Studiejob: Kommunikation & digital formidling

 

Studiejob: Kommunikation & digital formidling

 

Sæt 3D print-teknologien på dagsordenen!

 

Vi søger en alsidig student, der først og fremmest brænder for kommunikation og digitale medier. Samtidig skal du være frisk på at assistere vores projektafdeling, når det bliver nødvendigt samt hjælpe til ved større eller mindre forefaldende opgaver.

 

I Dansk AM Hub arbejder vi for at fremme brugen af 3D print-teknologien – også kaldet Additive Manufacturing (AM) til industrien. Vi har et særligt fokus på at vise, hvordan AM-teknologien kan bruges til at udvikle en mere bæredygtig produktion og skabe helt nye forretningsmodeller. Det gør vi gennem en lang række aktiviteter og i tæt samarbejde med flere partnere, herunder vores medlemmer og resten af det danske 3D print-økosystem.

 

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

 • Udarbejdelse og formidling af real-time cases
 • Produktion af indhold til hjemmeside, nyhedsbreve, AM rapport
 • Producere og strukturere indhold til LinkedIn
 • Diverse web- og kommunikationsopgaver
 • Bistå i koordination og formidling i forbindelse med kampagner og events (herunder vores AM Summit)
 • Mindre desktop research opgaver blandt for vores medlemmer og til brug for Dansk AM Hubs egne strategiske opgaver
 • Ad hoc praktiske opgaver

Som studerende hos Dansk AM Hub vil du blive en del af et kreativt, engagerende og inspirerende arbejdsmiljø med stor selvbestemmelse og gode forudsætninger for dygtiggøre dig endnu mere.

Der er god mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver, ligesom der er mulighed for at tage og få ansvar.

 

Vi søger en studerende, der er i slutningen af sin bachelor eller starten af sin kandidat på universitet eller business school. Vi forestiller os, at du har en kommunikationsbaggrund og er en god formidler – særligt på skrift – med en forståelse for også at formidle digitalt. Vi søger en profil med forståelse for industriens og erhvervslivets udfordringer, særligt i forhold til den grønne omstilling og hvordan bæredygtig produktion kan fremmes i vores danske virksomheder.

Det er et plus – men ikke et krav – hvis du har erfaring med Wordpress og Mailchimp. Men vigtigst; at du er villig til at lære det og tage ansvaret for det.

 

Om Dansk AM Hub:

Dansk AM Hub er en filantropisk fond, der arbejder for at udbrede 3D print-teknologi i Danmark. Formålet er at støtte vækst og værdiskabelse i danske små og mellemstore virksomheder samt sætte fokus på bæredygtig produktion.

Vi opererer med globalt outreach fra vores lokaler i en tidligere fabrik i Valby og fra vores nyoprettede kontor i Herning. Vi er et lille dynamisk team med højt humør, fleksible rammer og villighed til at hjælpe hinanden, hvor end det kræves. Ud over vores kontor har vi i vores lokaler en udstilling, hvor vi formidler mulighederne i 3D print ved at vise de bedste cases fra rundt omkring i verden. Din arbejdsplads bliver fra Valby med en arbejdstid på 10-20 timer om ugen. Vi har forståelse for travle perioder på studiet.

 

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til kommunikationschef Aia Lykke på

+45 61 68 31 88 / al@am-hub.dk

 

Send din ansøgning og CV til Aia Lykke

Deadline for ansøgning: mandag den 16. august 2021

Opstart: Efter aftale.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.


First Danish AM Hub Roundtable was a succes

 

Our first Additive Manufacturing Roundtable – and what a succes!

Our Roundtable session is about AM in production – and the first kick-off workshop was about opportunities with Soft-tooling with Additive Manufacturing.

 

We had the pleasure of bringing together leading top manufacturers from Denmark including the LEGO GroupNovo NordiskColoplastGN Group and Ambu A/S and international technology providers including toolcraft AGFraunhofer-Gesellschaft, and EOS. Actors who all share a common interest in new approaches to accelerate product development with Additive Manufacturing.

 

The ambition of this Roundtable was to engage in a discussion and share experience on soft tooling with like-minded representatives from the Danish industry. Peter Bay from J. Krebs & Co. talked about the possibilities with AM soft-tooling from a Danish hybrid approach. Dr.-Ing. Kristian Arntz, Head of Department at Fraunhofer focused on AM in industrial process chains and closing gaps of conventional manufacturing technologies – and Christoph Hauck from Toolcraft talked about the future of Additive Manufacturing with their project AMbitious. The day ended with an open discussion on both experiences, opportunities and barriers with the cost-effective method that enables you to speed up product innovation in small-scale production of parts.

 

Thanks to Fraunhofer-Gesellschafttoolcraft AG, and Tim Frank Andersen for enlightening and inspiring us – to Peter from J. Krebs & Co. A/S – Plastics Processinga for leading us through the day – and special thanks to the participants!

 

We are already looking forward to the next workshop!

Would you like to represent your company and engage in discussions as well? Let us know, write info@am-hub.dk.


Sådan skaber vi dansk bæredygtighed gennem Additive Manufacturing

Sådan skaber vi bæredygtighed gennem Additive Manufacturing

Af CEO Frank Rosengreen Lorenzen

 

Det er ambitionen gennem Dansk AM Hub at sætte barren endnu højere for, hvad Danmark kan opnå ved at kombinere danske styrkepositioner som bæredygtighed og innovationskraften på det åbne og flade danske produktionsgulv med AM-teknologiens uanede muligheder.

Vi mener, at det er muligt at gøre Danmark verdensførende i at anvende additiv produktion til at øge bæredygtigheden og konkurrenceevnen i danske virksomheder.

