Med AM-teknologi vil Wohn bygge billige og mere bæredygtige Tiny Houses

WOHN er en dansk startup med en vision om at skabe og styrke adgangen til boligmarkedet for alle, samt gøre byggeri mere bæredygtigt. Derfor har virksomheden innovativt gået ind for at disrupte måden, vi bygger – og på sigt lever på – ved at 3D printe boliger af genbrugt plastaffald og affaldstræ. Med Additive Manufacturing (AM)-teknologien producerer WOHN såkaldte ‘tiny homes’, der bygges op af moduler i størrelsen 20 m2. Og til ‘tiny’ priser endda. 

”Alt hvad vi gør, skal gerne løse flere udfordringer samtidigt. Vi har en ‘no green premium’ tilgang samtidigt med, at vi skal være fuldt konkurrencedygtige. Boligerne skal altså være økonomisk attraktive og bidrage til at bekæmpe social ulighed, mens de skal især også bidrage væsentligt til at reducere CO2-udledningen”, forklarer Morten Bove, stifter og direktør for WOHN og uddyber, at det er centralt for WOHN, at boligerne ikke må koste mere end alternativer på markedet, blot fordi de er fremstillet bæredygtigt.  

Men ved at tænke cirkulær produktion ind i byggeriet adresserer WOHN også en aktuel udfordring i byggebranchen, hvor materialer og ressourcer er højst efterspurgte, men ikke effektivt nok udnyttet. Der er et stort behov for at reducere CO2-aftrykket i byggeindustrien samt at håndtere den stigende urbanisering.  

”Med brug af upcycled affaldsplastik og affaldstræ reducerer vi CO2-aftrykket med over 90 procent i forhold til byggeri af tilsvarende boliger af beton og stål, og vi binder fire tons affaldsmateriale per 20 m2 bolig,” siger Morten Bove.  

Ud over det tydelige potentiale i at retænke måden vi bygger på, har WOHN valgt at anvende AM-teknologien som produktionsform af tre primære årsager. For det første på grund af den store designfrihed, det giver i formgivning og styrke. Med AM er det nemlig muligt at dreje fiberretningen, hvilket øger styrken på tværs af lagene. For det andet er AM en velegnet produktionsform i forhold til at anvende affaldsmateriale i de rette fraktioner (specikke typer af genanvendt materiale). Og for det tredje giver AM mulighed for on-demand og hurtig produktion, hvor et modul på 20 m2 kan produceres og færdigapteres på fire dage. 

Materialesammensætningen er essentiel for den cirkulære forretningsmodel 

WOHN har i 2022 gennemført tests for godkendelse til den første materialefraktion, der muliggør opførsel af de første boliger, og der er planer om yderligere at udvide sortimentet af fraktioner på materialet. Men det har taget tid at udvikle den rette materialesammensætning, hvilket er sket i koordinering med en samarbejdspartner, der i dag leverer det færdige granulat til WOHN.  

Samarbejdspartneren sammensætter materialet ud fra plast- og træaffaldsmaterialet. Plastikaffaldet behandles og kommer fra leverandører i Danmark og Tyskland, der anvender både industrielt og post-consumer plastaffald, herunder specifikke typer af plast. Træfiberen, der anvendes, kommer fra en fast leverandør i Sverige. Det består af affald fra træindustrien, herunder savsmuld og spåner fra de store træværker.  

Morten Bove fortæller, at det er en ambition med tiden at kunne indarbejde træaffald fra bygge – og forbrugersiden:    

”Vi er blevet kontaktet af et dansk universitet, som vi forventer at indgå i et samarbejde med inden for compounding af træ- og bioaffald. I dag sourcer vi fra træindustrien, men der er også store mængder affald fra både almindelige forbrugere og byggeindustrien. Det er et naturligt næste skridt for os.” 

WOHN planlægger at levere livscyklusanalyser (LCA) på deres produktion. Desuden vil de designe en take-back ordning for boligerne, der ifølge Morten Bove har en forventet levetid på +50 år: 

”Og vi ved, at materialet kan nedbrydes og genanvendes op til syv gange, så materialet har en levetid på 3-400 år,” siger Morten Bove.  

 

Styr på forsyningskæderne når produktionen skaleres 

WOHN starter i Danmark, hvor de har fået de første ordrer fra privatpersoner, og derudover er virksomheden i dialog med en kommune og et boligselskab om projektering af studie- og ungdomsboliger. De indgår ligeledes i forhandlinger med bygherrer i Storbritannien, som Morten Bove spår til at blive et stort marked. Men der er planer om at skalere produktionen også til andre dele af verden. 

”Vi skal have lokal produktion, organisation, og sourcing, når vi udvider til nye markeder. Vi vil anvende det samme produktionsapparat, den samme kode, det samme udstyr, osv. Vi skal source lokalt og ikke fragte affaldsmateriale og boligmoduler over lange afstande, “ siger Morten Bove om fremtidsplanerne for lokal produktion. 

I Nordeuropa forventes materialesammensætningen at være den samme, når WOHN ekspanderer til nye markeder, men i andre lande kan der være forskel på hvilke affaldsfraktioner, der er mere dominerende, hvilket vil medføre, at sammensætningen af nye fraktioner skal gennem nye godkendelsesprocedurer. WOHN vil også skulle finde nye leverandører af affaldsmateriale, hvor det er vigtigt at finde de rette, så man sikrer pålidelige forsyningskæder. 

 

De første WOHN-boliger vil man kunne se opført i Danmark i slutningen af 2023. 

Om WOHN 

  • Stiftet i 2020 af Morten Bove, CEO sammen med Matúš Uríček, CTO 
  • 3D printer på stor specialdesignet gantry rig 
  • 3D printer boliger af genbrugt plastaffald og affaldstræ 
  • Et modul på 20 m2 kan produceres på fire dage