6. kl. skifter klasseværelset ud med et besøg i Damvigs 3D print-produktion

I marts var 18 elever fra 6. klasse på besøg hos Prototal Damvig i Taastrup for at blive klogere på 3D print teknologien.

På besøget blev eleverne blandt andet klogere på, hvordan en virksomhed som Prototal Damvig arbejder med forskellige 3D print-teknologier i produktionen, hvorfor det er en smart teknologi, hvad Prototal Damvig er gode til, og hvordan 3D print og bæredygtighed hænger sammen. Eleverne prøvede desuden at arbejde med forskellige 3D printede emner og fik derudover en opgave med hjem, som de skulle arbejde videre med på skolen. Her skulle de designe/tegne et nyt logo til Prototal Damvig med udgangspunkt i de erfaringer, de har fået på besøget.

Elevernes skole har netop fået installeret 12 nye 3D printere, hvor eleverne i den forbindelse har øvet sig i at tegne emner i 3D-programmet Tinkercad, lavet beregninger på målestoksforhold og undersøgt fordele/ulemper ved brug af 3D-print – så de unge var fagligt forberedt inden besøget hos Prototal Damvig.

Besøget er en del af et nyt undervisningsforløb udviklet af Åben Virksomhed, som har udformet undervisningsforløbet til håndværk & design og matematik i folkeskolen, hvor eleverne skal udarbejde deres egne 3D-designs, som senere i forløbet kan produceres ved brug af en 3D-printer.

”Sammen med en faglærer har vi lavet undervisningsforløbet 3D-Design – tegn, regn og print, der henvender sig til 5.-8. klasse i fagene matematik og håndværk/design. Forløbet har fokus på, hvordan man designer de emner, der bliver printet i 3D, hvilke muligheder og udfordringer 3D-print giver og hvordan det bidrager til en mere bæredygtig produktion,” lyder det fra Åben Virksomhed.

 

I forløbet besøger eleverne en virksomhed, der anvender 3Dprint, som en del af deres daglige produktion til f.eks. fremstilling af prototyper eller færdige produkter. Under besøget vil eleverne blive præsenteret for en designudfordring, som de skal arbejde videre med hjemme på skolen. Eleverne skal komme med deres eget bud på et 3D-design til virksomheden, som de mener kan løse den udfordring, som virksomheden har stillet dem.

 

Om Åben Virksomhed

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, har etableret Åben Virksomhed, for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik. Åben Virksomhed er sat i verden for at bygge bro mellem undervisningen i skolen og virksomheder ude i erhvervslivet. I Åben Virksomhed bliver skoleklasser matchet med en virksomhed – og undervisningen foregår først på skolen, så på en virksomhed, og tilbage på skolen igen. Åben Virksomhed udvikler i samarbejde med dygtige lærere, gratis undervisningsmateriale til alle klassetrin – fra 1. klasse og helt op til 3. g – i alle de naturvidenskabelige og tekniske fag.

Åben Virksomhed har til formål, at give flere børn og unge lyst til at vælge en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse inden for det teknologiske eller naturvidenskabelige område.

Der er lige nu mere end 600 danske virksomheder som står klar til at åbne deres døre op for danske skoleelever.

Vil du som virksomhed også have besøg, kan du skrive til os på Info@am-hub.dk eller til Åben Virksomhed her: https://aabenvirksomhed.dk/til-virksomheder/