Dansk AM Hub, Dansk AM Hubs bestyrelse, de 50 medlemmer i Dansk AM Hub og vores mange samarbejdspartnere har i fællesskab defineret tre væsentlige kerneelementer for at opnå dette:

 1. Bæredygtighed skal gøres konkret. Dansk AM Hub bliver verdens første medlems-/klyngeorganisation, der udover vores mål for konkurrencekraft, vækst mv., måler indsatser på, om vi lykkes med at eliminere CO2. Vi vi udvikle en ny beregningsmodel samt et software-værktøj, hvorigennem produktionsvirksomheder kan regne sparet CO2 ved at skifte fra f.eks. formativ til additiv produktion.
 2. Mere og stærkere lokal forankring samt fokus på metalprint – hvor der ligger et stort potentiale for at skabe mere bæredygtige produkter gennem AM. Dansk AM Hub har lagt vægt på, at der bliver stærkere kontakt og lettere adgang til rekruttering af særligt SMV’erne, og at det samtidig er muligt at få et mere smidigt samarbejde med lokale kræfter som lokale erhvervsråd m.v. Derfor har vi etableret et kontor i Herning med vores nye CTO, der starter juni 2021.
 3. Fortsat fokus på at få flere SMV’er i gang, men følge dem længere. Der er stadig et stort arbejde og en stor opgave i at fortsætte med at udbrede, udvikle, udføre og udfordre AM i Danmark. Vi vil sørge for, at flere danske producenter kommer i gang, men også kommer videre og f.eks. udnytter mulighederne for mere skræddersyede og effektive emner/produkter samt etablerer mere on-demand, distribueret produktion mv., hvor der ligger et uforløst potentiale i at skabe mere bæredygtig produktion.

 

Den bæredygtige additive proces

Additiv produktion er ikke ”kun” en 3D printer, men en ny produktionsproces, der er mere digital og kan producere stort set uden spild, med meget begrænset transport og i digitale værdikæder uden behov for store varelagre, der i al for stor grad ofte kasseres.

Den er – modsat formativ produktion (oftest kendetegnet ved sprøjtestøbs-teknologier) eller substraktiv produktion (som vi i dag kender bedst ved fræsnings-teknologier) – ny, da den først blev skabt for 40 år siden, hvor de to andre har været anvendt som de bærende produktionsformer gennem industrialiseringen.

No alt text provided for this image

AM vinder mere og mere ind, og skæringspunktet for “hvornår det kan betale sig at printe” bevæger sig hele tiden i kraft med, at AM-teknologien bliver mere effektiv, og fordi forbrugere og regeringer efterspørger produkter, der også er produceret anderledes – f.eks. mere grønt med så lidt materiale som muligt, så lidt transport som muligt og med et minimalt strømforbrug fra fossile kilder. Her er AM – ikke det eneste – men et vigtigt værktøj.

 

CO2 udledning i produktionen

Additiv produktion har således en kernerolle i at bekæmpe det, som Ellen McArthur Foundation beskriver som ”hidden emissions”. 45 % af verdens CO2-udledning har med produktion at gøre, og cirka halvdelen af dette er, hvordan vi forarbejder materialer; aluminium, beton, metal, titanium, glas og plastik til huse, havemøbler, biler mv.

No alt text provided for this image

I det mest positive scenarie (set med grønne øjne – og hvor vedvarende energi stiger markant) vil denne produktionsudledning stige med en faktor mellem to og fire inden 2050.

Der sker heldigvis store fremskridt på materialesiden, og inden 2050 er det estimeret, at 50 % af alle produkter vil kunne 3D printes. Print i kompositter har skabt store fremskridt de senere år, og flere bæredygtige materialer vinder frem – f.eks. baseret på castorbønner, som kan laves til et 100 % biobaseret filament til print.

Vi har i Danmark været dygtige til at rykke vores energiproduktion i en grønnere retning, hvor særligt investeringer i vedvarende energikilder har været med til at skabe en grøn nation, der også internationalt bliver anerkendt som en sådan. Nu er tiden til at rykke vores industriproduktion i en grønnere retning og angribe de skjulte emissioner.

 

En lille grøn stormagt

Additiv produktion er ikke en trylleformular, der gør hele produktionssektoren grøn, ligesom at der er masser af bæredygtighed at vinde i de konventionelle produktionsformer, men det er åbenlyst, at additiv produktion har vigtige egenskaber, som kun bliver vigtigere i disse år, og som vi kan høste meget mere i vores lille grønne stormagt.

Dansk AM Hub har vist, at der er meget konkrete muligheder for at eliminere CO2 i produktionen både i forhold til at skabe ændringer i værdikæden og/eller i slutproduktet, samtidigt med at der sideløbende kan skabes stærke konkurrencefordele for produktionsvirksomhederne.

Det er disse muligheder, der i nedenstående er inddelt i fire strategiske mulighedsrum, og disse skal udnyttes endnu mere og endnu bedre af Dansk AM Hub, så vi kan gøre Danmark verdensførende i at anvende AM til bæredygtighed.

No alt text provided for this image

No alt text provided for this image

 

 

Skræddersyede og bæredygtige produkter (øverst til venstre)

Med AM har man designfrihed, da printeren kan printe præcis det emne, man skal bruge, og da det er en digital fremstillingsproces, kan man udnytte helt nye designmetoder f.eks. generativt design eller design baseret på topologioptimering. Der er mange gode eksempler på dette, og dagligt kommer der nye til.

 • Hexr er en britisk start-up, der producerer en cykelhjelm med additiv produktion – baseret på to af Dansk AM Hub medlemmers teknologi: den tyske teknologileverandør EOS og den danske 3D print-rådgiver Damvig. De laver cykelhjelmen 100% skræddersyet ved, at slutbrugeren med sin telefon scanner sit hoved – en proces, hvormed den også bliver mere sikker. Endvidere produceres den i et 100 % biobaseret materiale. Såfremt printerne kun kører på 100 % vedvarende energi, og de står tæt på slutbrugeren, kan cykelhjelmen produceres stort set uden CO2-udledning.
 • Airbus og Autodesk projektet ”Bionic Partition” er fire år gammelt, men meget centralt i forhold til at vise, hvordan AM skaber bæredygtighed. Det lykkedes at fjerne 465.000 tons C02 årligt ved at anvende generativt design og printe en skillevæg i et Airbus-fly i titanium. Det svarer til 4,6 mio. ton CO2 over 10 år (til sammenligning skal vi i Danmark for at nå klimalovens mål om 70 % reduktion i 2030 reducere med 19 mio. ton CO2). Det høje tal skal ses i forhold til, at det naturligvis gør en stor forskel at gøre en lille forskel på flyindustrien. Vi har ikke egentlig flyproduktion (omend vi har underleverandører) i Danmark, men de designkompetencer og teknikker, de anvender, skal og kan bruges til at gøre Danmark verdensførende i at anvende AM til bæredygtighed.
 • Monoqool er medlem i Dansk AM Hub og en dansk produktions-SMV, der for år tilbage fik nyt liv ved at satse på 3D printede briller. Brillerne er både stærkere, da de er printet uden skruer, og de kan lave helt andre designs end andre brilleproducenter, da additiv produktion giver dem 100 % designfrihed. Ikke alene opnår de den beskrevne konkurrencefordel, dee producerer også med 2 % materialespild, hvor standarden i branchen er 85 %. På baggrund af Dansk AM Hubs aktiviteter har Monoqool også skabt den første solbrille baseret på bionedbrydelige hjulbønner (castor bean), det samme materiale som anvendes i Hexr Helmet.

