Dansk AM Rapport 2021: Potentiale til en bæredygtig fremtid

Siger man 2020, siger man uundgåeligt coronapandemien. COVID-19 prægede størstedelen af året, der gik, hvormed der blev skabt en øget opmærksomhed om AM-teknologien som et stærkt værktøj – også under krisetider.

Den akutte efterspørgsel på medicinsk udstyr, aktiverede blandt andet “Maker”-bevægelser, som 3D printede værnemidler og var i stand til – med lav responstid – at levere det til hospitaler i nød. Udover hospitaler, var SMV’er med globale forsyningskæder stærkt berørt af krisen på grund af nedlukkede produktioner og logistiske forsinkelser rundt om i verden. Det affødte et behov for i stedet at producere lokalt, og her er AM teknologien en oplagt mulighed, som også flere danske fremstillingsvirksomheder erfarede og tog til sig.

Trods pandemi, er den grønne dagsorden fortsat vigtig – hvis ikke vigtigere. AM-teknologien rummer et stort, bæredygtigt potentiale, som mange danske fremstillingsvirksomheder allerede har erfaret, men som endnu flere skal og vil opdage.
Koblingen mellem AM og bæredygtighed er tæt, ikke mindst relevant, og Dansk AM Hub har i fællesskab med vores økosystemaktører en rolle i at pointere dette over for især fremstillingsvirksomheder. Derfor igangsætter vi løbende initativer med fokus på bæredygtighed således, at det danske økosystem udvikles på AM-teknologien.

Der skal tilmed udvikles på industrielt 3D print i metal. AM i metal åbner et væld af nye muligheder, men er endnu ikke udbredt blandt danske fremstillingsvirksomheder. Dog har flere serviceleverandører og uddannelsesinstitutioner engageret sig i udviklingsprojekter på den front, således at danske virksomheder kan få adgang til viden om AM i metal og få lov til at teste teknologien.

Hent rapporten herunder og læs mere om dette. Her kan du også få en status på AM i Danmark og blive klogere på både AM-udviklingen i året, der gik, samt hvad Dansk AM Hub ser frem imod i 2021.

God læselyst!

Hent Dansk AM Rapport 2021:

Fakta om rapporten

  • Dansk AM Hub udgav for første gang ‘Dansk AM Rapport’ i starten af 2019. Dette års rapport er den tredje i serien, som årligt tager pulsen på udviklingen inden for AM.
  • Rapporten er målrettet aktører i det danske AM-økosystem samt danske fremstillingsvirksomheder, særligt SMV’er.
  • Ved spørgsmål, kontakt da Aia Lykke på al@am-hub.dk.

Om Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for Additive Manufacturing med det mål at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing og 3D print. Der er et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, som kan føre til vækst, innovation og bæredygtige løsninger.

Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond.