Danske, svenske og norske virksomheder skal gå sammen for at forstærke 3D print på tværs af Norden, så vi i fællesskab kan styrke fremstillingsvirksomheders konkurrenceevne. Det har været visionen hos Dansk AM Hub, som over det sidste halve år har samarbejdet med svenske Alfred Nobel Science Park om at bringe nordiske virksomheder tættere sammen på AM-området.

”Alle deltagerne deler en fælles mission om en grøn omstilling ved at investere og eksperimentere med nye teknologier som Additive Manufacturing. Desuden har Norden værdifulde vedvarende energikilder, der kan udnyttes til at skabe nye produktionssystemer i Norden”, siger CEO i Dansk AM Hub, Frank Rosengreen Lorenzen og tilføjer, at ligesom Apple og Microsoft investerer i danske datacentre pga. vores vedvarende energikilder bør internationale teknologileverandører også kigge mod norden for at skabe fremtidens produktion:

”Vores fælles mål er at gøre Norden verdensførende i grøn produktion ved at fremme brugen af AM-teknologien”.

Store nationer inden for 3D print som Tyskland, USA og England er typisk drevet af store industrier som eksempelvis luftfart og biler. Den form for produktion har nordiske lande ikke på samme måde – men de leverer trods alt en del som f.eks. komponenter mv. til de store industrier. Derfor er det netop endnu mere vigtigt, at virksomheder samarbejder på tværs af grænser for at opretholde konkurrenceevnen inden for industrien.

Dansk AM Hub og Alfred Nobel Science Park har sammen været projektledere på først at gennemføre et kvalitativt studie sammen med Oxford Research. Studiet har kortlagt, hvilke områder et samarbejde bør fokusere på for at skabe mest mulig værdi. 25 virksomheder deltog i studiet. Resultaterne af dette studie blev brug til som udgangspunktet for det videre arbejde. Rapporten af dette arbejde kan findes på dette link.

Anden del af projektet bestod af en eksplorativ workshop, som tog udgangspunkt i det kvalitative studie. Her deltog 17 virksomheder fra Danmark, Sverige og Norge for at undersøge og komme med ideer på følgende 4 fokusområder:

 • Hvordan kan vi gøre 3D print mere tilgængelig (igennem viden og/el. Logistik) for SMV’er og fokusere på fordelene?
 • Hvordan kan vi tilskynde og motivere flere partnerskaber?
 • Hvordan kan vi inspirere og muliggøre Nordiske aktører til at være ledende indenfor 3D print og bæredygtig production?
 • Hvordan kan vi skabe den mest kvalificeret arbejdskraft indenfor 3D print i verden?

Hvad sker der nu? 

Baseret på både det kvalitative studie og workshoppen vil Dansk AM Hub og Alfred Nobel Science Park nu arbejde på at forme fremtidige projekter, som kan forbedre det nordiske samarbejde. Formålet vil være at gøre en forskel for industrien og fremme den grønne omstilling ved hjælp af 3D print.

Alle interesserede bydes velkommen til at række ud og blive en aktiv del af projekterne. Som udgangspunkt vil arbejdet bestå i at starte med at udvikle konkrete initiativer, der adresserer overnævnte fire fokusområder.

Vil du være med? Har du nogle gode ideer på netop dette område? Eller er du blot nysgerrig? Uanset hvad vil vi opfordre sig til at række ud til Mikael Melitshenko eller Søren Hansen.

Hvad siger deltagerne?

Fakta om projektet:

 • Projektet er støttet af EU’s initiativ Interreg-ØKS. Programmet yder støtte til fælles skandinaviske projekter, der udvikler samfundet indenfor fire fokusområder. AM Nordic har innovation som fokusområde.
 • Et for-projekt ledet af Dansk AM Hub og Alfred Nobel Science Park. Til formål at undersøge fremtidige muligheder for et tættere samarbejde og stærkere økosystem i mellem Danmark, Sverige og Norge på AM området.
 • Projektet vil løbe fra d. 01/08/2020 til d. 28/2/2021. Resultaterne af projektet vil slutteligt blive offentliggjort.
 • Vil du vide mere, så kontakt Søren Kølle Hansen, Project Manager, Dansk AM Hub, skh@am-hub.dk.

Fakta om projektet:

 • Projektet er støttet af EU’s initiativ Interreg-ØKS. Programmet yder støtte til fælles skandinaviske projekter, der udvikler samfundet indenfor fire fokusområder. AM Nordic har innovation som fokusområde.
 • Et for-projekt ledet af Dansk AM Hub og Alfred Nobel Science Park. Til formål at undersøge fremtidige muligheder for et tættere samarbejde og stærkere økosystem i mellem Danmark, Sverige og Norge på AM området.
 • Projektet vil løbe fra d. 01/08/2020 til d. 28/2/2021. Resultaterne af projektet vil slutteligt blive offentliggjort.
 • Vil du vide mere, så kontakt Søren Kølle Hansen, Project Manager, Dansk AM Hub, skh@am-hub.dk.