No alt text provided for this image

 

 

Værktøjer og prototyper (nederst til venstre)

25 % af danske fremstillingsvirksomheder er i gang med at anvende AM i prototyper og til værktøjsfremstilling. Det er typisk her, virksomhederne kommer i gang med additiv produktion. Dansk AM Hub har skabt et stort case-bibliotek med de mange konkurrencefordele, danske produktions-SMV’er har skabt.

Det er selve innovationshjertet af en produktionsvirksomhed, der bliver styrket med AM i denne proces, hvor virksomhedens faglærte, ingeniører og ledere kan stå sammen og mærke en konkret prototype, udveksle ideer, printe den igen osv., og netop dette har vi set et utal af gange lykkes for vores produktions-SMV’er.

Vi ser det ske i stor stil i udlandets store industriproduktioner – f.eks. har den tyske bilindustri de sidste 2-3 år investeret markant i den retning for at opnå en stærkere produktionsproces. For to år siden offentliggjorde BMW, at de nu havde printet 1 mio. dele de sidste 10 år og 20 % af dette alene i 2018. De driver den udvikling endnu stærkere i dag og har investeret i teknologileverandører som Desktop Metal samt €13 mio. i et AM Campus nord for München. Bilindustrien driver teknologien, og alle bilproducenter er i gang og anvender AM som en løftestang ind i elektrificeringen. De printer emner, som før skulle samles af mange forskellige emner, men nu kan printes i ét emne. Det er vigtigt, at vi i Danmark med vores 400 underleverandører til den tyske bilindustri udnytter de mange muligheder for et nyt dansk væksteventyr, samtidig med at vi driver en bæredygtig omstilling af vores produktion, og det kræver additiv produktionskompetence (se f.eks. hvordan Danfoss og Dansk AM Hub har hjulpet den danske SMV Johannes Pedersen, der producerer reservedele til Porche og VW med at rykke sig i additiv produktion).

Det er ikke kun for bilindustrien, at det er centralt, at vi kommer i gang og videre, men også i forhold til reservedele i det hele taget. Gartner estimerer, at der årligt vil blive købt ca. 6 mio. printere mod estimeret 500.000 printere i 2016. Det er netop nu og drevet af kravet om bæredygtig produktion, at rammerne omkring fremtidens produktion bliver tegnet.

I forhold til værktøjer og prototyper opnås der let konkurrencefordele, men de store bæredygtighedsgevinster findes, når enten produktet eller værdikæden ændres (se f.eks. hvordan Esbjerg-virksomheden Hytor opnåede en stærk konkurrencefordel ved at 3D printe et værktøj i stedet for at skulle bestille det fra Tyskland).

No alt text provided for this image

 

 

Nye cirkulære forretnings- og produktionsmodeller (øverst til højre)

Når både produkt og værdikæde ændres, kan der skabes fantastisk værdi med AM.

Den amerikanske virksomhed Align Technology har skabt en 3D scanner-teknologi og en printproces, hvor de skaber såkaldte ”Invisalign”, der er en usynlig bøjle på tænderne, som erstatter den klassiske ”togskinne”. Align Technology sælger ikke teknologi – de sælger smil. Og de er i stand til at redefinere værdikæden i tandplejeindustrien. Align Technology har i 2019 en omsætning på 2,4 mia. dollars. Danmark har 3Shape, der laver 3D scannere til høreapparater og tandplejeindustrien. De har skabt et af de største danske væksteventyr de sidste 10 år. I dag har de ca. 700 medarbejdere i Danmark og ca. 1.000 i udlandet. Der er meget værdi for dansk industri ved at satse på AM og skabe nye produkter og værdikæder, og vi begynder at se et første kuld af danske iværksættere som f.eks. Particle3D eller Zoles, der forsøger at gøre 3Shape kunsten efter.

De sidste år er der vokset flere cirkulære produktionsmodeller baseret på AM frem (AM har en kernerolle i alle faser af cirkulær økonomi fra design til genanvendelse). Internationalt har den hollandske producent Philips skabt stor succes gennem deres datterselskab Signify. Signify laver skræddersyede lamper til kunden baseret på affald f.eks. af udtjente CD’er, som 3D printes til nye armaturer, lamper mv. Ved at producere i denne mere cirkulære produktionsmodel sparer de 47 % CO2 sammenlignet med konventionel produktion. Det er et fantastisk eksempel på, hvordan det bæredygtige går hånd i hånd med konkurrencefordele. Eksempelvis har Københavns Lufthavn netop valgt Signify-belysning, fordi lufthavnen selv har et bæredygtigt mål om at reducere sit CO2-forbrug.

Der er få eksempler på denne AM-anvendelse i Danmark endnu, men produktions-SMV’en Aage Vestergaard Larsen i Mariager, der er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast, har netop igangsat et større projekt, hvor de vil bruge genanvendt plast til 3D print-materiale (filament). Endvidere har Innovationsfonden netop givet tilsagn om et projekt med Nordisk Staal, LEGO og DTU, hvor de skal udvikle metalprintspulver af udslidte metaldele.

