AM Sustain

AM Sustain

Innovationsprogram for små og mellemstore virksomheder skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

AM Sustain er et innovationsprogram for små og mellemstore virksomheder med fokus på AM teknologi/ 3D print og bæredygtighed under Dansk AM Hub. Programmet implementeres i samarbejde med Deloitte. Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond.

En unik tilgang til innovation, teknologi og bæredygtighed

AM Sustain kombinerer 3D-prints store forretningspotentiale med Verdensmålenes (Sustainable Development Goals) strategiske fokus på fremtidens markedsbehov i et nyt innovationsprogram for SMV’er. Igennem programmet får de deltagende virksomheder hjælp og en solid metode til at udvikle og accelerere bæredygtige forretningsløsninger, der tager afsæt i AM-teknologi og 3D-print, og med potentiale til at drive vækst, konkurrenceevne og reduktion af omkostninger.

Udvikling af nye løsninger med forretningspotentiale

De deltagende virksomheder kan forvente at udvikle nye værdiskabende løsninger, allerhelst i flere led i værdikæden. Det er nemlig gennem kombinationer, at innovationspotentialet er størst. Deltagerne kan bl.a. arbejde med produktinnovation, forretningsmodeller eller innovation i værdikæden f.eks. i form af øget kundesamarbejde eller tilpassede løsninger. Uafhængig af hvilken innovation, der arbejdes med, så står hver virksomhed med en tryktestet strategiplan og er klar til videre implementering af løsningen efter programforløbet.

Udviklingsprocessen kombinerer tre individuelle møder hos virksomheden og to fælles heldagsworkshops med deltagelse af alle otte virksomheder. Processen faciliteres af strategi-, bæredygtigheds- og teknologispecialister fra Deloitte med løbende inddragelse af øvrige relevante fagekspertise. Formålet er at sikre de rette input, så løsningerne løbende kvalificeres og feasibility-testes.

Pris og praktik

For at sikre strategisk forankring forpligter alle virksomheder i innovationsprogrammet sig til at deltage med mindst en repræsentant fra virksomhedens ledelse samt at indgå i en case til brug i kommunikation. Pris i alt for deltagelse i programmet er DKK 5.000 kr. pr. virksomhed.

Kontakt

Ønsker du at deltage eller høre mere om AM Sustain kan du kontakte Lars Holmegaard, Projekt og Udviklingschef i Dansk AM Hub, lh@am-hub.dk