Danske virksomheders konkurrenceevne skal styrkes med 3D print

Dansk AM Hub skal styrke små og mellemstore virksomheders brug af 3D print – særligt med fokus på innovation og nye forretningsmodeller.

3D print og Additive Manufacturing er blandt de hurtigst voksende teknologier. I 2017 var der en samlet vækst i industrien globalt på 21%, svarende til en værdi på 7.336 milliarder dollars. Og alene det seneste år er der sket en stigning på 80% i antallet af solgte metalprintere. Det viser Wohlers Report 2018 – en årlig rapport, der omhandler udviklingen inden for 3D print og Additive Manufacturing set med globale briller.

Dansk AM Hub bidrager til rapporten, blandt andet med en status for Danmarks brug af teknologien og danske virksomheders evne til at inkorporere 3D print og Additive Manufacturing i produktionsapparatet på tværs af brancher.

Ny konkurrencesituation

Der er ingen tvivl om, at den hastigt voksende nye teknologi også skaber en ny konkurrencesituation for mange danske fremstillingsvirksomheder, som står overfor en omstilling i forhold til at digitalisere produktionen og udnytte de nye muligheder, som Additive Manufacturing og 3D print bringer – og der er muligheder i stort set alle brancher.

Det har man også konkluderet hos Industriens Fond, der sammen med en række partnere, har taget initiativ til etableringen af Dansk AM Hub, der som nationalt samlingspunkt for Additive Manufacturing blandt andet kan tilbyde rådgivning og konkrete forretningsudviklingsforløb for danske virksomheder.

”Additive fremstillingsteknologier kan radikalt ændre produkter, forsyningskæder, forretningsmodeller og logistik. Derfor skal danske virksomheder i højere grad kende til teknologien og udnytte mulighederne der, hvor det giver mening. Det handler om at have de rette kompetencer, men det handler også om forretningsudvikling og innovationsprocesser. I den sammenhæng er der behov for et nationalt overblik og en tværgående indsats og det er det, som Dansk AM Hub skal levere,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Innovation, vækst og bæredygtighed i dansk erhvervsliv

Gennem de seneste år er de additive teknologier udviklet så meget, at flere typer af materialer er tilgængelige, og prisen er nu et sted, hvor det kan betale sig at tænke 3D print ind i produktion og forretning for små og mellemstore danske virksomheder. Fordelene og mulighederne i teknologien er mange. Blandt andet ved eneffektivisering af produktionen, reduktion af lageromkostninger, hurtigere reaktion på markedets efterspørgsel og kunders behov for individualiserede produkter – og så kan man mindske behovet for globale distributions- og forsyningskæder på grund af lokal produktion.

”Vi ser et enormt potentiale i Additive Manufacturing og 3D print. Men det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på teknologien og små inkrementelle forbedringer. Vi kan med 3D print teknologien udvikle helt nye forretningsmodeller og virksomhederne kan re-tænke deres supply chain. En del udflyttet produktion vil kunne rykke tilbage til Danmark. I mange brancher kan man producere til behov og ikke til lager og flytte noget produktion tilbage til Europa og Danmark,” siger Mads Kjøller Damkjær, CEO i Dansk AM Hub.

 

Bestyrelse med god erfaring og forretningsforståelse

Dansk AM Hub skal sikre, at de danske SMV’er får ny viden og indsigt i 3D print teknologien, så den kan udnyttes til at sikre Danmark en konkurrencefordel, og har med en professionel bestyrelse fået samlet et stærkt hold, der sammen med teamet i Dansk AM Hub kan samle og styrke 3D print landskabet i Danmark.

”Der er et enormt potentiale for danske virksomheder og for at skabe en omstilling, der både gavner samfundet på grund af ressourceoptimering og bæredygtig produktion, gavner virksomhedernes økonomi ved at mindske lager og transportomkostninger og gavner de enkelte forbrugere ved at lade virksomheder tilbyde skræddersyede produkter inden for f.eks. sundhed og bæredygtighed”, siger Tue Mantoni, betyrelsesformand i Dansk AM Hub, der med sin fortid som CEO hos bl.a. B&O og Triumph Motorcycles Limited allerede har kendskab til at implementere 3D print i produktionen.

 

”Det er særligt små og mellemstore virksomheder, der kan deltage i Dansk AM Hubs aktiviteter, som vil give både mulighed for at arbejde med forretningsmodeller og konkrete værktøjer til at komme videre med 3D print i produktionen. Det gør vi sådan, at vi også på dette område kan sikre, at de danske virksomheder integrerer ny teknologi og digitalisering i produktionen og dermed både er innovative, bæredygtige og samtidig sikrer vækst, slutter Mads Kjøller Damkjær.

Fakta om Dansk AM Hub

  • Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond. En lang række kernepartnere har været med til at definere behovet for at sætte 3D print og Additive Manufacturing på dagsordenen. Kernepartnerne er: DI, Force Technology, Teknologisk Institut, SDU, DTU, CBS, DAMRC, Mercantec, KEA og Erhvervsstyrelsen.
  • Dansk AM Hubs bestyrelse består af formand Tue Mantoni, tidl. CEO i B&O og Triumph Motors, Marie-Louise Bjerg fra Mountain Top, Jakob Dirks fra Grundfos og Martin Delfer fra Designit.