3D print konference nytegner byggeri med den bæredygtige blyant

 

Additive manufacturing (AM) og 3D print-teknologi giver mulighed for at tænke byggeri på en ny og spændende måde. Vi er ikke begrænset af at skulle finde plads til den traditionelle betonklods, fordi teknologien kan tilpasses og skabes efter omgivelserne. Og samtidig kan vi også tænke uudnyttede byrum eller frirum – for eksempel et lille område mellem to huse eller på toppen af huse – hvor vi kan skabe nye byrum og liv med 3D printede konstruktioner.

 

”Vi er nødt til at være åbne for AM-teknologiens muligheder i at bygge fremtidens bæredygtige byer. Med 3D printede huse, systemer og komponenter kan vi skabe økonomisk bæredygtige boliger og områder, og med en større bevidsthed omkring materialer kan vi også skabe mere effektive og bæredygtige byggerier – og dermed hele byer”, siger direktør i Dansk AM Hub, Frank Rosengreen Lorenzen:

 

”Nye teknologier, koncepter og tanker kræver, at nogle går forrest for at vide en vej for, hvordan man kan gøre tingene på en anden måde”.

 

Og netop nogle af disse aktører kan du møde på AM Summit – Skandinaviens største konference for AM / industrielt 3D print – onsdag den 7. september 2022 i København, hvor en lang række talere vil give deres bud på fremtidens bæredygtige byer og byggeri.

Vi skal blandt andet høre, hvordan WOHN og SAGA designer og bygger 3D printede huse, hvordan GXN innovativt arbejder med AM-teknologien, og hvordan Det Kongelige Akademi undersøger, hvordan vi med andre materialer – f.eks. svampe – kan bygge mere bæredygtigt.

 

”Bæredygtigt byggeri handler om materialer – at kunne genbruge eller genanvende dem – og samtidigt optimere byrummet, så vi udnytter den begrænsede plads optimalt. Med AM kan vi lave så præcise konstruktioner, at vi udnytter byrum og materialer – der ellers ville være spild. Det er det grundlæggende, fantastiske og stadigt uforløste potentiale: At vi gennem AM-teknologien kan være så fantastisk præcise i vores måde at producere på, at vi kan forhindre plads- og materialespild”, siger Frank Rosengreen Lorenzen.

 

Under overskriften ’Additive Impact’ adresserer konferencen, hvordan ny teknologi som 3D print kan hjælpe os til at fremstille langt mere bæredygtigt med mindre spild, mindre materiale, mindre transport og mindre CO2.

 

”Med AM-teknologien er der både mindre affald, men også mulighed for at få uudnyttet affald fra byggepladsen tilbage i byggeriet. For at få bæredygtige byer skal vi også kigge på materialeanvendelsen og tænke i cirkulære modeller og bæredygtige materialer, som i den bedste verden kan genbruges i nye konstruktioner. AM-teknologien præsenterer stærke muligheder i den transition”, siger Frank Rosengreen Lorenzen.

 

Ud over at adressere AM-teknologiens muligheder og potentiale for en mere bæredygtig byggesektor vil programmet også sætte fokus på nye materialer til mere bæredygtig produktion, hvordan 3D print udfordrer forskellige produktionsindustrier, kønsdiversitet i industrien, udviklingen i sundhedsindustrien samt en session med nogle af Danmarks ledende eksperter på området.

 

Derudover skal vi også i en paneldebat med blandt andre tidligere minister og EU-kommissær Connie Hedegaard høre, hvordan vi kan udnytte ny teknologi til at gøre Danmark til det grønneste produktionsland i verden.

 

Og endelig skal vi underholdes med et Guns N’ Roses-coverband, GNR-Jam, som skal spille på en elguitar udviklet og 3D printet af genanvendt savsmuld.

 

Konferencen er for alle, der interesserer sig for AM-teknologiens udvikling og indflydelse, og som ønsker at blive klogere, inspireret og netværke. Med spændende talere og den store AM-udstilling er konferencen et forum for udveksling af viden og erfaring og en unik mulighed for at lade kreative aktører præsentere deres kvalificerede bud på den nyeste teknologi, trends og udvikling samt AM-industriens fremtid.

 

Se det fulde program her: https://amsummit.dk/#programme