Business Development Manager

 Dansk AM Hub søger en proaktiv drivkraft til vores AM-økosystem

 

Vil du være med til at sætte dagsordenen indenfor bæredygtig produktion og udbredelsen af nye grønne teknologier og få danske virksomheder til at blive verdensførende i at anvende Additive Manufacturing (industriel 3D print) til bæredygtig produktion? Har du 2-5 års erfaring fra projektledelse og/eller forretningsudvikling, og bliver du motiveret af at være kernen i det danske AM-økosystem og muliggøre, at vi i Danmark udnytter hinandens kompetencer inden for AM samtidigt med, at vi bringer de bedste internationale kompetencer i spil? Så er du måske vores næste Business Development Manager!

I Dansk AM Hub har vi et ambitiøst mål om at få danske virksomheder til at få øjnene op for AM-teknologien. En teknologi, der kan gøre vores produktion mere bæredygtig med digitale lagre, bedre designs, mindre spild, mindre transport og mindre brug af materiale. Til det formål igangsætter vi en lang række målrettede aktiviteter og indsatser, så flere virksomheder kan komme i gang med AM eller dygtiggøre sig yderligere.

Dansk AM Hub har årligt forløb og indsatser, hvor 100 virksomheder kommer i gang med AM. Flere og flere af disse ønsker også at gå med som medlem i Dansk AM Hub for at følge den teknologiske udvikling, dele erfaringer med andre producenter og generelt støtte op om vores vision om at gøre Danmark verdensførende i at anvende AM til bæredygtig produktion. I dag har Dansk AM Hub 76 medlemmer som omfatter nogle af de største producenter i Danmark, virksomheder der udbyder AM-teknologi eller rådgivning, nogle af verdens største AM-teknologiudviklere og en lang række af danske små- og mellemstore producenter. https://am-hub.dk/medlem/

Der er store muligheder for vores nye dygtige forretningsudvikler til dels at forbedre vores medlemsmodel samt også at definere og lede indsatser, der sikrer, at medlemsmodellen skaber viden, der igen gavner den samlede danske fremstillingsindustri.

Du bliver således hjertet af det danske AM-økosystem og sikrer, at vores danske producenter får adgang til den nyeste viden og AM-teknologi. I tæt samspil med teamet skal du bidrage til at sikre, at vores medlemsmodel og aktiviteter driver en positiv udvikling for dansk industri, samt at flere producenter arbejder med AM og anvender AM til at skabe en mere bæredygtig produktion.

 

Dine opgaver:

 • I tæt samarbejde med teamet samt vores AM-økosystem at identificere relevante tematikker og indsatser inden for AM og bæredygtig produktion, som kan gavne medlemmerne og dansk industri. Herunder sørge for at relevant viden kommer ud til de rette aktører.
 • Udvikling af relevante formater som f.eks. besøg på Europas største messe Formnext, øvrige internationale konferencer og danske messer for AM.
 • Udvikling og styring af dele af Skandinaviens største AM-konference AM Summit, der er skabt af Dansk AM Hub, herunder særligt ift. dialog med udviklere af AM-teknologi og services, der udstiller og/eller præsenterer.
 • Kontinuerligt at evaluere vores medlemsmodel og værditilbuddene i denne.
 • Udvide medlemsmodellen med nye danske og internationale medlemmer, som bidrager til Dansk AM Hubs vision.
 • Ansvar for selvstændigt at drive og udvikle initiativer og indsatser, som både gavner Dansk AM Hubs medlemmer, men også dansk industri i det hele taget. Det kan f.eks. være projekter, der rykker AM ud i små- og mellemstore produktionsvirksomheder og får dem til at høste konkurrencefordele og en konkret bæredygtig gevinst. Det kan også være projekter, der engagerer de bedste internationale kompetencer inden for AM og bringer dem i spil på dansk jord til gavn for vores danske producenter.

 

 

Din profil

 • Du sidder ikke og venter på, at ting sker, men er ivrig på at udvikle og ville ændre produktion i en mere bæredygtig retning. Du bliver stolt over danske producenter, der lykkes med at anvende AM på en ny og innovativ måde, og du får energi af at se det ske, og være en vigtig brik i dette.
 • Du er i stand til at drive og udvikle vores medlemstilbud og skabe initiativer, der gavner medlemmerne og dansk industri i det hele taget. Du lytter til input fra medlemmerne ift. konkrete aktiviteter, er i stand til at sortere dette og gå i dialog med Dansk AM Hubs samarbejdspartnere om at definere indsatser, der for alvor rykker dansk industri.
 • Du er vant til at arbejde med processer, hvor der følges op på de enkelte initiativer. Det kan være alt fra at udvikle og tilpasse værditilbud, fakturering og økonomiopfølgning på aktiviteter mv.– alt sammen med det formål at sikre, at vi hele tiden lærer og tilpasser vores medlemsmodel og ydelser til det, der virker.
 • Du har nemt ved at gå i dialog med danske industrivirksomheder og forstå, hvilke udfordringer de står overfor.
 • Vi forestiller os, at du har et lille – men stærkt – netværk blandt erhvervsfremmeaktører, projektudviklere eller fonde, som du kan inddrage i dit arbejde.
 • Du har en relevant længerevarende kandidatuddannelse indenfor fx forretning, projektledelse, strategi eller lignende.

 

Det er ikke et krav, at du har forudgående kendskab til AM-teknologien (3D print), men du skal have erfaring med forretningsudvikling og/eller projektudvikling. Kendskab til produktion, verdensmål, ny produktionsteknologi, medlemsmodeller og strategiske værditilbud er en fordel.

 

Om Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er et initiativ indenfor 3Dprint teknologi og Additive Manufacturing. Formålet er at fremme vækst og værdiskabelse i danske små og mellemstore virksomheder. Desuden er vi katalysator for det danske 3D print økosystem, herunder start-ups. Vi er initieret af den private erhvervsdrivende fond Industriens Fond.

Vi er et mindre dynamisk team, der har kontorer i Valby og i Herning. Vi opererer hurtigt og agilt i et større netværk og med et globalt outreach. Derfor skal du være klar på at arbejde i et entreprenant miljø og arbejde selvstændig.

Løn efter aftale.

Der er ikke personaleansvar i stillingen.

Arbejdet kan tilrettelægges fleksibelt, men base vil primært være på hovedkontoret i Valby.

 

 

Ansøgning

Du er meget velkommen til at skrive til COO Lars Holmegaard på lh@am-hub.dk for yderligere spørgsmål.

Send din ansøgning og CV til info@am-hub.dk og mærk ansøgningen: Business Development Manager. Ansøgninger behandles løbende, indtil den rette kandidat er fundet. Ansættelsessamtaler afholdes sidste uge i april.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

 

Dansk AM Hub

Carl Jacobsens Vej 16, opg. 16, 1. sal

2500 Valby, København

www.am-hub.dk