No alt text provided for this image

 

 

Digitale, distribuerede og ”on demand”-værdikæder (nederst til højre)

Vi har indrettet vores værdikæder med særligt formativ produktion, hvor der tit overproduceres til lager, da det er dyrt at starte og justere en produktion, men det skal vi væk fra. Virksomheder skal kun producere, hvad der kræves, når det kræves (det mest bæredygtige produkt er trods alt det, der ikke produceres) og med så lidt lager og transport som muligt.

I 2019 havde Dansk AM Hub den danske møbelproducent Noor11 med i et forløb, og det lykkedes Noor11 at ændre væsentlige dele af deres værdikæde ved at tage AM til sig lokalt i stedet for at få f.eks. prototyper og emner fra Kina. Dermed kunne de bedre nå at være klar med nye møbler til udstillinger og messer, hvilket i møbelbranchen er en altafgørende konkurrencefordel. De skar også drastisk ned på CO2-udledningen i deres værdikæder.

Vi begynder at se, at virksomheder som ECCO efter 20 år igen producerer i Danmark, fordi det teknologisk kan svare sig, og den tendens er yderligere forstærket af Corona-krisen og kravene til den grønne omstilling. I en rundspørge foretaget af Bank of America lyder meldingen fra en tredjedel af de adspurgte 3.000 europæiske selskaber, at de har fremskyndet planer om at trække forsyningskæderne tættere på, og herhjemme har Danfoss besluttet at øge produktion der, hvor kunderne bor fra 60 til 80 % som direkte konsekvens af Corona-krisen.

No alt text provided for this image

Kilde: PWC:  The future of spare parts is 3D

Noor11-eksemplet er et meget konkret eksempel på, hvordan AM kan komme danske små- og mellemstore produktionsvirksomheder til gavn.

Med de største danske og internationale produktionsvirksomheders store ambitioner for den grønne omstilling kommer der et ekstra pres på underleverandørerne, som er de små og mellemstore producenter, hvoraf mange også findes i Danmark.

Seneste eksempel på udviklingen kommer fra Novo Nordisk, der netop har meldt klart ud til koncernens 60.000 leverandører: Senest i 2030 skal alle leverancer til Novo Nordisk være baseret på 100 % grøn strøm både i produktion og transport (hvor netop additiv produktion har sine største fordele), ellers vil det danske medicinalselskab kigge sig om efter nogle andre leverandører. Det er oplagt at bringe additiv produktion i spil som løftestang til de danske underleverandører, der bliver klemt.

Sidste væsentlige pointe i forhold til værdikæder og AM er muligheden for en CO2-afgift. Får vi en markant stigning i CO2-afgift, sådan som flere partier og virksomheder efterspørger, og Klimarådet har foreslået, vil det f.eks. bedre kunne betale sig at rykke produktion tættere på kunden for at undgå transport. Det føromtalte skæringspunkt mellem hvornår additiv kan betale sig frem for de konventionelle produktionsformer vil dermed rykke sig yderligere.


40 millioner skal styrke dansk bæredygtig produktion

Industriens Fond sætter nu yderligere tryk på udbredelsen af industriel 3D print med en geninvestering i Dansk AM Hub, der arbejder for at udbrede Additive Manufacturing (AM) til danske fremstillingsvirksomheder og over de næste fire år vil gøre Danmark verdensførende i at anvende AM til bæredygtig produktion.

 

Et nødberedskab af værnemidler i kampen mod COVID-19.

Et samlet AM-miljø fra eksperter til brugere til udviklere.

400 små og mellemstore virksomheder inspireret og involveret i forløb, hvoraf 100 har høstet konkrete konkurrencefordele og taget et vigtigt skridt mod mere bæredygtig produktion.

Skandinaviens største AM-konference, holdt på dansk jord.

Et helt nyt iværksætterkuld, der anvender AM som løftestang for deres forretningsmodel og et tiltagende internationalt fokus på Danmark, som et land der behersker fremtidens produktionsteknologi.

Listen af Dansk AM Hubs resultater i de første fire år er lang – og imponerende.

Det er lykkedes at skabe øget opmærksomhed omkring industrielt brug af 3Dprint teknologien, italesætte og udvikle den forretningsstrategiske værdi af additiv produktion i metoder, som igen er blevet anvendt til at skabe en forbedret produktionsproces, produkt eller værdikæde for danske produktionsvirksomheder.

 

Resultaterne er kun muliggjort ved hjælp af en bevilling fra Industriens Fond, som initierede Dansk AM Hub i 2017 for at fremme brugen og forståelsen af AM / 3D Print i industrien i Danmark. Og nu skubber samme Fond ny energi og støtte til arbejdet med endnu en bevilling.

 

”Virksomhedernes evne til at producere bæredygtigt bliver fremover endnu mere vigtigt for deres konkurrenceevne. Med afsæt i Dansk AM Hubs flotte resultater hidtil sætter vi nu yderligere tryk på at indfri de store muligheder, der ligger i AM-teknologien, og som har et stort potentiale til at gøre virksomhedernes produktion langt mere bæredygtig. Vores ambition er samtidig, at det vil inspirere til yderligere teknologianvendelse og digitalisering hos de produktionsvirksomheder, der prøver kræfter med AM”, siger direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang.

 

Fælles front for fonde

Både Dansk AM Hub og Industriens Fond ønsker at udnytte AM-teknologiens konkurrenceforbedrende effekt, men særligt også den grønne effekt. Visionen er at blive verdens første og førende medlemsorganisation, der ud over at styrke konkurrencekraft og vækst også måler indsatser på konkret eliminering af CO2 for dermed at dokumentere fremtidens bæredygtige produktion på dansk jord.

 

I dag har Dansk AM Hub således knap 50 medlemmer fra store producenter som Lego, Grundfos, store internationale teknologileverandører som Stratasys, HP og EOS, danske AM-udviklere som Damvig, Addifab og CreateitReal og en stor kerne af små- og mellemstore danske fremstillingsvirksomheder. De arbejder i regi af Dansk AM Hub mod at skabe en fremtid, hvor vi producerer med mindre materiale, spild og transport samtidigt med, at vi får designet, udviklet og produceret mere skræddersyede, holdbare og energieffektive produkter ved at udnytte AM-teknologiens muligheder.

