WEF Rapport sammenligner 13 AM Hubs globalt: Fremhæver dansk bæredygtigt fokus

 

World Economic Forum (WEF) har i marts 2022 udgivet en rapport der præsenterer Global Network of Advanced Manufacturing Hubs – der består af 13 forskellige fremstillings økosystemer fra hele verden – og deres arbejde i 2021.

Global Network of Advanced Manufacturing er et fællesskab af fællesskaber, der repræsenterer industriøkosystemer, som har fokus på at løse de største problemer, som fremstillings- og værdikæderne står over for – fra hurtig teknologitransformation og forsyningskædeforstyrrelser udløst af den fjerde industrielle revolution.

I rapporten fremhæves Dansk AM Hubs store fokus på bæredygtighed i særdeleshed til sammenligning med andre Hubs, hvor vi med fokus på bæredygtig produktion i den danske fremstillingsindustri ved brug af AM teknologi, håber på at kunne inspirere andre i det globale netværk. I rapporten fremgår det derudover, at Dansk AM Hub har været med til at udvikle den første fuldtids 3D-printuddannelse i Danmark og at vores to nye projekter DfAM og AM Fikstur er igangsat med fokus på at styrke et økosystem for bæredygtig, decentral produktudvikling og produktion, der er skalerbar og transformativ, såvel som et fokus på at udbrede og øge viden og erfaring med brug af 3D-print til fiksturer.

Dette globale netværk af Hubs kan hjælpe interessenter over hele verden med at opbygge nye forbindelser og forståelser, der kan transformere usikkerhed og skrøbelighed til bæredygtig modstandskraft. Derudover bliver det muligt for regionale fremstillings økosystemer at dele deres bedste praksisser på globalt plan. Derfra er potentialet næsten uendeligt, da Hubs på tværs af netværket begynder at indgå samarbejder for at løse fælles udfordringer og fremskynde forandringer. På den måde giver netværket også en stemme til lokale produktionsfællesskaber, der herigennem kan nå ud til et globalt publikum.

 

Læs hele Dansk AM Hubs bidrag til rapporten fra World Economic Forum her.

 


McKinsey: Industrien for medicinsk udstyr har stor succes med AM teknologien

McKinsey: AM-sektoren er vokset til en industri på 13,4 milliarder euro med en årlig vækstrate på 22 procent, med industrien for medicinsk udstyr som frontløber

I en artikel fra McKinsey & Company fremgår det, at en analyse af AM-sektoren viste, at den i 2020 var vokset til en industri på 13,4 milliarder euro med en årlig vækstrate på 22 procent. Anvendelsen af 3D-print teknologien har til gengæld – til trods for sit store potentiale – fortsat ikke fået sit helt store gennembrud grundet en opfattelse blandt producenterne af, at fordelene ved teknologien er begrænsede. Dog har især en iøjnefaldende sektor, nemlig industrien for medicinsk udstyr, formået at bevæge sig ud over disse opfattede begrænsninger ved teknologien. Her anvendes AM-teknologier rutinemæssigt og i stor skala til at producere en bred vifte af produkter, herunder proteser og implantater, kirurgiske guider og anatomiske modeller til præoperativ planlægning eller patientuddannelse.

På trods af at producenter har svært ved at finde ud af, hvordan AM vil gavne dem og designingeniører typisk har begrænset viden om AM-systemers muligheder eller om, hvordan man designer til AM, har nogle industrielle brugere dog opnået betydelige fremskridt i direkte produktion ved hjælp af AM, herunder industrien for medicinsk udstyr. Denne industri er især lykkedes, fordi man beskæftiger sig med personligt tilpassede produkter, der tilbyder fordele for patienter og klinikere, som konventionelle produktionsteknologier ikke kan matche.

I stedet for at bruge tid på at tilpasse knogler eller forme et standard ortopædisk implantat, kan en kirurg blot printe en skræddersyet enhed fremstillet til at matche den enkelte patients morfologi. AM bliver derudover også udforsket i den farmaceutiske sektor ved at bruge 3D-printteknikker til at producere piller med tilpassede lægemiddeldoser.

