Kommunikationspolitik

Overordnet kommunikationspolitik for Dansk AM Hub

Dansk AM Hub ønsker at oplyse og fortælle åbent om vores virke, projekter og resultater.

Målsætninger

Målsætningerne for Dansk AM Hubs kommunikation er at skabe

  • Opmærksomhed omkring AM og udbrede kendskabet til teknologien hos danske virksomheder med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.
  • Videndeling om de projekter, som Dansk AM Hub har iværksat, så opnået viden gøres tilgængelig for alle interesserede.
  • International opmærksomhed omkring AM i Danmark.

Principper for kommunikation

Dansk AM Hubs principper for kommunikation rummer de overordnede holdninger og retningslinjer for, hvordan vi arbejder med kommunikation:

Åbenhed

Dansk AM Hub er transparent og åben om vores aktiviteter. Dansk AM Hub er proaktiv og opsøger dialog med potentielle samarbejdspartnere og virksomheder.

Engagement

Dansk AM Hub er aktivt involveret i de projekter, vi iværksætter sammen med samarbejdspartnere. Vi forventer, at samarbejdspartnerne er stærkt engageret i projekterne og arbejder for, at disse skaber størst mulig viden og værdi hos de virksomheder, der deltager.

Gennemslagskraft

Dansk AM Hub bestræber os på at være dagsordensættende i forhold til mulighederne ved nye teknologier som Additive Manufacturing. Vores mål er at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og bæredygtig fremstilling ved at fremme brugen af Additive Manufacturing og 3D print.

Formidling og videndeling

Dansk AM Hub stiller aktivt den viden, som de forskellige projekter og aktiviteter skaber, til rådighed for alle.

Målgrupper

Dansk AM Hubs primære målgruppe er beslutningstagere i små og mellemstore danske industrivirksomheder, men der vil også være initiativer, der går bredere for at udbrede kendskab til AM generelt.

Roller og ansvar

Det er Formanden for Dansk AM Hub, der tegner bestyrelsen i relation til offentligheden, og det er Direktøren, der tegner Dansk AM Hub i relation til offentligheden. Medarbejderne har ansvar for aktivt at bidrage til formidlingen af værktøjer, viden og resultater som en fast del af opgaveløsningen.