AM Accelerate Business Innovator

Dansk AM Hubs AM Academy

Præsenterer i samarbejde med
Stratasys
En to dages Additive Manufacturing Accelerator Event. 

Gennem Dansk AM Hub får du en premium rabat på 15% på det første AM Accelerate Business Innovation program, efter early bird tilbud.

Det foregår den 26.-27. marts på Stratasys hovedkvarter i Rheinmünster, Tyskland.

Udvid dit internationale AM netværk

Fokus på workshoppen er at give dig den viden, metode og værktøjer, du har brug for til at forstå, hvordan AM kan give værdi på tværs af forretningen. Hvordan skaber man værdi med AM, når kunderne og møder nye markedstendenser.

I løbet af de to dage får du opbygget viden og skabt en business case.
Se program og læs mere her: Stratasys AM Accelerator program

Målgruppe: Executive og Senior Management, Heads of Department, Team Leaders

Tilmelding:
15% premium rabat på de normale 949€ med Dansk AM Hubs rabat.

Husk at skrive ”Danish AM Hub” når du tilmelder dig.
Tilmeld dig her eller kontakt Dansk AM Hub på info@am-hub.dk.

Fakta:
Dato: 26.-27. marts 2019
Sted: Stratasys Hovedkontor, Rheinmünster (Germany)


Ny 3D print Hub i Irland

Ny 3D print Hub i Irland

DePuy Synthes (ejet af Johnson & Johnson) etablerer ny hub for 3D print med 36 millioner EUR i ryggen.

Læs nyheden her: DePuy Synthes Creating a €36 Million 3D Printing Hub

 


Danske virksomheder skal tænke mere strategisk, når 3D print skal ind i forretningen

Danske virksomheder skal tænke mere strategisk, når 3D print skal ind i forretningen

I en netop offentliggjort rapport om danske fremstillingsvirksomheders brug af Additive Manufacturing (AM) og 3D print konkluderes det, at 25 % af de danske fremstillingsvirksomheder bruger AM/3D print. Det er en væsentlig stigning i forhold til tidligere undersøgelser på blot få år. Danske virksomheder ser ud til at være ved at tage teknologien til sig. De bruger dog primært teknologien til prototyper, og ifølge Dansk AM Hub, der står bag rapporten, skal de danske virksomheder tage teknologien til sig på et andet niveau, hvis de for alvor skal have del i det vækstpotentiale, der er i Additive Manufacturing og 3D print.

AM-teknologien vokser kraftigt i disse år. I 2017 oplevede man en vækstrate på 21 % for det samlede marked inden for AM-produkter og services. Ifølge Wohlers Report 2018 har teknologien oplevet gennemsnitlige årlige vækstrater på 24,4 % i perioden 2014-2017.

En analyse fra 2017 fra bureauet IFI Claims Patent Service viser, at AM er den næsthurtigst voksende teknologi målt på antallet af udstedte patenter. I 2017 blev der udstedt 320.000 patenter på verdensplan, en stigning på 5 % i forhold til året før. Og forventningerne til markedet er fortsat høje. I 2021 forventes markedet at vokse til næsten 20 mia. USD mod 7 mia. USD i 2017. Og i 2023 forventes en yderligere stigning til 27 mia. USD. (Wohlers report 2018).

Skal de danske virksomheder have en bid af kagen, skal de, ifølge Dansk AM Hub, i højere grad begynde at tænke AM og 3D print ind i forretningsudviklingen.

”Væksten ligger ikke i prototyper, men i at se det enorme potentiale 3D print også rummer. Det er bl.a., at produktion kan foregå der, hvor et produkt skal bruges, at man kan spare materialer og ressourcer og producere efter behov og bestilling fremfor at være nødt til at producere 10.000 enheder af noget, man måske kun skal bruge det halve af. Ved at se på hele værdikæden ligger der et særligt potentiale for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne”, siger Mads Kjøller Damkjær, CEO i Dansk AM Hub.