Efter årtier som relevant produktionsteknologi er additiv fremstilling altså på nippet til stjernestatus. Hurtigere maskiner, bedre materialer og smartere software er med til at gøre AM til en realistisk løsning til mange produktionsapplikationer i den virkelige verden. Efterhånden som de tekniske barrierer falder, må producenterne være nødsaget til tilegne sig en dybere forståelse af disse hurtigt udviklende teknologier og dermed også tænke på at opbygge færdigheder, processer og forretningsmodeller, der er nødvendige for at få additiv fremstilling til at sætte et endnu større præg på den industrielle verden.

 

 

Hele artiklen fra McKinsey & Company kan læses her.

 


LOOP: Her er løsningen på stigende mængder affald og øget ressourceforbrug

LOOP Forum: Cirkulær omstilling er løsningen på stigende mængder affald og øget ressourceforbrug

Vi oplever lige nu et pres på klodens ressourcer, da befolkningstilvækst og en kraftigt voksende middelklasse blandt andet har medført en stigning i forbruget. Stigningen i brugen af praktiske engangsprodukter samt deres stadig kortere levetid, betyder at der anvendes flere og flere ressourcer – hvilket medfører stigende mængder affald.

Cirkulær omstilling kan dog være løsningen. En omstilling, der betyder, at vi gentænker brugen af ressourcer og har fokus på produktion med minimum affald. Omkring halvdelen af CO2 udledningen i Europa kommer primært fra ressourceudvinding og fra forarbejdning af ressourcer. En omstilling til cirkulær økonomi – hvor affald indgår som ressource, vil derfor gøre en markant forskel. For at kunne nå i mål med en reduktion i vores CO2-udledninger er det derfor afgørende at afkoble økonomisk vækst fra ressourceforbruget og foretage en cirkulær omstilling til bæredygtig produktion med et ressourceeffektivt materialeforbrug. Netop dette budskab forsøger Dansk AM Hub i samarbejde med Industriens Fond, Dansk Industri, Københavns kommune og mange andre at skabe opmærksomhed omkring ved dette års LOOP Forum i København. 

LOOP Forum er en platform, der bringer cirkulære løsninger frem i lyset og som ønsker at være det førende forum for affald, ressourcer og cirkulær økonomi. LOOP samler danske styrkepositioner – innovation, design og bæredygtighed – og bringer viden, erfaringer, eksperter og netværk sammen på tværs af industrier og værdikæder og bidrager dermed til målet om at reducere mængden af affald, udnytte ressourcerne og accelerere en cirkulær omstilling.

 

LOOP Forum finder sted den 27 – 28. april i Lokomotivværkstedet, København

Læs mere om LOOP og få billet her.


Dansk AM Hub søger en Business Development Manager

Business Development Manager

 Dansk AM Hub søger en proaktiv drivkraft til vores AM-økosystem

 

Vil du være med til at sætte dagsordenen indenfor bæredygtig produktion og udbredelsen af nye grønne teknologier og få danske virksomheder til at blive verdensførende i at anvende Additive Manufacturing (industriel 3D print) til bæredygtig produktion? Har du 2-5 års erfaring fra projektledelse og/eller forretningsudvikling, og bliver du motiveret af at være kernen i det danske AM-økosystem og muliggøre, at vi i Danmark udnytter hinandens kompetencer inden for AM samtidigt med, at vi bringer de bedste internationale kompetencer i spil? Så er du måske vores næste Business Development Manager!

I Dansk AM Hub har vi et ambitiøst mål om at få danske virksomheder til at få øjnene op for AM-teknologien. En teknologi, der kan gøre vores produktion mere bæredygtig med digitale lagre, bedre designs, mindre spild, mindre transport og mindre brug af materiale. Til det formål igangsætter vi en lang række målrettede aktiviteter og indsatser, så flere virksomheder kan komme i gang med AM eller dygtiggøre sig yderligere.

Dansk AM Hub har årligt forløb og indsatser, hvor 100 virksomheder kommer i gang med AM. Flere og flere af disse ønsker også at gå med som medlem i Dansk AM Hub for at følge den teknologiske udvikling, dele erfaringer med andre producenter og generelt støtte op om vores vision om at gøre Danmark verdensførende i at anvende AM til bæredygtig produktion. I dag har Dansk AM Hub 76 medlemmer som omfatter nogle af de største producenter i Danmark, virksomheder der udbyder AM-teknologi eller rådgivning, nogle af verdens største AM-teknologiudviklere og en lang række af danske små- og mellemstore producenter. https://am-hub.dk/medlem/

Der er store muligheder for vores nye dygtige forretningsudvikler til dels at forbedre vores medlemsmodel samt også at definere og lede indsatser, der sikrer, at medlemsmodellen skaber viden, der igen gavner den samlede danske fremstillingsindustri.

