Nytårshilsen fra Dansk AM Hub

Danmark skal vise resten af verden,

hvordan vi designer, udvikler og producerer fremtidens produkter

 

Nytårshilsen af CEO, Frank Rosengreen Lorenzen:

Det er nok for sent at ønske godt nytår, men jeg tror, at vi er mange, der faktisk ønsker os et godt nyt år. Corona har overskygget alt og alle i det seneste år, og vi trænger til at komme mod lysere tider.

Vi må dog ikke lade en god krise gå til spilde, som Churchill engang sagde, og det glæder mig, at additive produktionsformer har vundet frem under krisen. Vi kan se det på de mange gode eksempler på, hvordan 3D print og AM har hjulpet frontpersonale i hospitaler med værnemidler, ventilatorer eller andet. Vi kan se det i form af den konsolidering, der foregår netop nu, hvor teknologileverandører inden for additiv produktion får store investeringer, og vi kan se det i en fornyet energi i fremstillingssektoren til at tænke værdikæder mere robuste. Vi skal bruge den fornyede energi til også at gøre AM til et aktivt bidrag til den grønne omstilling.

Jeg bliver tit udfordret på, om AM er bæredygtigt i sig selv. Her er der – ligesom for andre produktionsteknologier – stadigt meget at gøre. Jeg synes dog, spørgsmålet ‘Hvordan anvender vi AM til at skabe bæredygtighed?’ er mere relevant. Hvordan kan vi bruge AM til at skabe mere energieffektive produkter, skabe flere og mere cirkulære produktionsmodeller og mere on-demand, digitale og distribuerede værdikæder?

De spørgsmål, synes jeg, at vi i Danmark skulle gå meget højere op i. For har vi konkrete svar på dem, så kan vi også signalere til udlandets mange teknologileverandører og eksperter, at Danmark, som verdens førende grønneste produktionsland, er værd at interessere sig for og investere i. Hvis Apple kan investere 6 milliarder i et datacenter i Viborg på grund af vores grønne energi, stærke energinet og sikre forsyning – så kan HP, EOS eller Stratasys vel også investere i Danmark for at bruge vores grønne energi til additiv produktion, arbejde med vores dygtige fremstillingssektor og AM-eksperter og dermed skabe et helt nyt, dansk produktionseventyr?

Nu er tiden inde til, at vi i Danmark viser resten af verden, hvordan vi designer, udvikler og producerer fremtidens produkter.


AM Hub lægger hestekræfter i metalprint

3D metalprint er løsningen, hvis danske produktionsvirksomheder skal følge med udviklingen og efterspørgslen fra især udlandet. Derfor ansætter Dansk AM Hub i samarbejde med Herning Kommune en mand til at udbrede kendskabet og brugen af 3D metalprint.

 

Mens den klassiske Volkswagen kører fra samlebåndet og ud på verdens veje, kører den nye Czinger Vehicles ud fra en 3D metalprinter. Bilen er 100% digitalt fremstillet fra forlygter til udstødningsrør og med kun 80 dele mod Folkevognens nærmere 3.000 dele. Czingeren er produceret i USA og er et godt eksempel på, hvad 3D teknologien kan. Med 3D produktionen kommer nemlig et spændende design, stor holdbarhed og mulighed for at lave konstruktioner, der ellers ikke kan lade sig gøre. Det er en interessant udvikling inden for bilindustrien og noget, som også tyske bilproducenter har særlig fokus på.

Og det kan give både udfordringer og muligheder for hundredvis danske virksomheder, der i dag er underleverandører til den tyske bilindustri, hvis de ikke følger med udviklingen.

– Vi står over for en elektrificering af hele bilindustrien, hvor masser af danske aktører har kernekompetencer. For at sikre deres konkurrenceevne skal de små og mellemstore metalvirksomheder have 3D metalprint ind i deres produktion og forretningsmodel, siger Frank Rosengreen Lorenzen, der er direktør for Dansk AM Hub, en aktør skabt af Industriens Fond netop for at udbrede additive teknologier til dansk industri.

I Danmark har vi cirka 400 danske virksomheder, der leverer alt fra batterier til små komponenter til de tyske bilfabrikker. Hvis de lærer at beherske de mange fordele ved den fremadstormende 3D metalprint-teknologi, kan de være frontrunners på en nøgleteknologi og spille en signifikant rolle i elektrificeringen i bilindustrien samt skabe mange flere jobs.