3D print fremmer innovation

Dansk AM Hubs rapport viser, at de virksomheder, der er længst i anvendelsen af AM og 3D print og bruger teknologien på flere områder, også er de virksomheder, der opnår mest innovation.

44 % af de virksomheder, der bruger AM, mener, at det har direkte indflydelse på forretningstilgangen og forretningsmodellen.

Ifølge Mads Kjøller Damkjær er der grundlæggende to måder at gå til 3D print på.

Man kan erstatte et eksisterende led i produktionen ved at bruge print i stedet for traditionel fremstilling. Men produktet og forretningsmodellen forbliver dybest set det samme. Eller man kan se 3D print som nøglen til en mere gennemgribende forandring, der åbner op for helt nye forretningsmodeller og andre former for tjenester og samspil med kunderne.

Det har Allan Petersen fra Monoqool gjort. Han laver briller. I 2012 var han på fallittens rand og måtte gøre noget. 3D print blev løsningen. I dag har han lavet en turn around på sin forretning, som er blevet til en millionforretning. 3D print har ændret forretningsmodellen på flere parametre. Brillerne er designet, så virksomheden kan udnytte, at 3D printeren i én arbejdsgang kan producere mere komplekse genstande. Derfor består Monoqools briller af færre dele, fx er der ingen skruer i siden på stellet. Værdikæden er ændret, så man kan bestille on-demand. Hele Monoqools lager er på størrelse med et mindre udhus, alligevel tilbyder de et langt større sortiment. De kan producere hurtigere og efter behov, også fordi produktionen er rykket tilbage fra Asien til Danmark hos 3D printleverandøren Damvig i Taastrup.

Et andet eksempel på en virksomhed, der ved hjælp af 3D print har gjort op med den forretningsmodel, der normalt bruges i deres branche, er det amerikanske firma Align Technology, som fremstiller bøjler til tandregulering. ’Invisalign clear alignerer’ er en plastbøjle, der retter tænderne gradvist, så man igennem et forløb får en serie af personligt tilpassede bøjler, indtil tænderne er rettet. Patientens tænder scannes, der lægges en virtuel plan for tandretning, herefter 3D printes en unik serie i verdens største 3D print produktionshal. Align Technologys forretningsmodel udnytter fuldt ud, at man med 3D print kan gøre hvert eneste produkt unikt – og alligevel fremstille i stor skala. Align Technology producerer 220.000 custom-made produkter om dagen.

Som eksemplerne viser, åbner 3D print mulighed for en gennemgribende fornyelse af måden, man driver forretning på, og den værdi og oplevelse, man kan tilbyde sine kunder.

Alligevel tænker de fleste virksomheder stadig mest på 3D print som et redskab, der erstatter og forbedrer et enkelt led i produktionen, fx at få hurtigere prototyper.

Rapporten fra Dansk AM Hub viser også, at introduktionen af AM i virksomheden oftest sker bottom-up, fordi en medarbejder selv har fået kendskab til teknologien og introducerer det i virksomheden. Det er ofte gode og fremsynede medarbejdere, der får lov at eksperimentere lidt i maskinrummet. Og ifølge Mads Kjøller Damkjær er der ikke noget i vejen med prototyper. Der sker megen innovation i form af nye ideer og produkter på den måde.

Men, slår han også fast, hvis man virkelig skal forbedre og fastholde danske virksomheders konkurrenceevne, er det også nødvendigt med den anden tilgang; den, hvor man tager hele forretningsmodellen omkring produktet op til overvejelse. Der er et stort fokus på netop denne tilgang hos mange udenlandske virksomheder, som danske virksomheder også skal konkurrere med. Med det vækstpotentiale, der ligger i AM/3D print, skal danske virksomheder helst have en bid af kagen, og han ser store muligheder i at tage en førerposition.