Du bliver således hjertet af det danske AM-økosystem og sikrer, at vores danske producenter får adgang til den nyeste viden og AM-teknologi. I tæt samspil med teamet skal du bidrage til at sikre, at vores medlemsmodel og aktiviteter driver en positiv udvikling for dansk industri, samt at flere producenter arbejder med AM og anvender AM til at skabe en mere bæredygtig produktion.

 

Dine opgaver:

 • I tæt samarbejde med teamet samt vores AM-økosystem at identificere relevante tematikker og indsatser inden for AM og bæredygtig produktion, som kan gavne medlemmerne og dansk industri. Herunder sørge for at relevant viden kommer ud til de rette aktører.
 • Udvikling af relevante formater som f.eks. besøg på Europas største messe Formnext, øvrige internationale konferencer og danske messer for AM.
 • Udvikling og styring af dele af Skandinaviens største AM-konference AM Summit, der er skabt af Dansk AM Hub, herunder særligt ift. dialog med udviklere af AM-teknologi og services, der udstiller og/eller præsenterer.
 • Kontinuerligt at evaluere vores medlemsmodel og værditilbuddene i denne.
 • Udvide medlemsmodellen med nye danske og internationale medlemmer, som bidrager til Dansk AM Hubs vision.
 • Ansvar for selvstændigt at drive og udvikle initiativer og indsatser, som både gavner Dansk AM Hubs medlemmer, men også dansk industri i det hele taget. Det kan f.eks. være projekter, der rykker AM ud i små- og mellemstore produktionsvirksomheder og får dem til at høste konkurrencefordele og en konkret bæredygtig gevinst. Det kan også være projekter, der engagerer de bedste internationale kompetencer inden for AM og bringer dem i spil på dansk jord til gavn for vores danske producenter.

 

 

Din profil

 • Du sidder ikke og venter på, at ting sker, men er ivrig på at udvikle og ville ændre produktion i en mere bæredygtig retning. Du bliver stolt over danske producenter, der lykkes med at anvende AM på en ny og innovativ måde, og du får energi af at se det ske, og være en vigtig brik i dette.
 • Du er i stand til at drive og udvikle vores medlemstilbud og skabe initiativer, der gavner medlemmerne og dansk industri i det hele taget. Du lytter til input fra medlemmerne ift. konkrete aktiviteter, er i stand til at sortere dette og gå i dialog med Dansk AM Hubs samarbejdspartnere om at definere indsatser, der for alvor rykker dansk industri.
 • Du er vant til at arbejde med processer, hvor der følges op på de enkelte initiativer. Det kan være alt fra at udvikle og tilpasse værditilbud, fakturering og økonomiopfølgning på aktiviteter mv.– alt sammen med det formål at sikre, at vi hele tiden lærer og tilpasser vores medlemsmodel og ydelser til det, der virker.
 • Du har nemt ved at gå i dialog med danske industrivirksomheder og forstå, hvilke udfordringer de står overfor.
 • Vi forestiller os, at du har et lille – men stærkt – netværk blandt erhvervsfremmeaktører, projektudviklere eller fonde, som du kan inddrage i dit arbejde.
 • Du har en relevant længerevarende kandidatuddannelse indenfor fx forretning, projektledelse, strategi eller lignende.

 

Det er ikke et krav, at du har forudgående kendskab til AM-teknologien (3D print), men du skal have erfaring med forretningsudvikling og/eller projektudvikling. Kendskab til produktion, verdensmål, ny produktionsteknologi, medlemsmodeller og strategiske værditilbud er en fordel.

 

Om Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er et initiativ indenfor 3Dprint teknologi og Additive Manufacturing. Formålet er at fremme vækst og værdiskabelse i danske små og mellemstore virksomheder. Desuden er vi katalysator for det danske 3D print økosystem, herunder start-ups. Vi er initieret af den private erhvervsdrivende fond Industriens Fond.

Vi er et mindre dynamisk team, der har kontorer i Valby og i Herning. Vi opererer hurtigt og agilt i et større netværk og med et globalt outreach. Derfor skal du være klar på at arbejde i et entreprenant miljø og arbejde selvstændig.

Løn efter aftale.

Der er ikke personaleansvar i stillingen.