Og netop derfor er Dansk AM Hub ved at ansætte en person, som med base i Herning kan dække hele Jylland. Med tre 3D metalprintere til rådighed på uddannelsesinstitutioner i Herning og flere andre printere i bagagerummet skal han sørge for, at de jyske produktionsvirksomheder får kendskab til mulighederne og let kan komme i gang med at bruge den nye teknologi – bl.a. ved at tilbyde dem at låne dem en printer midlertidigt for at kunne opleve de mange fordele, før de evt. selv investerer i én.

– I det midtjyske er der stærke metalhåndværk og -traditioner, og der er særligt mange metalvirksomheder i Herningområdet. Samtidig er der en kultur og ånd om at turde sætte barren højt og arbejde sammen med flere interesser samt en tro på, at industri og produktion er en vigtig del af fremtiden og en nøgle for dansk konkurrenceevne, siger Frank Rosengreen Lorenzen.

 

Herning byder AM og 3D velkommen

I Herning Kommune tror de også stærkt på potentialet og udviklingen i 3D metalprint, og kommunen har afsat halvanden million kroner til området over de næste tre år.

Derfor har Herning Kommune også etableret den Midt- og Vestjyske 3D MetalAlliance sammen med Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, AU Ingeniørhøjskolen i Herning, DAMRC og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande med formål at styrke udbredelsen af 3D metalprint.

Den treårige bevilling fra Herning Kommune skal bl.a. bruges til at lave et ansættelses- og kontorfællesskab for AM Hub og 3D MetalAlliancen i Herning, så de to organisationer i fællesskab kan styrke indsatsen for øget anvendelse af 3D metalprint.

– Vi glæder os til at kunne byde AM Hub velkommen til Herning og ser frem til at samarbejde med dem gennem 3D MetalAlliancen. I vores område har vi en stor andel af produktionsvirksomheder, specielt indenfor metalindustrien. Denne styrkeposition skal vi værne om og udbygge yderligere ved bl.a. at skabe de bedst mulige betingelser for industriens teknologiske og digitale omstilling, siger Henrik Kjeldsen, der er erhvervschef i Herning Kommune.

– Samarbejdet med AM Hub kan hjælpe os med hurtigere og bedre at realisere vores ambition om at skabe et kraftcenter, som skal skaffe dansk industri adgang til viden, uddannelser og kvalificeret arbejdskraft indenfor 3D metalprint, vurderer Henrik Kjeldsen.

 

En større vision

I Dansk AM Hub håber man, at mange andre vil følge Herning Kommunes eksempel og tage de mange fordele ved 3D print ind for at forbedre både produktionen og slutproduktet – som med en digital fremstilling både kan give bedre designs næsten helt målrettet kundens specifikke ønsker, i bæredygtigt materiale og uden transport.

Inden for metal 3D print er der stor vækst internationalt – især i salget af materialer, hvor metal oplevede en vækst på 28 procent sidste år, og metal 3D print gør et imponerende indhug i produktionen af slutkomponenter.

– Det er afgørende, at vores dygtige danske metalvirksomheder har øje for denne teknologi, og gennem vores initiativ i Herning får mulighed for at både at komme i gang, men også videre uden det kræver store investeringer. Vi skal lægge os først i ræset, siger Frank Rosengreen Lorenzen, som har en tydelig vision for dansk industri:

– Måske er tiden kommet til, at vi viser verden, hvordan man gennem denne teknologi producerer en CO2-neutral elbil MADE IN DENMARK.

 

Se omtalen af indsatsen hos f.eks. TV MIDTVEST

 

3D metalprinter på AU Herning. Foto: AU Herning.


Nyt europæisk projekt etablerer produktionsberedskab til fremtidige sundhedskriser

Den igangværende COVID-19 pandemi har tydeligt vist, at der globalt set er behov for et øget beredskab, som hurtigt kan omlægge produktionskapacitet til fremstilling af medicinsk udstyr. Derfor skal et nyt fælleseuropæisk projekt sikre en pålidelig og hidtil uset produktionskapacitet, som lynhurtigt kan aktiveres i tilfælde af pludselig efterspørgsel – fx i tilfælde af en ny pandemi.