 

”Med Dansk AM Hub er der således ikke blot etableret et projekt, men en bevægelse om at udnytte mulighederne med AM-teknologien til at skabe en mere bæredygtig produktion. Vi skal nu fortsætte arbejdet med at gøre Danmark verdensførende i at anvende additiv produktion til at skabe helt konkrete bæredygtige resultater, der kan måles og vejes”, siger bestyrelsesformand i Dansk AM Hub, Tue Mantoni og udtrykker stor glæde over, at Industriens Fond fortsat ser Dansk AM Hubs potentiale og investerer i samarbejdet på længere sigt.

 

Også internationalt er der masser af muligheder som Dansk AM hub vil afsøge i den kommende periode.

 

”Verden omkring os skal se, at vores grønne energi fra vores mange vindmøller også kan skabe fremtidens grønne produkter”, siger direktør i Dansk AM Hub, Frank Rosengreen Lorenzen, og understreger, at flere internationale aktører som Apple og Facebook allerede har opdaget potentialet i vores danske grønne vedvarende energi, hvor de har investeret i store datacentre, og nu skal de store internationale producenter og teknologileverandører også rette blikket mod Danmark, så vi kan være med i front, når fremtidens produktionssystemer skabes.

 

”Tiden er inde til, at Danmark skal vise resten af verden, hvordan vi designer, udvikler og producerer fremtidens produkter”, siger Frank Rosengreen Lorenzen.


Something is Printed in the State of Denmark

Something is Printed in the State of Denmark

 

In 1600, William Shakespeare focused on Denmark when writing Hamlet, widely considered among the most powerful and influential works of world literature. Today, additive manufacturing tech providers and manufacturers focus on Denmark while rewriting the future of manufacturing.

Danish AM Hub aims to lead the way in using AM technology for sustainability by utilizing the country’s renewable energy system.

 

And with a new investment of €5.4 million from the Danish Industry foundation, the Hub will drive innovations forward with AM experts and the many thousand agile and innovative Danish small and medium sized manufacturers.

 

Denmark the Green

Denmark has been widely recognized as a pioneering country within the green transition. Experts from Yale and Columbia Universities refer to the country as leading the world on climate change action in the newly released 2020 Environmental Performance Index (EPI). The EPI demonstrates Denmark’s leadership through a number of examples of the green transition.

 

This includes facts such as Denmark’s reduction of CO2 emissions and that 47% of electricity was sourced from wind power in 2019. Researchers also emphasize current plans of at least tripling offshore wind capacity by 2030 through the construction of two energy islands with an initial capacity of 2GW each, and Denmark’s 70% reduction target by 2030 enshrined in the new Climate Act.

 

The Danish green energy system has attracted large investments best illustrated by tech giants’ investments in data centres. Apple’s massive data center in Viborg is now online and will be supported by new wind energy investments. Just before Christmas, Microsoft announced the most significant investment in its 30-year history in Denmark, introducing Copenhagen as the location for its next sustainable data centre region. Both centers will be powered by 100% Danish renewable energy.

 

AM for a Sustainable Future

Led by the fund Danish AM Hub, the Danish renewable energy sector will now also play a key role in unleashing the sustainable potential of additive manufacturing.

 

“Ever since the Bronze Age, we have manufactured with molds or milling methods. Additive is a new production method with a huge potential to cut down on material, transport and waste,” says Danish AM Hub CEO Frank Rosengreen Lorenzen. “One of the pitfalls, however, is the large energy consumption per part, which is why we need to put the technology in play in countries such as Denmark with a large portion of renewable energy.”

 

Just as some of the world’s largest tech giants have focused their resources and investments on Denmark to utilize the Danish renewable energy system, large manufacturers and technology providers are now joining forces to unleash the sustainable potential of additive manufacturing.

 

Danish AM Hub Leading the Way

Already close to 50 organizations — from EOS and Stratasys to Lego and Grundfos — are joining forces in the AM Hub to unleash the sustainable potential of additive manufacturing on Danish soil, experimenting with initiatives that can move sustainable production forward.

 

Partners and investors have been supporting the Danish AM Hub’s objectives. The recent €5.4 million funding from the Danish Industry foundation underscores the commitment across Denmark to the future of sustainable, advanced technology development and deployment.

 

Danish AM Hub is set to work with Danish experts and the many thousand agile and innovative Danish small and medium sized manufacturers to experiment with a number of initiatives that include among others:

 • New design methods for additive hereby creating more energy efficient products
 • Using waste streams as 3D printer filament in circular models
 • Creating more digital, distributed, and on-demand value chains all with a focus to drive down to CO2 emissions.

 

Ellen MacArthur Foundation has shed light on the ‘hidden emissions’ from manufacturing: 45% of the world CO2 emissions comes from production of goods and management of land. Half of this arises from manufacturing and how we turn materials like aluminum, steel, plastic, etc. into products.

 

Join the Green Team

Danish AM Hub brings together a committed expert team and growing network of partners and investors all joined on the mission to transform manufacturing. Failing to make such a transformation will make climate targets unachievable. By 2050, the global demand for industrial materials such as steel, cement, aluminum, and plastics is projected to increase by a factor of two to four.

 

We have to start prioritising how we can manufacture with sustainable materials and with renewable energy and AM can play an important role combined with Danish renewable energy sources.

 

“One key initiative that we will develop with our members is to find a way to calculate the CO2 emissions by changing e.g. from formative to additive manufacturing and turning that into a piece of software that can help navigate how to manufacture in the most sustainable way,” said Lorenzen. “We invite experts, large manufacturers and technology providers to join us in that important initiative.”

 

After all, it is no longer a question of “to print or not to print” — but a question of Danish additive manufacturing experts focusing on creating the most sustainable answer. An answer is to be found in this pioneering green country: Something sustainable is 3D printed in the state of Denmark.