Arbejdet kan tilrettelægges fleksibelt, men base vil primært være på hovedkontoret i Valby.

 

 

Ansøgning

Du er meget velkommen til at skrive til COO Lars Holmegaard på lh@am-hub.dk for yderligere spørgsmål.

Send din ansøgning og CV til info@am-hub.dk og mærk ansøgningen: Business Development Manager. Ansøgninger behandles løbende, indtil den rette kandidat er fundet. Ansættelsessamtaler afholdes sidste uge i april.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

 

Dansk AM Hub

Carl Jacobsens Vej 16, opg. 16, 1. sal

2500 Valby, København

www.am-hub.dk


Nye indsatser kan afhjælpe mangel på kvalificeret arbejdskraft

Indsatser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at afhjælpe virksomhedernes mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

Flere små og mellemstore danske virksomheder melder ifølge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i stigende grad om mangel på kvalificeret arbejdskraft, og mellem en tredjedel og en fjerdedel af virksomhederne oplever tilmed rekrutteringsudfordringer. Den grønne omstilling betyder, at man er nødt til at udvikle og forbedre kompetencerne hos medarbejdere og ledere samtidigt med, at der er behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft eller kompetenceudvikle nuværende medarbejdere.

De rekrutterings- og kompetenceudfordringer, som følger med den grønne omstilling hos virksomhederne, danner grundlaget for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu giver mulighed for at ansøge til to indsatser inden for temaet Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder. De to indsatser der kan søges støtte til er henholdvis en voucher-ordning til efteruddannelse og opkvalificering af ledere, medarbejdere og bestyrelse og derudover støtte til tilknytning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.

 

Indsatserne kan ikke kombineres og der kan kun søges midler til nye projekter. Dermed kan eksisterende socialfondsprojekter ikke søge om tillægsbevillinger.

 

Ansøgningsfrist er:

18. maj 2022 kl. 12.

 

Læs mere om de to indsatser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse her.


Dansk AM Hub får ny bestyrelsesformand

Dansk AM Hub får ny bestyrelsesformand

Dansk AM Hub får ny bestyrelsesformand, når 56-årige Poul Skadhede tiltræder per 1. april 2022. Dansk AM Hub arbejder for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing (AM) / industrielt 3D print ud fra en vision om at gøre Danmark verdensførende i at bruge AM til mere bæredygtig produktion.

Poul Skadhede er udpeget til bestyrelsen af Industriens Fond, der har initeret, udviklet og fortsat støtter Dansk AM Hub. Han overtager posten efter Tue Mantoni.

”Vi har siden begyndelsen set, hvordan Dansk AM Hub med succes har hjulpet danske produktionsvirksomheder til at blive mere konkurrencedygtige ved brug af additive manufacturing. Den position skal vi udbygge yderligere, og vi er derfor glade for, at Poul Skadhede nu er kommet med ombord på den videre rejse. Med Poul har vi fået en entreprenant ildsjæl, der brænder for at hjælpe danske virksomheder med at kombinere forretning med bæredygtighed og nye teknologier, og vi er overbeviste om, at vi med Pouls ekspertise i endnu højere grad sikrer, at Dansk AM Hub bliver en nøgleaktør i at skabe en bæredygtig produktionssektor i Danmark”, lyder det fra direktør Thomas Hofman-Bang:

”Samtidig skal der også lyde en stor tak til Tue Mantoni, der i samarbejde med teamet bag har ydet en imponerende indsats med at gøre Dansk AM Hub til det kraftcenter, den allerede er i dag.”

Poul Skadhede (tv.) & Tue Mantoni (th.)

Poul Skadhede er grundlægger af konsulentvirksomheden Valcon, hvor han indtil januar 2021 fungerede som CEO og bestyrelsesformand. Han er dog stadig aktiv i virksomheden, der som Dansk AM Hub også fokuserer på industrielle virksomheder samt teknologi og udvikling.

Ud over at være ny bestyrelsesformand i Dansk AM Hub er Poul Skadhede også formand for Regeringens Klimapartnerskab på forsvarsområdet, for Odense Maritime Technology samt bestyrelsesmedlem i DI Forsvar og Sikkerhed og Ærø Whisky. Endelig er han aktiv i Advisory Boards i VækstPartner Kapital, Navigate Public Affairs og Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

”Fælles for mit bestyrelsesvirke er et grundlæggende ønske om at efterlade et aftryk og være nysgerrig på især klimavenlige løsninger. Det er af stor betydning for mig at skabe gode ting for Danmark, og jeg brænder for vores stærke små- og mellemstore industrivirksomheder. Jeg ser frem til at arbejde med Dansk AM Hub og bidrage til, at vi sammen kan udbrede mulighederne og potentialet i en spændende produktionsteknologi som AM”, siger Poul Skadhede.