I 2020 har vi set, hvordan COVID-19-pandemien lynhurtigt spredte sig på tværs af landegrænser og regioner og fik enorm indflydelse på folks liv. Pandemien har sat Europas produktionssystem under voldsomt pres pga. det kæmpestore og akutte behov for vitalt medicinsk udstyr – og systemet formår ikke at imødekomme behovene. Det er på dette bagtæppe, at et nyt fælleseuropæisk projekt netop har set dagens lys.

Det toårige Horizon 2020 projekt har fået navnet Eur3ka, som er en kreativ forkortelse af ’EUropean Vital Medical Supplies and Equipment Resilient and Reliable Repurposing Manufacturing as a Service NetworK for Fast Pandemic Reaction’. Den igangværende pandemi har skabt akutte behov, og med den korte tidshorisont er der nærmest tale om et sprint-projekt. Projektet samler mere end 20 internationale partnere, herunder Siemens, ATOS, Fraunhofer Institute og Oslo Universitet, som i fællesskab skal etablere et koordineret beredskab mod fremtidige sundhedstrusler. Det skal ske gennem et netværk af produktionskapacitet bestående af effektive og omstillingsparate fremstillingsmetoder som fx 3D-print, der kan aktiveres til fremstilling af kritisk og komplekst sundhedsudstyr. Danmark er også repræsenteret i projektet gennem Teknologisk Institut, Dansk AM Hub, Create it REAL og SMV Automatik.

Traditionelle forsyningskæder er utilstrækkelige

På grund af den igangværende pandemi står den Europæiske økonomi og fremstillingsindustri nu over for scenarier, som man ikke har kunnet forudse. For at imødekomme en stigende global efterspørgsel vurderer WHO således, at industrien skal øge produktionen med 40%, og regeringerne opfordres til at handle hurtigt for at øge udbuddet. Virksomhederne reagerer på forskellig vis for at sikre driften og reducere sårbarhedeni  forsyningskæderne – og nogle forsøger på innovativ vis at omlægge deres produktionskapacitet for at generere omsætning på anden vis.

Selv om nogle forsøger at løse problemet nationalt, vurderes det, at den bedste chance for at lykkedes er at løse problemet på global skala – det er også tilgangen i Eur3ka-projektet.

På kort sigt er den eneste løsning at få de etablerede producenter af medicinsk udstyr (fx ventilatorer) til producere væsentligt flere enheder meget hurtigt. Problemet er, at disse virksomheder allerede har øget deres produktion med 30-50%, og de kan ikke alene skabe den vækst på 500-1000%, som er nødvendig for at forhindre flere hundrede tusind dødsfald på verdensplan.

Lige nu står fremstillingsindustrien således over for en unik udfordring – og mulighed: At skabe grundlaget for et langsigtet og hurtigt-reagerende globalt produktionsnetværk, som er i stand til fleksibelt at håndtere akut øget efterspørgsel på medicinsk udstyr og forsyninger.

Model med forkortelser

Eur3ka bygger videre på eksisterende initiativer

I dag er man allerede ved at skabe et globalt modsvar gennem det verdensomspændende netværk af avancerede fremstillingshubs. Eur3ka bygger videre på disse indledende initiativer til et COVID-19 modsvar, som går ud på at samle avanceret fremstilling og digitale katalysatorer, som tilsammen vil øge modstandsdygtigheden og styrke genopbygningen i kampen mod nuværende og fremtidige pandemier.

Det primære mål med Eur3ka-projektet er at muliggøre en global og fair adgang til et koordineret pandemisk kriseberedskab, som kan omlægge produktionskapacitet. Hertil skal der skabes fælles referencer for bl.a. fremstillingsteknologier, og sidst men ikke mindst skal der etableres Eur3ka-fremstillingsnetværk og kapacitet på tværs af industrier. Disse netværk og deres fremstillingskapacitet skal gøre det muligt at forbinde globale produktions- og forsyningskædefunktioner med medicinsk viden, når behovet opstår – og tilbyde det som en service. På den måde kan man sikre en hurtig omstilling af produktionen ved øget og pludselig efterspørgsel efter medicinske forsyninger og udstyr.

De danske partnere

Dansk AM Hub: Med et omfattende netværk inden for især 3D-print økosystemet og producentmiljøet i Danmark spiller Dansk AM Hub spiller en nøglerolle i projektets formidling og de tilhørende netværksaktiviteter.

