi 400 unge til arrangementer i Herning, Århus og København – så hvis din virksomhed har lærlinge eller studerende, hvis du er lærling eller studerende, eller hvis du blot er interesseret i teknologien og vil have inspiration til at komme i gang med den, gælder invitationen også dig.

Endelig møder vi også mange start-ups, som arbejder med teknologien, og med den formår at skabe en ny forretningsmodel.  For vores start-ups holder vi Venture Day, hvor vi giver dem mulighed for at møde og præsentere for internationale AM-kapitalfonde og derigennem eventuelt tiltrække gode investeringer.

 

Vil du skabe en mere grøn og robust værdikæde?

Hvis du er interesseret i at styrke din værdikæde, så du er mindre udsat overfor krise og krig og samtidig også bliver mere bæredygtig, planlægger vi et nyt projekt i 2023, som er tilsigtet at optimere værdikæder. Her er vi eksempelvis meget inspireret af Signify (et datterselskab til Phillips): I stedet for en stor og centraliseret produktion, som ofte i udlandet kræver mange skibe og forskellige fragtruter, har Signify oprettet mindre 3D print-centre tæt på kunderne, og de printer først produktet, når kunden har bekræftet sin ordre. Ifølge deres egne oplysninger reducerer de dermed deres CO2 udledning med 75%, samtidigt med at de har skabt en mere robust værdikæde.