Dansk AM Hubs uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for Fonden AM-Lab Danmarks uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 30.11.2017-31.12.2018

Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport.

Du finder uddelingspolitikken her:

Uddelingspolitik