Bruger du 3D print? Husk at overveje dit juridiske ansvar

Accura advokater har samlet en række anbefalinger til dig, der bruger 3D print. 

Ved spørgsmål til nedenstående – kontakt Accura Advokater: Accura juridisk ansvar ved 3D print

3D-print teknologien (additiv manufacturing) anvendes i dag til produktion af alt lige fra tøj, smykker, musikudstyr, arkitektoniske modeller, lægemidler, medicinsk udstyr og komponenter til biler, fly, prototyper, mv.

Det er vores erfaring, at virksomheder som til daglig er i berøring med 3D-print eller 3D-printede produkter ofte står med en række juridiske udfordringer, som kan være svære at identificere og som ofte bliver glemt eller nedprioriteret. Dette betyder, at mange virksomheder i dag uforvarende tager nogle betydelige juridiske og økonomiske risici, som i mange tilfælde forholdsvist enkelt ville kunne imødegås eller i hvert fald minimeres. Dette gælder navnlig i relation til det juridisk ansvar for defekte produkter, herunder ansvarsfordelingen hvis et 3D-printet produkt ikke fungerer efter hensigten eller påfører skade til personer eller ting (produktansvar).

En defekt ved et produkt kan eksempelvis skyldes designfejl ved det originale produkt eller de digitale designtegninger i CAD-filen, som læses af 3D-printeren. Defekten kan også skyldes funktionsfejl ved selve printeren, eller at printeren er blevet betjent forkert, ikke er blevet vedligeholdt eller at man har brugt et forkert eller farligt materiale ved printningen af produktet. Defekter kan opstå i alle led af forsyningskæden, og der er derfor også en lang række aktører, som potentielt set kan ifalde juridisk ansvar i forskelligt omfang, herunder både designeren af det originale produkt, softwaredesigneren af CAD-filen, producenten af 3D-printeren, leverandøren af materiale til printeren, virksomheden der producerer produktet, eventuelt virksomheden der blot printer produktet samt distributøren af det færdige produkt. Problemstillingen er således relevant for stort set alle virksomheder, der producerer, anvender eller sælger 3D-printede produkter, CAD-filer, 3D-printere eller materiale til brug ved 3D-printning.

For at undgå at ende i en juridisk kattepine anbefaler vi derfor, at virksomheder, der opererer inden for 3D-print industrien, eller som har kunder eller leverandører som gør, tager stilling til det juridiske ansvar i de respektive aftaler, herunder som minimum til følgende spørgsmål:

Hvordan er det juridiske ansvar fordelt mellem samarbejdspartnerne i tilfælde af et defekt produkt?

Har vi mulighed for at aftale os ud af det juridiske ansvar for defekte produkter eller i hvert fald begrænse det til et bestemt beløb?

Har vores leverandør mon begrænset sit ansvar, således at vi selv risikerer at måtte bære den økonomiske risiko?

Kan vores aftale håndhæves i vores samarbejdspartners land eller i det land, hvor et produktansvar kan opstå?

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte advokat Christina Type Jardorf på ipr@accura.dk