Fakta:

 • Dansk AM Rapport udgives af Dansk AM Hub, mens det er Syddansk Universitet, der har foretaget screeningen og analysen blandt virksomhederne.
 • Rapporten og hele screeningen findes på: https://am-hub.dk/rapport-2019/
 • Dansk AM Rapport er en årlig rapport, der udkommer første gang i 2019.
 • Rapporten bygger på en screening af 314 danske fremstillingsvirksomheder og deres brug af AM/3D print, og indeholder samtidig en kortlægning af det danske aktørlandskab og forsknings-og uddannelsesaktiviteter på området.

Rapporten viser, at:

 • De virksomheder, der får mest ud af teknologien og opnår mest innovation, er dem, der både selv har investeret i 3D printere og køber ydelser gennem leverandører. Samtidig anvender de typisk AM på flere forskelige områder, fx til både produktudvikling, støtteværktøjer til produktionsmaskiner og slutbruger-produkter.
 • I dag bliver AM primært brugt til at lave prototyper og produktudvikling. Det næstmest anvendte område er støtteværktøjer, fx gribere og andet til produktionsmaskiner. AM bruges også til slutprodukter, men det er der, hvor der i dag er den laveste anvendelse.
 • 3D print introduceres primært bottom-up i virksomhederne.
 • 40 % af de virksomheder, der anvender AM, angiver, at det er blevet nemmere at imødekomme kundernes behov på grund af AM.
 • 45 % siger, at de med AM har forbedret samarbejdet med deres kunder.
 • I 2015 lavede Teknologisk Institut en undersøgelse, der viste, at ca. 4-6 % af fremstillingsvirksomhederne dengang brugte 3D print. (3D-printpotentiale i danske virksomheder 2015).

Yderligere information

Vibeke Agerdal Kristiansen, Kommunikationschef, Dansk AM Hub,  vak@am-hub.dk, Tlf: +45 28114745

Spørgsmål til SDU screeningen:

Mette Præst Knudsen, Professor og Centerleder, Syddansk Universitet, mpk@sam.sdu.dk, Tlf: +45 27787455


Projektleder til nyt visionært Moonshot-projekt

Projektleder til nyt visionært Moonshot-projekt

Vil du være med til at finde løsninger på nogle af vor tids store samfundsproblemer?

I Dansk AM Hub arbejder vi hårdt og super engageret for at inspirere, involvere og formidle viden om Additive Manufacturing /3D print med det formål at skabe vækst, innovation og bæredygtig udvikling i danske virksomheder.

Vi søger en alsidig, visionær og ikke-teknisk projektleder, der vil få ansvar for udvikling og ledelse af Dansk AM Hubs Moonshot projekt.

Som projektleder bliver du ansvarlig for vores moonshot og kommer til at stå i spidsen for udviklingen heraf.

Med vores Moonshot-projekt, vil vi udvikle og afprøve nye ideer med 3D print teknologien og andre teknologier, der kan være med til at løse nogle af verdens største udfordringer, som fx knaphed på ressourcer, bæredygtig byudvikling eller lign.

Vi mangler en solid og erfaren projektleder, der kan skabe vores Moonshot i fremtiden, samle konsortiet, definere strategien, drive udviklingen, styre processen og formidle både budget og effekt, internt såvel som eksternt.

Du kommer til at stå for den daglige projektledelse og være med i hele processen – fra ide til eksekvering – til vi står med et færdigt projekt. Udover en tæt koordinering med relevante partnere, vil en central del af jobbet bestå i at søge yderligere finansiering til at sikre projektets gennemførelse.

Hovedopgaver

 • Udvikle og drive strategien og retningen for Moonshot projektet, der igangsættes i 2019.
 • Sikre, at der sker målopfyldelse og økonomisk styring og rapportering af projektet.
 • Forberede, samle og støtte op om det konsortium af nationale og internationale partnere, der skal udvikle projekterne.
 • Være ansvarlig for udarbejdelse af nye ansøgninger til f.eks. fonde og partnere, der kan støtte de projekter, der skal udvikles hen over de kommende år.
 • Assistere Projekt- og Udviklingschefen i andre af Dansk AM Hubs rådgivnings- og udviklingsprojekter.
 • Bidrage til Dansk AM Hubs øvrige aktiviteter, når der er behov for det.  

