Dansk AM Hub undersøger 3D print på tværs af Norden

Dansk AM Hub har netop afsluttet en kortlægning af additive manufacturing (AM) / industrielt 3D print på tværs af de nordiske lande. Den nordiske analyse viser, at Danmark har den største andel af kommercielle virksomheder, der 3D printer sammenlignet med Sverige og Norge. De norske 3D print-aktører har den relativt største andel af virksomheder, som printer for interne behov, hvorimod Sverige har et stærkt fundament af forsknings- og uddannelsesinstitutioner. På materialesiden har Danmark den mindste andel af virksomheder, som 3D printer i metal med kun 15 procent. Både Sverige og Norge har en andel på 25 procent af de adspurgte virksomheder.

”Den nordiske analyse er den første af slagsen i den størrelsesorden, hvor vi kvantitativt sammenligner Danmark, Norge og Sverige på en række parametre. Resultaterne vil give vores en værdifuld baseline for fremtidige analyser samt give et interessant billede for det nuværende stadie af AM i Norden. Det er vores håb, at analysen kan lede til endnu mere samarbejde på tværs af grænsen, og vi kan udnytte hinandens spidskompetencer og derigennem bruge teknologien på den mest optimale og bæredygtige måde”, siger direktør i Dansk AM Hub, Frank Rosengreen Lorenzen.

Spørgeskemaet er sendt ud til over 150 organisationer, hvor størstedelen (108) har besvaret undersøgelsen. Resultaterne af analysen må dog forstås som indikativ, da kortlægningen ikke omfatter alle organisationer, som beskæftiger sig med 3D print – men kan give en indikation af AM på tværs af Norden.

 

Resultaterne viser, at:

  • På tværs af Norden er den primære aktivitet for AM-organisationer at printe for interne behov eller for kunder (26 procent). 25 procent af de adspurgte beskæftiger sig primært med at rådgive eller tilbyde services i forbindelse med 3D print. På et nationalt niveau stikker Norge ud, da 39 procent af de adspurgtes primære aktivitet er print for interne behov eller kunder.
  • Ud af de 108 organisationer er 76 procent kommerciel karakter, hvoraf 24 procent er af non-kommerciel. Danmark har den største grad af kommercielle aktører med hele 89 procent, hvor Sverige har den mindste med 64 procent. Mange af de non-kommercielle aktører består af forskningsinstitutter, som er af offentlig karakter.
  • Den primære service tilbudt af de deltagende organisationer er produktion af produkter og komponenter med 3D print (68 procent). Herefter udgør produktudvikling 54 procent og rådgivning 54 procent. Dog er her en forskel på et nationalt plan: Danmark har en højere grad af services indenfor rådgivning og salg af hardware, Sverige har større vægt af udvikling og uddannelse samt produktudvikling, hvorimod af Norge har produktudvikling og rådgivning.

NB: En organisation kan tilbyde mere end én service.

  • Slutteligt er polymer det fortrukne materialevalg inden for 3D print på tværs af norden. Det udgør 34 procent. Herefter kommer metal (25 procent) og komposit (18 procent). Også her er der forskelle på et nationalt plan. Danmark har færrest organisationer, som printer i metal bestående af 15 procent. Både i Sverige og Norge printer 25 procent af de adspurgte i metal.

Kortlægningen er udarbejdet sammen med svenske Alfred Nobel Science Park og norske Mechatronics Innovation Lab for at belyse det nuværende stadie for teknologien i Norden. Håbet er, at den samtidig vil gøre de skandinaviske AM-aktører i stand til at samarbejde yderligere på tværs af grænser og ekspertiseområder. Ud over analysen består projektet også af et samarbejde imellem en række virksomheder og videnspartnere omkring at sammenligne klimaaftrykket fra tre casestudier imellem konventionelle produktionsmetoder og additiv produktion.

Download rapporten her, hvor du kan dykke mere ned i tallene.

Hvis du har spørgsmål til rapporten, er du mere end velkommen til at række ud til Dansk AM Hub.

     FAKTA: Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for additive manufacturing. Vores mål er at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af additive manufacturing og 3D print. Vores fokus er på små og mellemstore virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, som kan føre til vækst, innovation og bæredygtige løsninger.

Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond.

 

Kontaktoplysninger for yderligere information:

Søren Kølle Hansen, projektmanager i Dansk AM Hub, + 45 60 38 84 30 / skh@am-hub.dk