 

Poul Skadhede overtager posten fra Tue Mantoni, der har valgt at trække sig som formand. Tue Mantoni har været formand for bestyrelsen i Dansk AM Hub siden Fondens etablering i 2018.

 

Om Poul Skadhede (f. 1965):

 • Direktør, grundlægger og bestyrelsesmedlem, Valcon
 • Bestyrelsesformand i OMT Naval, IHAB, Navigate, Regeringens klimapartnerskab på forsvarsområdet.
 • Bestyrelsesmedlem i DI Forsvar og sikkerhed, Ærø Whisky.
 • Advisory Board Member i VækstPartner Kapital, Navigate Public Affairs, Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
 • Uddannet reserveofficer (Hærens Officersskole 1990), cand.merc. (Handelshøjskolen i Aarhus 1991)


Wohlers rapport 2022 viser stærk vækst i AM-industrien

Wohlers rapport 2022 viser stærk vækst i AM-industrien

 

Ifølge Wohlers Report 2022 er AM-industrien steget med 19,5 procent i 2021. Til sammenligning sås en vækst på 7,5 procent i 2020, hvor året – og dermed væksten – var blev stærkt påvirket af Covid-19- pandemien.

“Som forventet er industrien vendt tilbage til en periode med fremskridt og investeringer”, siger Terry Wohlers, leder af rådgivningstjenester og markedsintelligens hos Wohlers Associates, drevet af ASTM International:

“Denne udvidelse går på tværs af rumfart, sundhedspleje, bilindustrien, forbrugerprodukter, energi og andre sektorer”.

I takt med at teknologien og industrien modnes, bruger et stigende antal virksomheder AM til skræddersyede produkter og serieproduktion. Ifølge den nye rapport er et tegn på dette bl.a. væksten i polymerpulverforbruget i 2021, som voksede med 43,3 procent – og overhaler dermed fotopolymerer som det mest brugte AM-materiale.

 

Som noget nyt kan du i Wohlers rapporten 2022 også læse om:

 • Skalering af 3D print til produktion
 • Udvikling i arbejdsstyrke og bæredygtighed
 • Kvinder inden for 3D print
 • Banebrydende R&D-programmer
 • Rapporter fra brancheeksperter i 34 lande
 • Fremtiden for 3D print

 

Om rapporten:

Den amerikanske Wohlers Report er på mange måder den brancheførende årsrapport om additiv fremstilling (AM) og 3D print. Den fokuserer på tendenser, perspektiver og prognoser – og tilbyder både en omfattende forståelse af teknologien og industrien samt opdateret information om vækst, nylige tendenser og vigtige udviklinger over hele verden.

I 2022 udkommer den 425 sider lange rapporten for 27. gang.

Rapporten udgives af Wohlers Associates (ejet af ASTM International).

Den fulde rapport kan bestilles hos Wohlers her.


Portræt: Steffen skal inspirere dig til at printe i metal

Portræt: Steffen skal inspirere dig til at printe i metal

 

For mange små og mellemstore danske metalvirksomheder har 3D print længe været en svær teknologi at forholde sig til i forbindelse med drift og produktion, da opfattelsen er, at det er besværligt, dyrt og tager tid og viden at komme i gang med at beherske.

Netop derfor kører vores CTO, Steffen Schmidt, landet rundt for at udbrede viden om 3D print teknologi som en erstatning for konventionelle produktionsformer, såsom fræsning, beskæring og svejsning af metalelementer. Steffens besøg hos metal-SMV’erne er gratis og har derudover betydet, at 70% efterfølgende har oplevet, at der er gode og brugbare muligheder i teknologien.

Ifølge Steffen vil de virksomheder, der ikke undersøger mulighederne inden for 3D print teknologien, blive overhalet af udviklingen inden for de næste to til tre år og dermed gå glip af fordelene ved at overveje teknologien.

 

Læs den fulde artikel her.

Vil du have besøg hos din virksomhed? Kontakt Steffen og hør nærmere!

