Om Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for Additive Manufacturing. Vores mål er at ændre den måde vi traditionelt forstår begrebet produktion på ved at promovere og fremme brugen af nyere produktionsteknologier som Additive Manufacturing og 3D print – i erhvervslivet og i en bredere dansk kontekst.

Dansk erhvervsliv har brug for at forbedre sin internationale konkurrenceevne. Vi tror på, at et øget kendskab til nye teknologier og forretningsmodeller er et afgørende forandringsværktøj, og at særligt additive manufacturing kan være en kilde til innovation, bæredygtig produktion og værdiskabelse for den enkelte virksomhed.

Dansk AM Hub ønsker at samle det danske økosystem og sammen inspirere, forandre og rådgive om AM med det formål at få dansk erhvervsliv til at se AM teknologiens mangesidede muligheder. Vi arbejder for at opbygge fremtidssikrede kompetencer og bringe ny viden i anvendelse til udvikling af nye forretningsmodeller og innovative løsninger.

Alt dette gør vi ved at udvikle og igangsætte ambitiøse programmer og aktiviteter, der udfordrer, hvad teknologien kan med grænsebrydende udviklingsprojekter, der samtidig sætter Danmark på “AM-verdenskortet”.

Dansk AM Hub er en åben alliance, som står sammen om at demonstrere og formidle effekterne af 3D print og AM for virksomhedens forretning, for kunderne, for udvikling og for bæredygtighed.

Internationalt samarbejder vi med lignende søsterorganisationer og har et globalt netværk.

Besøg os og se vores cases

Besøg os på Carl Jacobsens Vej i Valby og se vores udstillede cases. Du finder eksempler på det her.

Danmark – og resten af verden står overfor en ny industriel revolution. Nye digitale løsninger vil i stigende grad blive en del af vores liv eller ændre på den opfattelse og det mindset vi har haft i produktion, salg og forretningsforståelse. Politiske, økonomiske, sociale og teknologiske tendenser, som har betydning for virksomhedernes rammebetingelser og langsigtede vækstmuligheder i markedet, vil skabe nye teknologiske muligheder, fysiske produkter, services, forbrugsmønstre, produktionsformer og forretningsmodeller. Disse ændringer i markedet udgør rammerne for et markant forretningspotentiale “rundt om teknologien.”

Og udviklingen går stærk: inden for de næste 10-15 år vil teknologier som blandt andet robotter, AI og 3D print vinde stadig større indpas overalt i vores globale samfund.

3D printing-industrien vokser stadig – og den vokser eksponentielt. Antallet af virksomheder der fremstiller 3D-printere, er fordoblet på to år. I løbet af de sidste 27 år er CAGR (årlig vækstrate) for branchen steget med 26,2%. Forventningerne fra Wohlers Rapport i 2013 var, at markedet vil vokse til over USD 10 mia. i 2020 – et tal som kun et år senere revurderedes til USD 20 mia. Der er ingen tvivl om, at branchen er i en rivende udvikling, og vi tror, at tiden er rigtig til at Danmark træder aktivt ind i branchen.

Begreber som bæredygtig produktion og circular economy er begreber, der støtter op om nye teknologier. Blandt andet er flere af FNs Global Compacts Sustainable Development Goals (SDG’er) som skræddersyet til et partnerskab med digital og additiv fremstilling.

World Economic Forum beskriver i en rapport fra 2017, at kreativitet er en af de tre vigtigste jobkompetencer. Dansk AM Hub ser kreativitet, innovation og designmetoder som strategiske værktøjer og et nødvendigt mindset for virksomheder, medarbejdere og ledelser.

Vi kan tilbyde adgang til værktøjer, viden og inspiration om forretningsudvikling og innovation gennem nye digitale fremstillingsteknologier og modeller. Vi samler og formidler cases, nationalt og internationalt. Vi afholder events, arrangementer og Danmarks årlige AM konference og publicerer en årlig AM rapport med en analyse af det danske 3D-print landskab.

Der er mulighed for at komme forbi vores kontorer og se udvalgte cases, og eksempler på printere og printede dele, deltage i workshops og masterclasses. I kan leje vores event-lokale, og det er muligt for udvalgte startups og virksomheder at arbejde hos os i vores lab. Desuden kan I blive inspireret og få et indblik i vores internationale partnerskaber og se, hvordan vi arbejder med at skubbe grænserne for, hvad 3D print kan. I kan møde os i vores hovedkvarter i Valby og i vores satellitkontorer på Fyn og Jylland.