Dansk AM Hub indgår samarbejde med 3D Eksperten

This content is password protected. To view it please enter your password below:Annual survey shows 3D printing continues to grow

PLM Group’s annual survey shows 3D printing continues to grow

Despite pandemic, 94% of all survey takers now using 3D printing.

MALMÖ, MARCH 15: PLM Group, the largest Dassault Systémes partner in the Nordics and Baltics, and 3D printing partner with brands like HP, 3D Systems and Markforged, today published their third annual 3D printing report. Key findings reveal that the use of 3D printing has never been higher. A stunning 94% of all survey takers now use 3D printing for prototyping.

Other popular applications where 3D printing is used includes concept verification, production tools and end-use parts.

With the design and production freedom that 3D printing entails, there are several benefits of using the technology across the product lifecycle. One benefit that often score the highest in surveys is lead time. In our survey, this number has increased from 74% in 2019, to 89% in 2020.

Now in its third year, the PLM Group 3D Printing survey each year sets to investigate who is using 3D printing, what technologies are used and what the barriers are for those who haven’t yet invested.

“By understanding the impact of industrial 3D printing, we can set a course going forward and reap the benefits of this increasingly useful technology”, says Mattias Kristiansson, 3D Print Marketing Manager and author of the report.

The 3D printing survey was conducted in November and December 2020 and a total of 198 companies participated in the survey.

ABOUT PLM GROUP

PLM Group assists manufacturing companies in building 3D ecosystems. We integrate companies, customers and suppliers to one united business platform. Through our network of partners in software, 3D printing and manufacturing equipment, we create efficient solutions for any industry need. Our focus on value adding business development is something we share with our owner, LMT Group.

You can download the full report HERE.


AM styrker dansk produktions robusthed i krisetid

Produktion med Additive Manufacturing (AM) gør danske fremstillingsvirksomheder mere uafhængige af udenlandske leverancer og styrker dansk konkurrenceevne. Det vil gavne virksomhedernes konkurrenceevne og gøre dem mere robuste mod både kommende sundhedskriser og den nuværende klimakrise, men det vil også styrke vores erhvervsliv og samfund.

 

Tekst af Dansk AM Hub – artiklen kan læses hos Business Insights.

 

Corona-krisen har vist os, hvor sårbare virksomheder og samfund er, når produktion og leverandører ligger alt for langt væk. Det gjaldt særligt produktionen af værnemidler og respiratorer, men også dele til mere almindelige emner til brug for produktion af biler eller højtalere kom under pres.

Det skabte en øget opmærksomhed på Additive Manufacturing (AM) / 3D print og på de muligheder, som teknologien rummer for en mere distribueret produktion – hvor forsyningskæderne rykker tættere på slutbrugeren. I en rundspørge foretaget af Bank of America sidste forår lyder meldingen fra en tredjedel af de 3.000 europæiske selskaber, som bankens analytikere dækker, at de har fremskyndet planer om at trække forsyningskæderne tættere på.

”COVID-19 har vist os behovet for robusthed i vores produktioner og forsyningskæder, og det bliver en strategisk prioritering at sikre sig i en global verden under pres”, siger Tue Mantoni, bestyrelsesformand i Vækstfonden og Dansk AM Hub – og bakkes op af direktøren i sidstnævnte:

“Det er afgørende, at vi ser fremad og nu spørger os selv, hvordan kommer vi videre efter krisen – og hvilken rolle spiller nye teknologier som f.eks. AM i at skabe fremtidens produktionsform”, siger Frank Rosengreen Lorenzen.

 

Dansk produktion med AM

I Danmark er mulighederne for at producere ved brug af AM allerede kendt blandt mange danske fremstillingsvirksomheder, men med COVID-19 blev det endnu tydeligere, hvorfor en stærk dansk produktion kan vise sig fordelagtig – muligvis afgørende – for den enkelte SMV.

AM og 3D printeren kan nemlig sikre, at virksomhederne kan producere kritiske emner lokalt i København, Kerteminde og Kolding og ikke skal afvente leverancer fra Kina, hvis den næste sundhedskrise rammer, en ny handelskrig bryder ud, eller et nyt skib sætter sig fast i Suez Kanalen.

Mange fremstillingsvirksomheder har således taget hul på planer om mere strategisk, lokal AM-produktion, som kan hjælpe dem til at styrke deres konkurrenceevne og til at opbygge en vis robusthed over for ændringer i deres omgivelser.

 

Voksende industri trods krise

Hos Dansk AM Hub oplever man, at flere virksomheder har fået godt gang i deres udviklingsprojekter og deres arbejde med innovation – med AM som omdrejningspunkt.

Det bekræftes også af den amerikanske ’Wohlers Report, der udgives årligt og rummer en status på udviklingen inden for AM. Den seneste rapport fra marts 2021 konkluderer nemlig, at der i 2020 er sket en generel vækst i AM-industrien på 7,5 procent – svarende til 12,8 billioner.

“Væksten skal jo ses i lyset af mange danske og internationale virksomheder, som har haft store udfordringer på grund af brudte forsyningskæder og tomme produktionsgulve – hvor væksten blot bekræfter de fordele, som virksomheder kan opleve med AM og 3D print”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, direktør i Dansk AM Hub.

 

Fremtidig styrket konkurrenceevne

En styrket produktion med AM og uafhængighed af globale forsyningskæder betyder ifølge Dansk AM Hub, at Danmark både styrker sin egen produktion – men også kan styrke egen position som global leverandør.

”Og det kan dermed sikre vækst og fremgang i Danmark. Vi formår at holde dansk produktion – og dermed danske erhverv – i Danmark. Det er afgørende, at vi får tænkt i at sikre vores egen robusthed, for vi har lært, at vi ikke skal hvile og føle os for sikre”, understreger Tue Mantoni og understreger, at det både handler om at blive modstandsdygtige mod alle kriser, men også om at sikre dansk robusthed.

 

I alle former for modgang

Selv hvis vi ikke oplever en global pandemi igen i den nærmeste tid, er der nemlig flere udfordringer og kriser at stå sammen om. Frank Rosengreen Lorenzen fremhæver især klimaudfordringen, som også er en global – og endda længere – krise.

