Dansk genanvendt metalpulver revolutionerer 3D metalprint industrien 

I Frederiksværk er der ikke længere noget, der hedder metaltræt.

Virksomheden Nordic Metals indsamler nemlig maskin- og ståldele, der ellers har været sendt til udlandet som skrot for at genanvende det til metalpulver til Additive Manufacturing (AM) og industrielt 3D print. Virksomheden er et søsterselskab til Nordisk Staal og understøtter en nem, skræddersyet og cirkulær tilgang, hvor kunder kan aflevere sit skrot og få det smeltet om, så de kan få det tilbage enten som stålknippel, som et pulver til 3D print – eller begge dele. 

Videoen er produceret af Industriens Fond

”Det er i dag en udfordring at genbruge udslidte metaldele fra industrien. Men nu kan virksomhederne levere skrottet stål til os, og så får de nyt tilbage i den samme mængde, som de har leveret. Vi kan tilbyde identisk fast stål og pulver, der er produceret i den samme proces. Så vidt jeg ved, er vi lige nu de eneste i verden, som kan det.” fortæller Niels Appel, CEO for Nordic Metals. 

På den måde revolutionerer Nordic Metals industrien med et materiale, som er langt mere bæredygtigt – og virksomheden har da også fået konkret dokumentation for, at de har en bæredygtigtig fremstilling af metalpulver.  

”Via DTU har vi fået lavet en livscyklusanalyse (LCA) på vores pulver til 3D print. Den viser, at pulveret har et reduceret CO2 aftryk på hele 61 procent sammenlignet med konventionelt fremstillet metalpulver,” siger Niels Appel og fremhæver, at virksomheden desuden udelukkende anvender grøn energi i produktionen. 

Stærkere og mere holdbart 

Nordic Metals’ metalpulver har unikke egenskaber i forhold til styrke og holdbarhed. De særlige egenskaber opnås på grund af sprayfremstillingsteknologien (Spray Forming), som virksomheden anvender. Metalpulverproduktionen sker sammen med produktionen af stålknipler. Både pulver og stål er særligt velegnet til at producere værktøjer til f.eks. sprøjtestøbning.

Nordic Metals har fundet en niche med sprayfremstillingsteknologien. Ved traditionel fremstilling af stål-emner, smeltes stål i en ’gryde’ og bearbejdes i en form. Når sprayfremstilling anvendes, bliver smeltet stål ‘sprøjtet’ ud i fri luft og skaber dermed en cylinderformet knippel. I denne proces flyver gnister af stålpartikler ud. Det er disse partikler, der opsamles og omdannes til pulver til 3D print. 

Niels Appel uddyber, hvad den særlige fremstillingsform betyder: 

”På grund af Spray Forming teknologien opnår materialet egenskaber, som ikke er mulige ved traditionel fremstilling. Vi opnår hårdhedsgrader, som man ikke ellers opnår. En positiv effekt er, at holdbarheden forlænges med 30-50 procent i forhold til værktøjer produceret med traditionelt fremstillet stål.” 

Det danske AM-økosystem blev aktiveret i udviklingsfasen 

Nordic Metals er udsprunget af Nordisk Staal, der i 2018 begyndte at afsøge mulighederne for, at overskydende metalpulver fra produktionen kunne bruges til AM. Det skete, da USA, som er en af de største aftagere af stålknipler, satte en 25 procents told på udenlandsk stål, hvilket medførte et midlertidigt stop for produktionen.  

Direktøren for Nordisk Staal, Jan Sørensen, tog kontakt til Dansk AM Hub som en af de første. Dansk AM Hub bidrog med at formidle kontakt til særligt internationale aktører i AM-økosystemet og gennemførte en markedsundersøgelse af mulighederne for metalpulveret.  

”Dansk AM Hubs indsats var et vigtigt bidrag for os på et vigtigt tidspunkt. Både kontakterne til de store udenlandske printer-virksomheder og den samlede markedsundersøgelse var vigtige bidrag til, at vi besluttede at danne Nordic Metals og satse på bæredygtigt metalprintspulver produceret i Danmark,” forklarer Jan Sørensen.

DTU og Force Technology har fra starten været essentielle samarbejdspartnere i forhold til at teste og udvikle metalpulveret. Nordic Metals indgår også fortsat i et samarbejde med DTU og FORCE Technology om at teste flere af deres pulvere, patentere deres teknologi og ikke mindst finde en række samarbejdspartnere, der har interesse i at få deres stålskrot omsmeltet til pulver. Denne proces er sat i gang med støtte fra Innovationsfonden i et projekt, der går under navnet DECOR. 

Nordic Metals starter op på det danske marked og vil ekspandere, først til det europæiske, og siden til det amerikanske marked. Skrotstål skal ikke fragtes over store afstande. Visionen er at indgå i joint venture-selskaber, hvor der opbygges produktionsanlæg i forskellige lande. Etablering af flere fabrikker vil ligeledes styrke Nordic Metals garanti for forsyningssikkerhed overfor deres kunder. 

Om Nordic Metals 

  • Etableret som et søsterselskab til Nordisk Staal i 2020 
  • Produktion med Spray Forming teknologi metalpulver til 3D print med unikke egenskaber ift. styrke og holdbarhed  
  • I 2022 har Nordic Metals introduceret verdens første metalpulver, som kan 3D printes til f.eks. sprøjtestøbeværktøjer. Nordic Metal forventer at introducere mindst 4 nye ståltyper i løbet af 2023
  • Bygget op på en cirkulær forretningsmodel, hvor produktionsvirksomheder indleverer udtjent værktøjsstål
  • Nordic Metals har i opstartsfasen fokus på det danske marked og europæiske, men har allerede fået betydelig interesser fra USA