Teknologisk Institut: I projektet har Teknologisk Institut fokus på hurtig tilpasning af produktionen til nye produktionslinjer – specielt inden for 3D-print, hvor hurtig omstilling og tilpasning er en del af grundpræmissen. Desuden skal Teknologisk Institut hjælpe med at lave procedurer og politikker for de komponenter, som producenter på tværs af produktionsnetværket skal fremstille.

Create it Real: I projektet byder Create it REAL ind med 3D-print teknologi, herunder højhastigheds 3D-print, sikkert print og integration af 3D-print teknologi.

SMV Automatik: SVM driver en pilotdemonstrator på modulære produktionslinjer til en bred vifte af medicinsk udstyr. Dermed kommer SVM til at arbejde på validerings- og integrationstest. I Eur3ka repræsenterer SVM maskinleverandørens perspektiv – og leverer inspiration til fleksibelt og agilt produktionsudstyr.

Vil du vide mere?

Læs den første pressemeddelse om Eur3ka og bliv endnu klogere på projektet.


Tilmelding medlem

Vi er til for at hjælpe!

 

Lad os tage et møde og find ud af, hvordan vi kan skabe værdi for hinanden. Afhængig af jeres virksomhed har vi en række værditilbud, som vi gerne vil tilbyde jer. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig produktion i Danmark igennem brugen af Additive Manufacturing. Vi har igennem vores projekter og initiativer samarbejdet med en lang række af danske virksomheder for at opnå netop dette. Vil du være den næste?

Besvar nedenstående og vi kan tage et møde i den nærmeste fremtid om vores samarbejdsmuligheder.

 • Vi er til for Additive Manufacturing og danske virksomheder! Lad os høre, hvordan vi kan hjælpe jer, og vi vil tage det med i vores fremtidig arbejde. Vi ønsker at..
  Når du sender dine oplysninger, giver du samtykke til, at Dansk AM Hub som dataansvarlig må behandle dine oplysninger. Det er helt op til dig, hvilke oplysninger du ønsker at give Dansk AM Hub. Dansk AM Hub vil behandle dine oplysninger til markedsføring og forretningsmæssige formål. Det kan f.eks. være til udsendelse af nyhedsbrev og indbydelser til events samt til brug for Dansk AM Hubs aktiviteter og indsatser. Behandlingen vil ske i henhold til GDPR Artikel 6, stk. 1, litra a. Dine oplysninger vil blive opbevaret og behandlet af Dansk AM Hub, så længe de er relevante ift. formålene, hvortil de er indsamlet. Du kan altid henvende dig til Dansk AM Hub, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Du kan også altid anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine oplysninger eller begrænsning af behandling og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet. Du har altid ret til at indgive en klage over behandlingen eller andet til Datatilsynet.

Accuras juridiske anbefalinger til dig, der bruger 3D print

Juridisk ansvar og 3D print

Det er Accuras erfaring, at virksomheder som til daglig er i berøring med 3D print eller 3D printede produkter ofte står med en række juridiske udfordringer, som kan være svære at identificere, og som ofte bliver glemt eller nedprioriteret.

I efterårsudgaven af deres nyhedsbrev kan du blive klogere på, hvordan du bruger Google Ads korrekt og undgår at blive sagsøgt af dine konkurrenter. Du kan også læse om en ny designdomstol, som etableres i starten af 2021.

Hent Accuras nyhedsbrev i PDF her:


Additive Manufacturer Green Trade Association Announces New Members

Additive Manufacturer Green Trade Association Announces New Members

The Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), a global trade group created to promote the environmental benefits of additive manufacturing (AM), announced today that twelve leading AM companies from eight countries have joined the organization to advance sustainability in AM.

Sintavia, LLC, a leading additive manufacturer focused on the Aerospace, Defense, and Space industry, launched the AMGTA at Formnext 2019. Joining Sintavia as co-founders are Taiyo Nippon Sanso Corporation (one of the operating companies under Nippon Sanso Holdings Corporation), a supplier of stable industrial gases to a wide variety of global industries; and QC Laboratories, Inc., an industrial and commercial non-destructive testing laboratory focused on AM components. These co-founders will determine the strategic direction of the AMGTA, provide governance oversight, and consider future research projects that members may vote to commission.

