Produktion med Additive Manufacturing (AM) gør danske fremstillingsvirksomheder mere uafhængige af udenlandske leverancer og styrker dansk konkurrenceevne. Det vil gavne virksomhedernes konkurrenceevne og gøre dem mere robuste mod både kommende sundhedskriser og den nuværende klimakrise, men det vil også styrke vores erhvervsliv og samfund.

 

Tekst af Dansk AM Hub – artiklen kan læses hos Business Insights.

 

Corona-krisen har vist os, hvor sårbare virksomheder og samfund er, når produktion og leverandører ligger alt for langt væk. Det gjaldt særligt produktionen af værnemidler og respiratorer, men også dele til mere almindelige emner til brug for produktion af biler eller højtalere kom under pres.

Det skabte en øget opmærksomhed på Additive Manufacturing (AM) / 3D print og på de muligheder, som teknologien rummer for en mere distribueret produktion – hvor forsyningskæderne rykker tættere på slutbrugeren. I en rundspørge foretaget af Bank of America sidste forår lyder meldingen fra en tredjedel af de 3.000 europæiske selskaber, som bankens analytikere dækker, at de har fremskyndet planer om at trække forsyningskæderne tættere på.

”COVID-19 har vist os behovet for robusthed i vores produktioner og forsyningskæder, og det bliver en strategisk prioritering at sikre sig i en global verden under pres”, siger Tue Mantoni, bestyrelsesformand i Vækstfonden og Dansk AM Hub – og bakkes op af direktøren i sidstnævnte:

“Det er afgørende, at vi ser fremad og nu spørger os selv, hvordan kommer vi videre efter krisen – og hvilken rolle spiller nye teknologier som f.eks. AM i at skabe fremtidens produktionsform”, siger Frank Rosengreen Lorenzen.

 

Dansk produktion med AM

I Danmark er mulighederne for at producere ved brug af AM allerede kendt blandt mange danske fremstillingsvirksomheder, men med COVID-19 blev det endnu tydeligere, hvorfor en stærk dansk produktion kan vise sig fordelagtig – muligvis afgørende – for den enkelte SMV.

AM og 3D printeren kan nemlig sikre, at virksomhederne kan producere kritiske emner lokalt i København, Kerteminde og Kolding og ikke skal afvente leverancer fra Kina, hvis den næste sundhedskrise rammer, en ny handelskrig bryder ud, eller et nyt skib sætter sig fast i Suez Kanalen.

Mange fremstillingsvirksomheder har således taget hul på planer om mere strategisk, lokal AM-produktion, som kan hjælpe dem til at styrke deres konkurrenceevne og til at opbygge en vis robusthed over for ændringer i deres omgivelser.

 

Voksende industri trods krise

Hos Dansk AM Hub oplever man, at flere virksomheder har fået godt gang i deres udviklingsprojekter og deres arbejde med innovation – med AM som omdrejningspunkt.

Det bekræftes også af den amerikanske ’Wohlers Report, der udgives årligt og rummer en status på udviklingen inden for AM. Den seneste rapport fra marts 2021 konkluderer nemlig, at der i 2020 er sket en generel vækst i AM-industrien på 7,5 procent – svarende til 12,8 billioner.

“Væksten skal jo ses i lyset af mange danske og internationale virksomheder, som har haft store udfordringer på grund af brudte forsyningskæder og tomme produktionsgulve – hvor væksten blot bekræfter de fordele, som virksomheder kan opleve med AM og 3D print”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, direktør i Dansk AM Hub.

 

Fremtidig styrket konkurrenceevne

En styrket produktion med AM og uafhængighed af globale forsyningskæder betyder ifølge Dansk AM Hub, at Danmark både styrker sin egen produktion – men også kan styrke egen position som global leverandør.

”Og det kan dermed sikre vækst og fremgang i Danmark. Vi formår at holde dansk produktion – og dermed danske erhverv – i Danmark. Det er afgørende, at vi får tænkt i at sikre vores egen robusthed, for vi har lært, at vi ikke skal hvile og føle os for sikre”, understreger Tue Mantoni og understreger, at det både handler om at blive modstandsdygtige mod alle kriser, men også om at sikre dansk robusthed.

 

I alle former for modgang

Selv hvis vi ikke oplever en global pandemi igen i den nærmeste tid, er der nemlig flere udfordringer og kriser at stå sammen om. Frank Rosengreen Lorenzen fremhæver især klimaudfordringen, som også er en global – og endda længere – krise.

”Alle virksomheder bør gå deres produktion og forsyningskæder efter for at gøre sig robuste og særligt se på, om der er kritiske emner, som med fordel kan produceres mere robust. Og den gennemgang kan samtidig bruges til at identificere de steder, hvor man har det største C02-udslip – for dermed også at stå stærkere mod fremtidige krav fra myndigheder, kunder og borgere om grønnere produkter, siger han og kommer med en klar opfordring:

”Vi har en mulighed for at se på det hele med kritiske øjne nu – og med klimaøjne – og se på hele ens produktion og forsyningskæde med de briller på”.

 

Tons.Bike er et eksempel på iværksætteri med udgangspunkt i AM og dansk design. Fordi AM tillader fremstilling i Danmark er det lykkedes for iværksætteren på kort tid at få succes med holdere til indendørs-cyklistens tablet eller laptop, hvor efterspørgslen under corona er steget markant. Holderen er printet i et biobaseret materiale og er sendt direkte fra printeren og til kunderne i primært Danmark, Tyskland og Holland. Foto: Tons.Bike.