Relevant erfaring og mindset

Du har minimum 3 års erhvervserfaring. Du kan motivere andre, er iderig og løsningsorienteret og har tilmed en solid forståelse for både udvikling og projektstyring.

Du har en længere videregående uddannelse (gerne samfundsvidenskabelig), og måske betragter du dig selv som generalist.

Du har en iværksættertilgang. Hvis der ikke er nogen åbenbar proces eller svar, ruller du ærmerne op og finder ud af at få det gjort. Du skal være åben for nye retninger og klar til at se muligheder i udfordringer.

Du er en artikuleret, sikker kommunikator og god til at samarbejde. Du har stærke interpersonelle færdigheder og er i stand til at opbygge relationer mellem stakeholders og samarbejdspartnere.

Du er ikke bange for at træde til og give en ekstra hånd med, når dette måtte kræves.

Yderligere info

Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag d. 20. april 2019.

Vi behandler løbende ansøgninger og ansætter, når den rigtige kandidat er fundet.

Dansk AM Hub er en filantropisk fond og Danmarks nationale samlingspunkt for 3D print og additive manufacturing. Vi holder til i Kapselfabrikken i Valby.

Hvis du vil høre mere om stillingen, så skriv til md@am-hub.dk eller ring på 29 84 81 19.

Eksempel på et moonshot fra Holland:

MX3D har med deres ’smart bridge’ rykket ved forestillingen om, hvad man kan skabe med 3D print.
Læs mere om projektet her: https://mx3d.com/smart-bridge/


Reguleringsmæssige barrierer for udbredelse af 3D print

I forbindelse med projektet "Innovative, digitale teknologier som grundlag for produktion i Norden" af Nordisk Ministerråd, har Deloitte udarbejdet en rapport, hvori de præsenterer reguleringsmæssige barrierer som hæmmer udbredelsen af 3D print i Danmark og Norden. Kortlægningen af barriererne bygger på interview med virksomheder, 3D printservicebureauer og eksperter samt udvalgte myndigheder. Dansk AM Hub er blandt andre blevet interviewet i forbindelse med kortlægningen.

Hovedkonklusionerne fra Deloittes rapport lyder således:

"På baggrund af kortlægningen af virksomhedernes udfordringer konkluderes det for det første, at der er både generel regulering og industrispecifik lovgivning, som sætter rammerne for brugen af 3D-print i virksomheder. Konkret viser kortlægningen, at i hvert fald fire generelle reguleringsområder sætter rammerne for brugen af 3D-printteknologien: intellektuelle ejendomsrettigheder, produktansvar, produktsikkerhed og arbejdsmiljø. Derudover stiller industrispecifik regulering, blandt andet vedrørende medicinsk udstyr og fødevaresikkerhed, yderligere krav til brugen af 3D-print.

Det konkluderes for det andet, at der potentielt eksisterer barrierer på tre af de fire generelle reguleringsområder samt aktuelt også i den gældende industrispecifikke regulering vedrørende medicinsk udstyr.

Med hensyn til løsningsmuligheder konkluderes det for det tredje, at de konkrete tiltag skal adressere barrierer på de specifikke reguleringsområder, herunder tage højde for, at der i blandt andet EU-regi og i det internationale standardiseringsarbejde på flere områder er igangsat initiativer. Forslag til løsningsmuligheder i forhold til de specifikke barrierer er sammenfattet i tabel 1 nedenfor".