Joining as Participating Member companies are: AMEXCI AB, an accelerator for the adoption of additive manufacturing in Nordic industries; Danish AM Hub, Denmark’s focal point for the additive manufacturing ecosystem; EOS the world’s leading technology supplier in the industrial 3D printing of metals and polymers; GE Additive, a world leader in additive design and manufacturing, a pioneering process that has the power and potential to transform businesses; Materialise, incorporates three decades of 3D printing experience into a range of software solutions and 3D printing services; the National Manufacturing Institute Scotland, a group of industry-led manufacturing R&D facilities transforming skills, productivity, and innovation in Scotland; Siemens Digital Industries Software, a driver of design, engineering and manufacturing transformation with its Xcelerator digital enterprise portfolio; SLM Solutions Inc., the leading provider of industrial metal 3D printing machines focused on metal additive manufacturing and multi-laser technology; and Stryker, one of the world’s leading medical technology companies.

“I’m delighted to welcome each of these esteemed founding members and participating member companies to the AMGTA,” said Sherry Handel, Executive Director of the AMGTA. “Their commitment not only to support the mission of our new trade group, but also their passion for sustainability, well positions the AMGTA to serve as a key industry resource in advancing sustainability in the AM industry. I am looking forward to working with each of our member companies as we embark on this exciting and important journey together.”

About AMGTA

The AMGTA was launched in November 2019 to promote the environmental benefits of additive manufacturing (AM) over traditional methods of manufacturing. The AMGTA is a non-commercial, unaffiliated organization open to any additive manufacturer or industry stakeholder that meets certain criteria relating to sustainability of production or process.


Invitation: Curious Today 27th of October 2020

Curious on sustainable production?

Danish AM Hub and Damvig A/S invite you to spend an inspiring afternoon with interesting case-examples on how 3D print /additive manufacturing can be part of the solution to make production more sustainable – in both the use of different materials, new supply chains and optimised development and production.

We will gather 30 people in Danish AM Hub’s eventspace i Valby for talks, network and appetisers from 14.00-18.00. It is made sure that all precautions regarding covid-19 has been taken.

On this day there will be gatherings in small groups different places in the country – and at 16.00 we will all come together online, when we join SDU – for their Curios today – Partner tomorrow? – this time with the theme: Additive Manufacturing.

Programme

14.00             Arrival

14.15             AM as a driver for sustainable production, Frank Rosengreen Lorenzen, CEO, Danish AM hub

14.35             Hexr helmet – the customized sustainable bikehelmet, Flemming Gravesen, Damvig A/S

15.00             Break

15.15             New possibilities and materials in additive manufacturing, David Bue Pedersen, Senior Researcher, DTU Mechanical Engineering

15.40             Wine and appetisers

16.00             We will link to SDU – Curious today – Partner tomorrow? – Additive Manufacturing.

Sign up by e-mailing Elena Vendramin: ecv@am-hub.dk.
Participation is free of charge. Registration is possible until 23th of October.

It is also possible to follow the speeches online – just let Elena now if you will join us physically or online.

Date: 27th of October 2020
Adress: Carl Jacobsens Vej 16, opg. 16, 1. sal., 2500 Valby.


Vi søger en ny og alsidig kommunikationschef

Dansk AM Hub søger en ny og alsidig kommunikationschef

Vil du være med til at sætte dagsordenen indenfor bæredygtig produktion og udbredelsen af nye grønne teknologier og få danske virksomheder til at blive verdensførende i at anvende additive manufacturing (3D Print) til bæredygtig produktion?

Har du 5-7 års erfaring fra ekstern kommunikation og PR-arbejde, og bliver du samtidig motiveret af at stå i spidsen for at skabe rammerne omkring Nordens største konference indenfor AM www.am-summit.dk? Så er du måske vores næste kommunikationschef.

I Dansk AM Hub har vi et ambitiøst mål om at få danske virksomheder til at få øjnene op for AM-teknologien. En teknologi der kan gøre vores produktion mere bæredygtig med digitale lagre, mindre spild, mindre transport og mindre brug af materiale. Til det formål igangsætter vi en lang række målrettede aktiviteter og indsatser, så flere virksomheder kan komme i gang med AM eller dygtiggøre sig yderligere. Kommunikation af dette er en af vores nøgleroller, og vi gør dette i tæt samarbejde med det en bred kreds af aktører både i Danmark og internationalt.

Vi søger en fagligt dygtig og god kollega, som kan træde ind i rollen som vores næste kommunikationschef.