Steffen Haslund Schmidt, CTO, Dansk AM Hub, tlf. 51 51 32 11 / shs@am-hub.dk


More and more Danish manufacturing companies use AM technology

More and more Danish manufacturing companies use AM technology

3D printing has never been done so extensively as in 2021, when several Danish manufacturing companies combined the printing technology with the use of green power and, in particular, experienced the technology’s sustainable potential.

 

According to the latest AM Report 2022, the use of additive manufacturing (AM) / industrial 3D printing has increased steadily from 2018 to 2021. New studies from the University of Southern Denmark (SDU) and Jysk Analyse show that a third of manufacturing companies used AM technology in 2021, which is a significant increase since 2018, when SDU found that only a quarter of the companies used the technology. The same positive development is also seen in surveys from Statistics Denmark, which also showed an increase occurring from 2018 to 2020.

Frank Rosengreen Lorenzen, CEO of Danish AM Hub, says ‘It is absolutely positive that more Danish companies are embracing the technology and thus are able to create a production that reduces the amount of material used, reduces waste and transport, and ends up with more custom-made, circular, and simply better products and items. Overall, we get a smarter production.’

The AM Report is published annually by Danish AM Hub, which works to strengthen the Danish business community’s competitiveness by promoting the use of AM and 3D printing, and especially helps companies take the first steps towards a more sustainable production, with AM providing the opportunity for local on-demand production with less transport and less CO2 emissions.

 

‘And this year’s survey clearly shows that we are successful in our efforts to spread AM technology in Denmark,’ says the satisfied director.

 

Larger focus on the sustainable potential

Among the decisive factors in the decision to use the technology are speed and time-to-market, but the results also indicate that there is a greater focus on the sustainable potential among the manufacturing companies that use the technology.

According to SDU, 20% of the companies have used AM for the sole purpose of creating a more sustainable production with reduced material consumption and waste, together with the development of products that are easier to recycle. And according to Jysk Analyse, 69% of the companies use AM technology to produce more custom-made products, which can reduce material consumption and thus contribute to a more sustainable production.

‘Denmark can become the country that produces the green products that the world will demand if we learn to master new production technologies such as 3D printing. We have known traditional production with casting and milling since the Bronze Age, but there is a great untapped potential in 3D printing,’’ says Frank Rosengreen Lorenzen. He especially noted that several of the companies, according to the study in 2021, experienced a greater sustainable effect in their production than they had expected to with the use of the technology.

 

The same message came from The Danish Industry Foundation, which initiated and developed, and continues to support, Danish AM Hub.

Thomas Hofman-Bang, CEO of Industriens Fond, says, “Danish companies must be more sustainable than they are today, because it is crucial that our industry plays an active role and helps to lift if we, as a society, are to succeed in sustainable change. The results of the analysis show a positive development, because the Danish business community must prioritise sustainable production and look at new technological solutions such as additive manufacturing, which has a very special sustainable potential.’

 

Still barriers

Although it is positive that more companies are adopting AM technology, there is still a need to spread knowledge about how AM technology can be practically used in manufacturing companies and how the technology has a potential for a more sustainable production.

 

According to the Danish AM Report 2022, the most common barrier to implementing AM technology is that companies cannot see that it is relevant to their line of business.

 

Frank Rosengreen Lorenzen says, ‘The technology is no longer the challenge. There are now a vast number of printers and software, and you can print in materials such as concrete, titanium, glass, plastic, chocolate, composite, etc. The big challenge today is that the industry lacks knowledge about how they, as manufacturers, can build a business model around 3D printing, how they can design and develop an AM component or product, and how they can document the environmental benefits.  In the coming years, we must demand of our manufacturers that they dare to free themselves from the – I am tempted to say old-fashioned – production processes on which we have built industrialisation and instead explore the opportunities and benefits that exist in additive production.’

 

The Danish AM Report 2022 and the screening from SDU can be found at www.am-hub.dk


Flere produktionsvirksomheder anvender AM-teknologi

Flere produktionsvirksomheder anvender AM-teknologi

Der blev 3D printet som aldrig før i 2021, hvor flere danske produktionsvirksomheder satte grøn strøm til printteknologien og især oplevede teknologiens bæredygtige potentiale.

