Hvad er AM og 3D print?

Additiv manufacturing (eller 3D-print) er udviklet af en række teknologier, der er opstået i løbet af de sidste 20 år, herunder software, automatisering, materialevidenskab og efterbehandling. Teknologien bliver i stigende grad tilgængelig for almindelige forbrugere via printere og integreret med konventionelle  produktionsteknologier til industrielle applikationer.

Additiv manufacturing kan reducere affald, udfordre globale forsyningskæder (gennem lokal produktion) og give mere fleksibilitet i fremstillingsprocessen. Selv om det påkrævede udstyr stadig kan være dyrt, øger nye forretningsmodeller dets tilgængelighed. Med forretningscasen til anvendelse af additivproduktion i mindre målestok og tilpasset produktion, der allerede er klar, kan vi forvente at se en hurtig udvidelse af teknologien i både industri og forbrug.

Additiv produktion har potentialet til at påvirke fremstilling og distribution inden for en række sektorer, især hvor små applikationer og tilpasning er værdifulde.

Digitale computere frigjorde en bølge af innovation i 1970’erne, som stadig mærkes i dag. På samme måde kan additiv produktion føre til store omvæltninger i forhold til klassiske forretningsmodeller. Den voksende variation af mulige materialer og omfanget af skalaer, det kan bruge, betyder, at AM har potentiale til at forandre et stort antal etablerede sektorer, f.eks. fødevarer, forbrugerprodukter, lægemidler, industri, sundhedspleje, infrastruktur og transport. Et skift til additiv produktion betyder samtidig et farvel til behovet for at opbevare reservedele og en betydelig reduktion af lageromkostninger og overbelastning. Virkningerne vil derfor kunne mærkes på tværs af værdikæder lige fra udvinding til service, herunder:

 • Mere effektiv produktion, der reducerer efterspørgslen på råmaterialer.
 • Demokratisering af produktdesign.
 • Udvikling af nye transformative produkter gennem hurtig prototyping og ny funktionalitet.
 • Nye fleksible produktionsteknikker, der hurtigt reagerer på lokale behov.
 • Lokale fleksible produktionsfunktioner (fabrikationslaboratorier).
 • Reduceret behov for globale distribution- og forsyningskæder på grund af lokal produktion.
 • Vedligeholdelse gennem lokal reparation og renovering

Additiv manufacturing ændrer potentielt stordriftsfordelingen. Den fremstillingsmæssige ligestilling påvirker etablerede virksomheder og skaber nye muligheder for mindre leverandører, der bedre kan tjene lokale og niche-markeder.

Additiv produktion vil muliggøre nye, forandrede forretningsmodeller, eksempelvis:

 • Personalization. Et mere personlig produkt eller en tjeneste: Additiv manufacturing gør det muligt for virksomheder at designe, producere og tilbyde unikke personlige produkter på omkostningseffektive måder.
 • En lukket-loop-proces: Additiv manufacturing producerer mindre affald. Ved at muliggøre lokal produktion og brug af lokale foderstoffer såsom f.eks. plast, hjælper det med at fremskynde skiftet til produktion og forbrug af lukkede kredsløb.      
 • Agilitet: Den iboende fleksibilitet i additiv fremstillingsudstyr betyder, at organisationer lynhurtigt kan skabe prototyper under udvikling og derefter omkonfigurere eksisterende udstyr til fremstilling af nye produkter.
 • Deling af aktiver: Deling af aktiver og vil tillade overvågning og sporing af brugen af ​​aktiver, hvilket er afgørende for aktiv deling forretningsmodeller.
 • Kollaborativt økosystem: AM vil muliggøre bedre samarbejde på tværs af forsyningskæden. Det vil også skabe nye muligheder for leverandører af digitale produkter og -tjenester til industrien.
 • Anvendelsesbaseret prissætning: AM kan aktivere brugsbaseret prisfastsættelse ved at levere en verificerbar registrering af transaktioner gennem creative crossings

AM er en forkortelse for additive manufacturing – 3D print i industriskala. AM bruges som en paraplybetegnelse, der dækker over flere forskellige tilgange til, hvordan man lag for lag kan skabe et tredimensionelt objekt. AM rummer en designfrihed, som gør det muligt at fremstille mere komplekse designs, der med andre metoder vil være enten umuligt eller dyrt.

AM-processen er digital, og objekter fremstilles således ud fra en digital fil. Denne egenskab muliggør en kontinuerlig fremstillingsproces bundet sammen af digitale data.

Processen er væsentlig at forstå, da digitale teknologier hermed kan integreres undervejs i fremstillingsprocessen helt fra design og produktion til test og distribution. Et indledende design kan således fremstilles med CAD software eller 3D scanning, hvorefter det kan testes i et digitalt simuleringsprogram, 3D printes og til sidst deles som en fil på en global, online platform.

Værdikæden er dermed ikke længere lineær, og det kontinuerlige, digitale informationsflow gør det muligt at udvikle på et givent produkt, uanset hvilken fase det befinder sig i. Hele processen fra forestilling til virkelighed er desuden komprimeret, da digitale teknologier reducerer produktionshastigheden fra måneder til dage.

Traditionelle fremstillingsmetoder er substraktive og fungerer således, at materiale skæres frit for at opnå en ønsket form på et objekt. AM fungerer omvendt og tilføjer kun det nødvendige materiale. AM kan dermed reducere materialespild og bidrage med en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af materialer.

Vi har hos Dansk AM Hub udviklet en række værktøjer, herunder et AM forretningsmodel-kort. Download AM Businessmodel card tools.