Din profil

 • Du er i stand til at kommunikere budskaber tydeligt om bæredygtig produktion og AM teknologiens rolle i den forbindelse til et bredt publikum.
 • Du har solidt kendskab til ”policy-arbejde”, herunder hvordan en dagsorden løftes ind i det politiske system.
 • Du er god til at analysere komplekse problemstillinger, finde ind til kernen og kommunikere bredt, så flere kan forstå og bidrage til vores målsætning om at gøre Danmark verdensførende i at anvende AM til bæredygtighed.
 • Du har nemt ved at gå i dialog med danske industrivirksomheder og forstå, hvilke udfordringer de står overfor.
 • Du har en gode evne til at projektstyre og lede forskellige strategiske indsatser.
 • Du har et bredt netværk i PR-branchen herunder i forskellige kanaler, og kan bringe dem i spil i forbindelse med vores strategiske kommunikation.
 • Du skriver fantastisk og er flydende i både dansk og engelsk, mundligt såvel skriftligt.

Dine opgaver:

 • Udvikle strategiske initiativer, der arbejder for, at Dansk AM Hub bliver politisk dagsordenssættende i Danmark indenfor AM, og at flere får øjnene op for fordelene i additiv produktion.
 • Udvikle inspirerende og ’levende’ cases (se https://am-hub.dk/cases/) og kommunikationen af disse – i tæt samarbejde med vores film- og produktionshold. Hvis du selv kan lave mobilvideoer, er det også et plus.
 • Skrive artikler og pressemeddelelser og få det ud gennem diverse kanaler. Projektlede nordens største konference på AM-teknologi og andre events.
 • Du vil blive tovholder på Dansk AM Hubs årlige rapport om AM, som formidler de seneste tendenser og resultater indenfor branchen.
 • Ansvar for løbende udvikling, redigering og opdatering af Dansk AM Hubs hjemmeside (WordPress).
 • Udarbejde nyhedsbreve m.v. i tæt samspil med vores studentermedhjælper. Ansvar for Dansk AM Hubs SoMe indsats og strategi.

Det er ikke et krav, at du har forudgående kendskab til AM-teknologien (3D Print), men du skal have erfaring med at sætte en dagsorden. Kendskab til FNs verdensmål og kommunikation omkring disse er et klart plus.

Om Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er et initiativ indenfor 3D print teknologi og additive manufacturing. Formålet er at fremme vækst og værdiskabelse i danske små og mellemstore virksomheder. Desuden er vi katalysator for det danske 3D print økosystem, herunder start-ups. Vi er initieret af den private erhvervsdrivende fond Industriens Fond.

Vi er et mindre dynamisk team, der har kontorer i Valby. Vi opererer hurtigt og agilt i et større netværk og med et globalt outreach. Derfor skal du være klar på at arbejde i et entreprenant miljø og være meget selvkørende.

Løn efter aftale.

Der er ikke personaleansvar i stillingen.

Ansøgning:

Du er meget velkommen til at skrive til COO Lars Holmegaard på lh@am-hub.dk for yderligere spørgsmål.

Send din ansøgning og CV til info@am-hub.dk og mærk ansøgningen Kommunikationschef.

Ansøgninger behandles løbende indtil den rette kandidat er fundet.

Tiltrædelse: D. 1. november eller hurtigst muligt derefter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!


Nordiske virksomheder skal i fællesskab blive bedre til 3D print

Nordiske virksomheder skal i fællesskab blive bedre til 3D print

For at styrke danske fremstillingsvirksomheders konkurrenceevne vil Dansk AM Hub bringe dem sammen med virksomheder i Sverige og Norge, for at løfte deres erfaring og brug af Additive Manufacturing (AM) og 3D print.

Dansk AM Hub er gået sammen svenske Alfred Nobels Science Park. De to partnere ønsker at styrke det nordiske øko-system inden for Additive Manufacturing /3D print i troen på, at de nordiske lande i fællesskab kan tage en førerposition i koblingen mellem nye digitale produktionsteknologier, særligt 3D Print og mere bæredygtige produktioner.

”I de nordiske lande er vi gode til at samarbejde, lære af hinanden og vi har mange både store og mindre virksomheder, der kan få gavn af at erfaringsudveksle med hinanden. Vi gør det allerede i Danmark gennem Dansk AM Hubs aktiviteter, så hvorfor ikke lære af – og inspirere nogle af de bedste produktionsvirksomheder i vores nabolande i Norden, siger Frank Rosengreen Lorenzen, CEO, Dansk AM Hub.

