AM Magazine 2023

Additive Manufacturing:

& fire konkrete trin til en grønnere produktion

 

Kære producent, hvad er din strategi?

I AM Magazine 2023 får du fire konkrete trin til, hvordan du kan bruge AM-teknologien til at skabe en mere bæredygtig produktion.

Klik på billedet til højre for at læse AM Magazine 2023.

 

Nedenfor kan du også læse en kort beskrivelse af de fire trin.

Og hvis du vil vide mere, er vi altid klar med råd og vejledning og besøger gerne din virksomhed.

I disse år mærker vi for alvor konsekvensen af for meget ’plejer’ og for lidt overvejelser om retning på vores produktion.

Coronakrisen, forsyningskrisen, prisstigninger og et nyt trussels- og konfliktbillede er blot nogle af de udfordringer, som påvirker den produktion, vi kender i dag, hvor det fremherskende paradigme for produktion har været at producere, hvor det er billigst, og sælge, hvor det er dyrest.

Og med den største udfordring – nemlig klimakrisen, hvor flere og flere får øje på materialers rolle i produktionssektoren, som udgør 31 procent af den samlede CO2-udledning – er det uundgåeligt, at producenter vil blive mødt af krav om mere bæredygtige produkter og løsninger fra kunder, og det er uundgåeligt, at skatter, afgifter og reguleringsmæssige rammevilkår vil gøre det svært for de producenter, der ikke sadler om.

Er du leder af en produktionsvirksomhed, skal du for alvor til at tænke dig grundigt om, før du vælger retning og strategi. Måske er det nu tid til, at du slår ind på et helt andet produktionsspor med ny teknologi – f.eks. 3D print-teknologi.

For kære producent – hvad er dit alternativ? Det er nu, at du skal slå til, ændre retning og gøre dig fri af at tænke produktion som noget, der kun skal være effektivt og billigt og i stedet gå mod en mere grøn og robust produktion.

Dansk AM Hub er netop forankret i et stærkt fokus på at fremme en mere bæredygtig produktion gennem AM, fordi teknologien både giver mulighed for at skabe mere bæredygtige produkter og samtidig viser vejen til en fremtid, hvor danske producenter producerer med mindst muligt materiale, spild, transport og CO2-udledning.

Producer kun produkter, når det er nødvendigt. Erstat dit fysiske lager med et virtuelt digitalt lager. Og producer efter behov med et minimum af energi og materialer.

Med AM har du mulighed for kun at producere det akkurat nødvendige efter behov og lokalt ’on-demand’. Sådan sparer du lagerplads, du er mere omstillingsparat til efterspørgsel, du har et langt mindre spild af materiale, du bliver mindre afhængig af globale forsyningskæder, og du producerer med langt mindre CO2.

Mød virksomheder, der har haft succes med at ‘go digital’:

Hvad sker der ved dit produkt efter endt levetid?

I stedet for at bidrage til en fremstille-, forbruge- og forlad-kultur tænker du produkterne ind i en cirkulær produktionsmodel og udvikler et retursystem, som sikrer, at produkterne tages retur og genbruges eller genanvendes – use and reuse. Brug genbrugsmaterialer, når det er muligt. Tænk i take back-ordninger i din cirkulære forretningsmodel.

Med AM-teknologi er det muligt at reducere brugen af materialer og at anvende genbrugsmaterialer og genbrugsfilament i produktionen. På den måde sikrer vi optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk.

Mød virksomheder, der på hver deres måde arbejder med cirkulære forretningsmodeller:

Design produkter til en cirkulær levetid og produktionsmodel.

At nytænke design indebærer at opgive det lineære take-make-waste-system til fordel for en cirkulær produktionsmodel; hvor produkterne designes, så vi producerer, bruger, genbruger og genanvender produktet og materialet uden tabte ressourcer.

AM-teknologi har potentiale især for ressourceeffektivitet og reduktion af materialeforbrug, f.eks. gennem topologioptimering og design til reparation og restaurering. Produkter skal optimeres til at være langtidsholdbare og slidstærke, og de skal let kunne repareres. Med værktøjer som topologioptimering og generativt design kan du skabe produkter, der gennem deres levetid beviser over for dine kunder og konkurrenter, at de er mere effektive og dermed mere bæredygtige.

Mød virksomheder, der har optimeret deres designs med AM-teknologien:

Se på din værdikæde i et holistisk perspektiv, hvor du indtænker hele livscyklussen for dine produkter.

I stedet for de traditionelle former for produktion, hvor vi støber eller fræser i store produktionscentre, producerer du digitalt og lokalt i en robust og decentral værdikæde tæt på kunden, så risici minimeres. Du producerer med minimalt brug af materiale og ressourcer, mindre transport og mindre CO2-udledning i hele værdikæden. Fabrikker skal køre på vedvarende energi, og du skal forberede dig på stigende krav om at have styr på dit eget og dine leverandørers CO2-aftryk – og fremskridt skal dokumenteres år for år.