”Alle virksomheder bør gå deres produktion og forsyningskæder efter for at gøre sig robuste og særligt se på, om der er kritiske emner, som med fordel kan produceres mere robust. Og den gennemgang kan samtidig bruges til at identificere de steder, hvor man har det største C02-udslip – for dermed også at stå stærkere mod fremtidige krav fra myndigheder, kunder og borgere om grønnere produkter, siger han og kommer med en klar opfordring:

”Vi har en mulighed for at se på det hele med kritiske øjne nu – og med klimaøjne – og se på hele ens produktion og forsyningskæde med de briller på”.

 

Tons.Bike er et eksempel på iværksætteri med udgangspunkt i AM og dansk design. Fordi AM tillader fremstilling i Danmark er det lykkedes for iværksætteren på kort tid at få succes med holdere til indendørs-cyklistens tablet eller laptop, hvor efterspørgslen under corona er steget markant. Holderen er printet i et biobaseret materiale og er sendt direkte fra printeren og til kunderne i primært Danmark, Tyskland og Holland. Foto: Tons.Bike.


Danske virksomheder skal accelerere på 3D metalprint

Additive Manufacturing (AM) i metal åbner mange nye muligheder for industriel fremstilling, hvor emner i eksempelvis stål, aluminium og titanium kan printes. Det gælder især design, produktionstid og pris og giver virksomheder mulighed for at tilpasse sig et marked, hvor der er stigende krav om fleksible produkter og korte deadlines. AM metalprint skaber øget designfrihed og reducerer produktionstid og omkostninger.

 

Tekst af Dansk AM Hub – artiklen kan læses hos Business Insights.

 

Der er – bogstaveligt talt – fart over feltet, når det kommer til udviklingen i Additive Manufacturing (AM) / 3D print i metal. Hos GE Aviation har de printet en komponent til Cessna-flyets motor i 12 dele mod 855 dele i traditionel fremstilling. Og i den nye amerikansk-producerede Czinger Vehicles er bilen 100 procent digitalt fremstillet med kun 80 dele – mod Folkevognens nærmere 3.000 dele.

Det er eksempler på det store potentiale i AM metalprint, hvis særlige egenskaber er muligheden for spændende design, stor holdbarhed og mulighed for at lave konstruktioner eller designs, der ellers ikke kan lade sig gøre. Og tænk samtidig på hvad det gør for bæredygtighed, at en motor kan produceres med blot 12 dele mod 855, der alle skal produceres, fragtes og samles.

“Teknologien gemmer på en lang række muligheder og indeholder et stort uforløst potentiale. For at sikre deres konkurrenceevne skal små og mellemstore virksomheder fra metalindustrien have 3D metalprint ind i deres produktion og forretningsmodel og udnytte teknologien bedst muligt”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, direktør i Dansk AM Hub.

 

Metalprint øger dansk konkurrenceevne

AM metalprint er dermed et prioriteret – ikke mindst modnet – udviklingsområde, og der er sket et skift i hovedsageligt at tænke 3D print i plastfilament til nu også at tænke print i metal. Stadig flere materialer i metal bliver mulige at printe i, og den nyeste rapport fra Wohlers nævner f.eks. forskellige former for stål, titanium, aluminium samt guld, sølv og tungsten. Den udvikling er særlig interessant inden for især fly- og bilindustrien og noget, som der er stadig øget fokus på i udlandet.

Og det kan give udfordringer – men absolut også muligheder – for de hundredvis af danske virksomheder, der i dag er underleverandører til især den tyske bilindustri. I Danmark har vi cirka 400 danske virksomheder, der leverer alt fra batteridele til små komponenter til Tysklands bilfabrikker. Mange danske aktører har altså kernekompetencer, og det er derfor afgørende, at de formår at følge med udviklingen.

”Hvis vi fortsat skal være attraktive underleverandører til for eksempel bilindustrien, er det vigtigt, at virksomhederne lærer at beherske fremtidens produktionsteknologi og herunder særligt få stærke kompetencer inden for 3D-metalprint, som er en hurtigt voksende teknologi, der blot bliver mere og mere udbredt i produktionsvirksomheder”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, direktør i Dansk AM Hub og understreger, at det derfor er afgørende, at danske metalvirksomheder har øje for teknologien:

”Vi skal kunne følge med den stadigt voksende efterspørgsel, så vi kan spille en signifikant rolle i elektrificeringen i bilindustrien samt skabe mange flere jobs. Det kræver, at vi er frontrunners på en nøgleteknologi som 3D metalprint”, siger Frank Rosengreen Lorenzen.

 

Et prioriteret grønt udviklingsområde

Samme vision deler de hos Industriens Fond, som har initieret og støtter Dansk AM Hub netop for at udbrede additiv teknologi til dansk industri.

”Den danske industri skal styrke deres kompetencer, produktion og indsats inden for AM og 3D print og de forretningsmæssige muligheder, som teknologien fører med sig. Ellers risikerer virksomhederne at tabe konkurrenceevne”, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond og henviser samtidig til det bæredygtige i 3D metalprint.

For det første printes der nemlig med mindre materiale, og der bruges kun det mest nødvendige materiale. For det andet undgår man mange produktionstrin ved at printe i færre dele. Og for det tredje påvirkes miljøet mindre, fordi man smelter mindre materiale i produktionen.

Dansk AM Hub er også overbeviste om, at der er en tydelig bæredygtighedsgevinst ved at bruge AM i produktionen – men der mangler research og data, og derfor er det et vigtigt fokus fremover – og et fokus, som Dansk AM Hub er ekstra passionerede omkring i disse år og derfor er gået aktivt ind i et samarbejde på tværs af lande for at udforske potentialet nærmere.

”Eksisterende data har fokuseret på at sammenligne AM med de traditionelle metoder, men det er afgørende at se på, hvordan det forbedrer hele systemet. Hvis du vil lave et produkt eller emne i et 3D printet design, skal du udnytte de fordele, der ligger i designfriheden til at skabe et mere energieffektivt emne, og som over hele dets levetid, vil spare energi i sammenligning med mere konventionelt producerede emner, siger direktør Frank Rosengren Lorenzen.