Tyskland er et af de førende lande, når det kommer til brug af AM og 3D print. Dette er blandt andet drevet af store industrier som produktion af biler, fly m.v. Når de store aktører satser på nye produktionsformer, tvinger det de små og mellemstore virksomheder, som ofte er underleverandører, til at følge med. Og det er det projektpartnere vil have de nordiske virksomheder til at gøre.

Projektet vil bringe både virksomheder, NGO’er, universiteter og  offentlige aktører sammen i et økosystem på tværs af Norden.

Når man ser på Danmark, Sverige og Norge så har vi mange dygtige og store produktionsvirksomheder, der er i gang med udvikling og produktion af 3D print. Men det er et nyt område og alle skal bruge de dyre lærepenge for at få hul på at kunne producere og faktisk spare penge, tid og ressourcer. ”Hvis alle skal gøre sig de samme erfaringer kommer det til at tage tid og vi bliver overhalet af de helt store lande og aktører”, forsætter Frank Rosengreen Lorenzen.

Med projektet håber de to aktører, at man kan springe nogle af de dyre timer over ved at lære af hinanden. Både Danfoss og Saab er allerede involveret i projektet med stor begejstring.

”I Danfoss har vi allerede sparet mange hundrede tusind euro på at bruge 3D print aktiviteter. Det er et område, vi satser på, og udviklingen går stærkt, så vi er ivrige efter at udveksle erfaringer med vores nordiske nabo-virksomheder, både på teknologien og kompetencer”, siger Steffen Schmidt, Segment Head & Platform Architect – Additive Manufacturing, Danfoss.

Også hos Saab ser man med begejstring på at fremme AM området og er i fuld gang med at implementere 3D print.

”Det er meget vigtigt, at 3D print-teknologien spredes til flere virksomheder. Et tydeligere samarbejde mellem de nordiske lande, hvor vi har mulighed for at dele viden mellem flere virksomheder, kan fremskynde anvendelsen af ​​AM – og øge kompetencer, som også gavner vores aktiviteter. Derfor er vi glade for at støtte denne kategori af initiativer, som Dansk AM-Hub og Alfred Nobel Science Park gennemfører”, fortæller Göran Backlund, CTO Saab Dynamics AB, Chair of Saab AM Group.

Det er med støtte fra EU, at Dansk AM Hub i første omgang vil afdække forholdende i de nordiske landes brug af AM og undersøge hvilke barrierer virksomhederne oplever, og hvor der er behov for at gøre en større indsats. Herudover vil de bringe aktørerne sammen, så man netop kan høste erfaringer fra hinanden.

Fakta om projektet:

 • Projektet er støttet af EU’s initiativ Interreg-ØKS. Programmet yder støtte til fælles skandinaviske projekter, der udvikler samfundet indenfor fire fokusområder. AM Nordic har innovation som fokusområde.
 • Et for-projekt ledet af Dansk AM Hub og Alfred Nobel Science Park. Til formål at undersøge fremtidige muligheder for et tættere samarbejde og stærkere økosystem i mellem Danmark, Sverige og Norge på AM området.
 • Projektet vil løbe fra d. 01/08/2020 til d. 31/1/2021. Resultaterne af projektet vil slutteligt blive offentliggjort.
 • Vil du være med, så kontakt Søren Kølle Hansen, Project Manager, Dansk AM Hub, skh@am-hub.dk.

Læs mere om Dansk AM Hub og Alfed Nobels Science Park

www.am-hub.dk

http://alfrednobelsp.se/

 

Yderligere info:

Vibeke Agerdal Kristiansen, Kommunikationschef, Dansk AM Hub, vak@am-hub.dk

Pressebilleder: https://am-hub.dk/presseinformation/


Genanvendt plast bliver til 3D print materiale

Genanvendt plast bliver til 3D print materiale

Hos Aage Vestergaard Larsen kommer der 15.000 ton plastik ind om året. Her bliver det renset, kværnet og lavet om til granulat, så plastikken kan få nyt liv i nye produkter – af genanvendt plast. Og som noget helt nyt kommer der nu også snart ruller med filament til 3D print ud med genanvendt plastik på, som kan blive til nye innovative produkter i en 3D printer.

Det er blot et af den seneste tids nye opfindelser hos Aage Vestergaard Larsen, der siden 1972 har givet gammelt plast nyt liv.

Det er første gang 3D print filament bliver lavet af genavendt plast.

