Maker-program inspirerer virksomheder til optimerede design- og produktionsmetoder

 

I 2022 har Dansk AM Hub for første gang haft virksomheder gennem et nyt projekt – Maker-programmet. Her har fire virksomheder sat fokus på optimering af designstrategier med brug af additive manufacturing (AM) / 3D print.

Og samtlige af virksomhederne melder, at deres nye viden om AM-teknologien vil føre til forandringer i både måden, de tilgår design på, samt hvordan de producerer deres produkter. To af virksomhederne har allerede kort tid efter forløbets afslutning iværksat en ny fremgangsmåde for produktudvikling, inklusive en optimering af processen fra materialeforbrug til produktion.

Maker-programmet sætter fokus på designoptimering med de tre perspektiver – system, digital og materiale – som omdrejningspunkt. I forløbet gennemgik Maker // Viadukten fem forskellige systemperspektiver for virksomhederne, hvormed de får værktøjer til at arbejde med enkeltprodukter som led i større systemer med fokus på bæredygtighed. Virksomhederne tager stilling til hvad de skal digitalisere, hvilket de får hjælp til gennem introduktion til digitale værktøjer, der kompletterer produktdesign og -udviklingsprocessen. Endeligt sættes fokus på printer- og materialemuligheder, hvor det bl.a. er inkluderet, hvordan 3D printere til plastik kan bidrage til cirkulære forretningsmodeller baseret på genanvendelse.

Med en gennemgang af de tre perspektiver, får virksomhederne nye redskaber til at løse deres designproblemer, hvilket indebærer at de samtidigt gør sig overvejelser om deres organisering, produkter, og forretningsmodeller. Som et led i forløbet har virksomhederne adgang til Maker // Viaduktens værksted og 3D printere.

 

Fakta om Maker-programmet

  • Maker-programmet sætter fokus på designoptimering med de tre perspektiver – system, digital og materiale – som omdrejningspunkt.
  • I alt har fire virksomheder deltaget i Maker-programmet – herunder to designbureauer samt to startups, hvor den ene er undervejs i sin produktudviklingsfase, mens den anden er nået lidt længere i forhold til markedsføring af sine produkter.
  • Programmet har kørt fra maj til juni.
  • Programmet er gennemført i samarbejde med Maker // Viadukten, som har været operatør.