Med vores stærke danske designkompetencer, stærke agile fremstillingssektor og vores stærke samarbejdskultur står vi i Danmark godt rustet til at gribe de nye muligheder inden for 3D metalprint og dermed gentænke, hvordan vi designer, udvikler og producerer med minimal anvendelse af materiale, energi og spild og samtidigt skaber fremtidens bæredygtige produkter.

 

Bühler Group har gjort deres omkostninger lavere ved at bruge 3D metalprint, da hver enhed er lavet i ét stykke modsat tidligere, hvor de var sammensat af flere komponenter. Dette er udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut. Foto: Bühler Group.


AM kan skrive dansk produktionseventyr

Additive Manufacturing (AM) gemmer på muligheden for at skrive et helt nyt kapitel til den danske eventyrsamling. Ikke nok med at det på sigt kan bidrage til en grønnere og mere bæredygtig produktionssektor og dermed sikre et dansk bidrag i den globale, grønne omstilling. Ud over at gøre en forskel for vores planet kan det skrive ny dansk produktionshistorie og sætte et grønt Danmark på den internationale fremstillingsscene.

 

Tekst af Dansk AM Hub – artiklen kan læses hos Business Insights.

 

Additive Manufacturing (AM)/3D print er allerede velkendt og udbredt i store dele af verdens produktioner. AM indeholder et enormt potentiale til transformation, som stadig bevises af særligt mulighederne for digitalt at designe et emne fuldstændig frit for derefter at printe i alt fra plastic til titanium. Allerede i dag bliver huse printet i beton, biler bliver lavet af robotprintere, og produktion i det hele taget bliver styrket af AM.

Additiv fremstilling kan i sig selv gøre en forskel i verden, og det danske AM-miljø er allerede godt i gang med teknologien. Men i Danmark har vi et særligt es på hånden, som kan gøre netop vores udvikling og indsats i additiv produktion til et vigtigt fokusområde for udlandet. Vi er nemlig ét af de lande, hvor 3D printeren kan sluttes til en stikkontakt med størst andel grøn strøm fra vores mange og store vedvarende energikilder.

”Det er en gamechanger for Danmark. I få egne af USA og i vores nordiske lande har vi så meget grøn energi, at teknologien kan producere meget bæredygtigt. Hvis Apple kan investere seks milliarder i et datacenter i Viborg på grund af vores grønne energi, stærke energinet og sikre forsyning – så kan store AM-teknologileverandører som HP, EOS eller Stratasys også investere i Danmark for at bruge vores grønne energi til additiv produktion, arbejde med vores dygtige fremstillingssektor og AM-eksperter og dermed skabe et helt nyt, dansk produktionseventyr”, siger direktør i Dansk AM Hub, Frank Rosengreen Lorenzen.

Danske Monoqool lancerede som nogle af de første i verden 3D printede briller. I dag sælges de i flere end 1000 optikerforretninger i hele verden, men med USA, Kina og Tyskland som de største markeder. Foto: Monoqool.

 

Mod til at møde ny efterspørgsel

Det er altså hverken teknologien eller printeren, der skal betvivles – men nærmere den danske mentalitet, der skal udfordres. I udlandet udforsker man allerede AM-potentialet i især fly- og bilindustrien, som mange danske virksomheder i dag leverer komponenter til.

”Hvis efterspørgslen fremover bliver på 3D printede dele, skal vi i Danmark stå først med udbuddet. Men det kræver, at vi tør frigøre os fra de – jeg fristes til at sige gammeldags – produktionsprocesser, som vi har bygget industrialiseringen på og i stedet udforske de muligheder og fordele, der findes i additiv produktion”, siger Frank Rosengreen Lorenzen og bakkes op af Dansk AM Hubs bestyrelsesformand:

Ikke bare har vi en unik mulighed for at styrke dansk konkurrenceevne – men med AM kan vi også skabe fremtidens produktionssystemer, som gør det muligt at holde forretning og produktion i Danmark i stedet for at se mod udlandet for løsninger, siger Tue Mantoni, bestyrelsesformand i Dansk AM Hub & Vækstfonden.

Dansk AM Hub er netop sat i verden for at hjælpe danske virksomheder med at bruge AM-teknologien og få del i de kommercielle fordele på både det danske og internationale marked.

”Med Dansk AM Hub bygger vi bro fra det danske økosystem ud til internationale aktører med henblik på at hente viden og erfaringer hjem til Danmark, så industriens konkurrenceevne yderligere kan styrkes”, siger Thomas Hofman-Bang, adm., direktør i Industriens Fond, som har initieret og støtter Dansk AM Hub.

Damvig A/S og HEXR har i samarbejde skabt et 3D printet og smart alternativ til konventionelle cykelhjelm, som kan designes og fremstilles personligt til brugeren i 100% nedbrydeligt planteolie. Foto: Damvig A/S.

 

Dansk additiv teknologi til gavn

Visionen hos Dansk AM Hub er netop, at Danmark skal gå forrest på den globale bæredygtighedsagenda og markedsføre landet på den stærke grønne strøm og produktion. Den øgede interesse for Danmark og dansk produktion vil styrke konkurrenceevnen og skabe positive effekter for samfundet ved at skabe og bevare danske arbejdspladser og forbedre vores eksport – men også skabe sammenhængskraft til de 90 procent af alle produktionsarbejdspladser placeret uden for hovedstaden.

”Lad os gå forrest med investeringer i additiv teknologi i vores danske produktion og derved skabe et nyt, dansk produktionseventyr – med stærke rødder i bæredygtighed”, lyder opfordringen fra Frank Rosengreen Lorenzen:

”Det vil afgjort generere international interesse og rette blikke mod vores nation. Vi har kapaciteten og kompetencerne til at udskifte det label, vi længe har været vant til at læse på mange produkter, så ’Made in China’ bliver til ’Made in Denmark’ – og ikke bare fremstillet i Danmark, men bæredygtigt fremstillet i Danmark. Et dansk AM-produktionseventyr venter på os, og det er kun os selv, der bestemmer, hvornår vi skal kaste os ud i det”.