Hele rapporten kan læses ved at klikke her


Innovationskonference: 3D-print og AM-teknologi – en katalysator for stærkere produktion og nye forretningsmuligheder

Innovationskonference: 3D print og AM-teknologi – en katalysator for stærkere produktion og nye forretningsmuligheder

Additive Manufacturing/3D-print er en fremstillingsmetode med store perspektiver. Men for mange virksomheder er de også svære at komme i gang med – for hvad er potentialet i min egen virksomhed? Hvor starter man, og hvor finder man inspirationen og de praktiske cases fra andre virksomheder?

Dansk AM Hub og MADE Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion inviterer til en konference med fokus på de muligheder, som 3D print og AM-teknologien giver for at forbedre produktionen og udvikle nye forretningsmodeller:

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 10.00 - 16.00 på DTU i Lyngby.

På konferencen møder du en række virksomheder, som allerede er i gang med 3D-print og har gjort det til en del af sin forretning og produktion – fra Danfoss over 3Shape til Plus Pack og Videometer.

Du bliver også klædt på af 3D-print-specialister til at forstå potentialerne og komme i gang i egen virksomhed, ligesom førende forskere på området giver et indblik i, hvilke nye løsninger og muligheder der aktuelt udvikles på, og som er på vej ud i industrien.

Program for dagen

Tilmelding sker på MADE’s hjemmeside.
Arrangementet er gratis for alle. Ved udeblivelse uden afbud, opkræves et gebyr på kr. 250 (ekskl. moms).

Konferencen afholdes på:

DTU, Bygning 101, Rum S09

Anker Engelunds Vej 1

2800 Kgs. Lyngby


40 AM eksperter giver deres bud på udviklingen i 2019

40 AM eksperter giver deres bud på udviklingen i 2019

Den globale medieplatform 3D Printing Industri har adspurgt 40 virksomhedsledere indenfor Additive Manufacturing sektoren om deres bud på udviklingen af branchen i 2019. Artiklen giver et spændende indblik i hvordan førende eksperter mener teknologien kommer til at udvikle sig, og sætter bl.a. fokus på produktion, bæredygtighed, brugeroplevelser, makroøkonomiske/politiske tendenser, softwareudvikling, design, nye produktkategorier og meget mere.

Tryk her for at læse artiklen


AM Inspire: Kom godt i gang med 3D print

AM Inspire: Kom godt i gang med 3D print

I 2017 sparede Danfoss mere end 400.000 Euro på at 3D-printe. De har givet deres erfaringer videre til Johs. Pedersen, der nu vil se på, hvor 3D-print kan give værdi i virksomheden, der fremstiller reservedele til blandt andre Porsche og VW.

Danfoss Drives har inspireret den mindre virksomhed Johs. Pedersen til at komme i gang med 3D-print. Det er sket gennem Dansk AM Hubs virksomhedsprogram: AM Inspire, der er et inspirationsforløb til danske SMV’er, der er nysgerrige på, hvordan 3D print med fordel kan bruges i produktionen.

AM Inspire er i al sin enkelthed et forløb med to sparringsmøder mellem en produktionsvirksomhed og en inspirator, der kommer fra en virksomhed, der er kommet i gang med at bruge 3D print.

Johs. Pedersen, der fremstiller reservedele til klassiske biler som Porsche og VW, har gennemgået forløbet sammen med Danfoss Drives, der er så godt i gang med 3D print, at de i 2017 sparede mindst 400.000 Euro på selv at 3D-printe. Johs. Pedersen har nu en stor forventning om, at 3D-print skal reducere deres ”time to market” væsentligt.

Se med i videoen her og hør om både Danfoss og Johs.Pedersens erfaringer og forventninger til 3D print.


The potential in Additive Manufacturing

Complexity is free - and the potential is huge


Lorryland: 3D print revolutionerer virksomhederne

Lorryland: 3D print revolutionerer virksomhederne

Print en håndprotese, en hjørnetand eller en gummisko. 3 D print skaber innovation og vækst i hovedstadsområdets virksomheder, der er gået ind i kampen om et marked på 22 mia. dollars.

Se indslaget på TV2 Lorry: 3D print revolutionerer virksomhederne