 

Ifølge den nyeste AM Rapport 2022 er anvendelsen af Additive Manufacturing (AM) / industrielt 3D print steget støt fra 2018 til 2021. Nye undersøgelser fra Syddansk Universitet og Jysk Analyse viser, at en tredjedel af virksomhederne benyttede AM-teknologi i 2021, hvilket er en markant fremgang siden 2018, hvor SDU fandt, at det kun var en fjerdedel af virksomhederne, der anvendte teknologien. Samme positive udvikling ses også i undersøgelser hos Danmarks Statistik, hvor der ligeledes har været en stigning fra 2018 til 2020.

”Det er absolut positivt, at flere danske virksomheder tager teknologien til sig og derved er i stand til at skabe en produktion, der skruer ned for materiale, spild og transport og op for mere skræddersyede, cirkulære og ganske enkelt bedre produkter og emner. I det hele taget får vi en mere smart produktion”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, direktør i Dansk AM Hub.

 

AM Rapporten udgives årligt af Dansk AM Hub, der arbejder for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af AM og 3D print for især at hjælpe virksomheder til at tage de første skridt mod en mere bæredygtig produktion, hvor AM giver mulighed for en lokal on-demand produktion med mindre transport og mindre CO2-udledning.

”Og årets kortlægning viser tydeligt, at vi lykkes med vores indsats med at udbrede AM-teknologien i Danmark”, lyder det fra en tilfreds direktør.

 

Større fokus på det bæredygtige potentiale

Blandt de afgørende faktorer i beslutningen om at anvende teknologien er hastighed og ’time-to-market’, men resultaterne peger også på, at der er et større fokus på det bæredygtige potentiale blandt de produktionsvirksomheder, som anvender teknologien.

Ifølge SDU har hver femte af de virksomheder netop anvendt AM til at skabe en mere bæredygtig produktion med et reduceret materialeforbrug og -spild samt udvikling af produkter, der er lettere at genanvende. Og ifølge Jysk Analyse anvender 69 procent af virksomhederne AM-teknologien til at producere mere skræddersyede produkter, hvilket kan reducere materialeforbruget og dermed bidrage til en mere bæredygtig produktion.

”Danmark kan blive det land, der fremstiller de grønne produkter, verden vil efterspørge, hvis vi lærer at beherske nye produktionsteknologier som 3D print. Traditionel produktion med støbning og fræsning har vi kendt siden bronzealderen, men der er et stort uudnyttet potentiale i 3D print”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, som især bemærker, at flere af virksomhederne ifølge undersøgelsen i 2021 oplever en større bæredygtig effekt ved produktion med teknologien, end de havde forventet.

 

Samme budskab kommer fra Industriens Fond, som har initieret og udviklet samt fortsat støtter Dansk AM Hub:

”Danske virksomheder skal være mere bæredygtige, end de er i dag, for det er afgørende, at industrien spiller en aktiv rolle og er med til at løfte, hvis vi som samfund skal lykkes med bæredygtig omstilling. Resultaterne fra analysen viser en positiv udvikling, for dansk erhvervsliv skal prioritere bæredygtig produktion og se på nye teknologiske løsninger som for eksempel Additive Manufacturing, som rummer et helt særligt bæredygtigt potentiale”, siger adm. direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang.

 

Fortsat barriere

Selvom det er positivt, at flere tager AM-teknologien til sig, er der dog stadig et behov for at udbrede kendskabet til, hvordan AM-teknologien praktisk anvendes i produktionsvirksomheder samt hvordan teknologien har potentiale til en mere bæredygtig produktion.

Ifølge Dansk AM Rapport 2022 er den mest udbredte barriere for implementering af AM-teknologi, at virksomhederne ikke kan se, at teknologien er relevant for deres forretningsområde.

”Teknologien er ikke længere udfordringen. Der findes nu et utal af printere og software, og du kan printe i materialer som beton, titanium, glas, plast, chokolade, komposit osv. Den store udfordring i dag er, at industrien mangler viden om, hvordan de som producenter kan bygge en forretningsmodel omkring 3D print, hvordan de kan designe og udvikle en AM-komponent eller produkt, og hvordan de dokumenterer de miljømæssige gevinster”, siger Frank Rosengreen Lorenzen:

”De næste år skal vi kræve af vores produktion, at de tør frigøre sig fra de – jeg fristes til at sige gammeldags – produktionsprocesser, som vi har bygget industrialiseringen på og i stedet udforske de muligheder og fordele, der findes i additiv produktion”.

 

Læs Dansk AM Rapport 2022 samt undersøgelserne fra SDU og Jysk Analyse