3D-print åbner for nye muligheder i bearbejdningsindustrien. Teknologien kan støtte op om udviklingen af avancerede fiksturer til bearbejdningsindustrien, da 3D-print giver mulighed for skabelsen af komplekse former og strukturer til fiksturering, hvilket kan betyde øget stabilisering af bearbejdningsemner, reduktion af materialeforbrug, øgede dæmpningsegenskaber og optimeret brug af ressourcer og maskinel.

 

Vær med i et forløb

DAMRC og Dansk AM Hub samarbejder om at udbrede kendskab og erfaring med brugen af 3D print til fiksturer. I efteråret 2021 tilbydes fem industrivirksomheder at deltage i et forløb om prøvelse af 3D printede fiksturer.

Forløbet vil tage udgangspunkt i industricases hvor materialeafprøvning og printteknik afhænger af de formålsmæssige kvaliteter som fiksturet skal opfylde.
Eksempler kunne være:

 • Nedbringelse af procestiden i forbindelse med udvikling og produktion af komplekse geometriske fiksturer
 • Nedbringelse af uhensigtsmæssige vibrationer i bearbejdning
 • Opnåelse af stærke og præcise fiksturer, uden benyttelse af CNC-bearbejdningscentre og/eller reduktion af medarbejdertimer.
 • Muligheden for at fiksturere emner med et lavere grønt aftryk ved brugen af genanvendt 3D print materialer.
 • Dimensionsstabilitet ift. fastholdelse af emner til opmåling.
 • Plasttypernes mekaniske egenskaber og resistens overfor kølesmøremiddel

 

Vi søger virksomheder som vil prøve fiksturløsninger i 3D print

Som virksomhed får du i forløbet:

 • Omkostningsfri sparring og fremstilling af 2 fiksturer udformet i 3D printede materialer.
 • Opbygning af viden og erfaring med 3D print i jeres virksomheder
 • Èt års gratis medlemskab af Dansk AM Hub – Danmarks nationale samlingspunkt for Additive Manufacturing

 

Hvem er projektet for?

Projektet er fokuseret på fiksturer til bearbejdningsindustrien, der arbejder med emner, der falder ind under nedenstående, og som oplever relaterede problematikker:

 • Opspænding af emner med kompliceret geometri i bearbejdningsmaskiner.
 • Opmåling af emner med geometri, der ikke tillader, at emnet let fastholdes under opmåling.
 • Problemer med at opspænde emner ensartet og hurtigt under bearbejdning.
 • Problemer med emnekvaliteten efter bearbejdning grundet uensartet bearbejdning

Forløbet er forbeholdt deltagelse af Små og Mellemstore (SMV) virksomheder.

 

Plan for forløb

Det er omkostningsfrit for virksomheder at deltage i forløbet, som afsluttes inden 31/12-2021. Virksomheden skal forvente at deltage i udvælgelse af fiksturet, afprøvning af de to løsninger, samt være en aktiv del af vidensdelingen med andre virksomheder ifm. formidlingsaktiviteterne.

Skal du være med? Kontakt os og høre nærmere!

Steffen Haslund Schmidt, CTO, Dansk AM Hub, tlf. 51 51 32 11 / shs@am-hub.dk

Mikkel Meldgaard, Projektleder, DAMRC, tlf. 27 59 67 97 / msm@damrc.com