”Det er noget jeg altid har tænkt gav god mening. For mig er det bare en anden form for en råvare. Lidt ligesom vi har granulatet og vi har pulveret, jamen så har vi så en streng, der hedder filament i det her tilfælde. En af de ting der for mig gav mening var, at når vi kiggede lidt nærmere i det, så var der ikke rigtig nogen der med 100 % sikkerhed kunne garantere, at det var 100% genanvendt plast – før nu”, siger Gitte Buk Larsen, Business Development and Marketing Director at Aage Vestergaard Larsen A/S.

      

Hos Aage Vestergaard Larsen har man undersøgt markedet, og blevet overrasket over den svingende kvalitet, de ofte har mødt på filament.

”Selv i et batch hvor det burde være det samme, så når du kommer til spole nummer 10 ud af 40, så kan du pludselig ikke printe med det, og så er der et eller andet galt. Og når man så tager prøver, så viser det sig, at det er noget helt andet, som har nogle andre egenskaber – og der bløder mit kvalitetshjerte lidt. Jeg synes det er useriøst, og vi går benhårdt efter at aldrig nogensinde kommer til at ske her”, forklarer Gitte Buk Larsen.

Det er stadig et nyt område for Aage Vestergaaard Larsen at lave filament, men de har en lang og bred erfaring med plast at trække på, så de har gode forventninger til fremtiden på dette område. Og materialet kan bruges til mange produkter. Der er begrænsninger i forhold til medico og fødevare kontakt, da det er genanvendt plast, men ellers vil der være mange produkter, der fremover vil kunne 3D printes med genanvendt plast.

Hvis man mener alvorligt, at man vil gøre noget ved CO2-aftrykket, er der en mulighed her. En undersøgelse Aage Vestergaard Larsen har fået lavet viser, at man sparer miljøet for 2,4 kg CO2 hver gang du bruger 1 kg genanvendt plast mod en ny-vare.

Og det er en vigtig motivation for Gitte Buk Larsen:

 ”Vores motivation for at gå ind i det her, er ønsket om at gøre en forskel i verden, så alt der her med bæredygtighed og cirkulær økonomi – det gør vi noget ved her i huset. Og vi gør det helhjertet, og det er egentlig sådan, vi altid har gjort det”, smiler hun.

Husstandsaffald kan også give nye produkter

Hos Aage Vestergaard Larsen er det ikke kun filament, der fylder i øjeblikket. Virksomheden har netop fået patent på en ny maskine, der går under kaldenavnet Georg, der gør det muligt for dem, at genanvende husstandsaffald til nye produkter, fordi de kan rense det. Og mon ikke denne opfindelse også kan komme 3D printerne til gode en dag.

”Vi starter med at lave filament af det, vi kalder ’industrial waste’ – altså plast der kommer fra industrien, fra de plastproducerende virksomheder. Og så er step to, at vi kan gå over i den kategori, der hedder ’post consumer’, det vil med andre ord sige, at så bliver det genanvendt plast af noget, der har haft et ”andet liv”.  Det kan være en mælkekasse eller en kasse fra IKEA. Og den sidste fase i det her, det bliver, at vi rent faktisk vil kunne lave det af det husstandssorteret affald, som remuladetuber og marmeladebøtter – det ligger lige nu langt ude i fremtiden, men det er målet, at vi vil kunne det”, fortæller Gitte Buk Larsen.

 

 

 

 

 

 

 

Men arbejdet er i gang og der er god interesse fra kunder og samarbejdspartnere, også fra større virksomheder, der ønsker at få lavet deres eget spildmateriale om til filament, som de kan bruge til nye produkter.

”Der er ingen tvivl om, at der ligger en masse udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder foran os på det her område”, slutter Gitte Buk Larsen.

Om Aage Vestergaard Larsen A/S

Aage Vestergaard Larsen A/S er Nordens største virksomhed indenfor genanvendelse af plast i høj kvalitet. Når råvaren af genanvendt plast kan bruges til produkter der kan genanvendes igen og igen er vi er en af de mest vidende indenfor det der betegnes som den mekaniske recycling.

Virksomheden blev stiftet af Aage Vestergaard Larsen i 1972. Hans vision om plastikkens mange genanvendelsesmuligheder i høj kvalitet er stadig en af grundpillerne i virksomheden i dag, hvor vi er mere end 55 motiverede og innovative medarbejdere.

Læs mere om virksomheden