Uddannelsespakke til ungdomsuddannelserne

Dansk AM Hub og Rambøll Management Consulting har sammen udviklet en undervisningspakke omkring Additive Manufactoring / 3D-print målrettet danske ungdomsuddannelser og elever med interesse for bæredygtighed, iværksætteri, innovation, forretningsudvikling og ny teknologi.

Hvad er Additive Manufacturing, og hvad kan det bruges til?

Additive Manufacturing, som forkortes AM, er et andet ord for 3D-print. Navnet kommer af metoden, som ganske enkelt tilføjer lag efter lag af materiale, indtil der er et færdigt produkt. Intet materiale går til spilde, teknologien er let at transportere, og der er nærmest ikke grænser for, hvad man kan producere med AM.

Additive Manufactoring er en disruptive teknologi. Det vil sige, at teknologien forventes at overtage flere af de nuværende dominerende produktionsteknologier. Derfor er det en teknologi, som er rigtig god at kende til – især hvis man har en iværksætter i maven eller elsker at arbejde innovativt og effektivt. Udviklingen og adoptionen af AM-teknologi i industrien er stigende. Den seneste analyse fra Dansk AM Hub viser, at 25 pct. af danske fremstillingsvirksomheder i dag bruger AM.

Materiale til download

Lærervejledning

I case-arbejdet med Additive Manufacturing får eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt og innovativt med opgaver, der tager udgangspunkt i 3D-print som en ny teknologi.

Indhold

I denne undervisningspakke indgår to cases, som enten kan løses uafhængigt af hinanden eller i forlængelse af hinanden. Man kan også dele holdet op og lade den ene del arbejde med den ene og den anden med den anden, og så kan de afslutte med at præsentere for hinanden.

En case kan afvikles på 90-120 minutter.

  • Den første case ”3D-print som forretningsmodel” fokuserer på Additive Manufacturing som en innovativ teknologi, der kan bruges til at skabe nye virksomheder. Eleverne skal på baggrund af materialet i casen udtænke deres egen forretningsidé.
  • Den anden case ”Tag humanitær handling med 3D-print” fokuserer på de løsningsmuligheder, som Additive Manufacturing tilbyder ift. humanitære udfordringer såsom pandemier eller naturkatastrofer. Eleverne skal på baggrund af materialet i casen udtænke deres egen løsning på et valgfrit humanitært problem.

Opbygning

Det er i høj grad op til den enkelte underviser, hvordan forløbet nøjagtigt skal opbygges. I case-materialet bliver eleverne introduceret for en række videoer og faktabokse, som giver dem den nødvendige baggrundsviden for at kunne udføre opgaverne. Opgaverne kan enten løses selvstændigt eller i grupper, og det er op til den enkelte underviser, hvor meget af den grundlæggende information om AM, eleverne skal sidde med selv, og hvor meget der gennemgås i plenum.

Hør medstifter af virksomheden 3D Printhuset og COBOD, Simon Klint Bergh, fortælle om, hvordan additive manufacturing kan anvendes i praksis

CASE: 3D-PRINT SOM FORRETNINGSMODEL

Eleverne skal her prøve kræfter med det at tænke som en iværksætter. Eleverne skal udtænke deres egen forretningsstrategi og argumentere for, hvordan 3D-print gør deres virksomhed til noget særligt.

Introduktion til case (video)

Supplerende videoer

Tue Mantoni fra Dansk AM Hub fortæller om, hvordan man kan bruge 3D-print til at skabe værdi i sin virksomhed.

(Videoen (1:54) er på engelsk)

Entreprenør Jeremy Gay fra CreateItReal deler ud af sine gode råd til iværksættere og virksomheder.

(Videoen (2:10) er på engelsk)

CASE: TAG HUMANITÆR HANDLING MED 3D-PRINT

I denne case er der fokus på humanitære udfordringer såsom pandemier og naturkatastrofer. Eleverne får et indblik i, hvordan 3D-print kan bidrage til at løse nogle af verdens sværeste humanitære problemstillinger, og de skal selv komme med et forslag til, hvordan 3D-print kan være med til at løse et valgfrit humanitært problem.

 

Introduktion til case:

Supplerende videoer 

Inspirationsvideo om virksomheden Plus Pack

(Videoen (1:24) er på dansk)

Inspirationsvideo om Aage Vestergaard Larsen

(Videoen (2:29) er på dansk)

Uddannelsespakken har til formål at give eleverne

  • forståelse for Additive Manufactoring som det, man kalder en ”distruptive” teknologi. Altså en teknologi der overtager en plads på markedet fra en tidligere produktionsmetode
  • forståelse for de humanitære problemstillinger, som AM kan bidrage til at løse
  • forståelse for de innovative produktionsmuligheder, som AM kan tilbyde i et forretningsperspektiv
  • erfaring med case-orienteret og selvstændigt innovativt arbejde
  • erfaring med udarbejdelse og fremlæggelse af et selvstændigt pitch
  • erfaring med løsningsorienteret case-arbejde i et bæredygtighedsperspektiv.

Relevant ekstramateriale

Disse artikler, rapporter og videoer kan læreren vælge at inddrage i arbejdet med Additive Manufacturing efter behov – eller hvis man ønsker at bruge materialet i et lidt længere forløb.

Artikler og rapporter 

Relevante Ted talks (UK)

Designer og arkitekt, Neri Oxman, fortæller om sit arbejde med 3D-print i krydsfeltet mellem teknologi og biologi

Daran Dots, medstifter af den humanitært fokuserede 3D print virksomhed Field Ready, fortæller om mulighederne for at bruge 3D-print humanitært.

Brian Neff, direktør i en virksomhed, som producerer flydele ved hjælp af 3D-print, fortæller om fremtidens grønne produktion

OM DANSK AM HUB

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for Additive Manufacturing, hvis mål er at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing og 3D-print. Fokus er på små og mellemstore virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, som kan føre til vækst, innovation og bæredygtige løsninger. Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond.