Nordiske virksomheder vil (be)vise vejen i den grønne omstilling via Additive Manufacturing

 

Ambitionen er stadig klar og stadig den samme. Med en række partnere vil Dansk AM Hub hjælpe produktionsvirksomheder med at tage de første skridt mod en fremtid, hvor vi producerer med mindre spild, mindre materiale, mindre transport og med mindre CO2-udledning. Det kan ikke gøres alene og skal derfor over det næste halve år gøres sammen med en række kompetente partnere fra Danmark, Sverige og Norge. Dansk AM Hub er gået sammen med bl.a. svenske Alfred Nobel Science Park, danske Force Technology og svenske AMEXCI for at undersøge mulighederne for 3D prints rolle i den grønne omstilling.

 

Helt konkret er partnerkredsen påbegyndt et projekt, som både har til formål at identificere den optimale rolle for 3D print i den grønne omstilling samt at kvantificere 3D prints klimaaftryk sammenlignet med mere konventionelle produktionsmetoder igennem 3 casestudier. Sidstnævnte skal gøres via livscyklus analyser, der konkret måler, hvor meget en komponent eller et produkt udleder ved at blive produceret additivt versus en støbeform eksempelvis. Sådanne konkrette resultater vil forhåbentligt kunne skabe viden omkring, hvor det giver mening at bruge 3D print fra et bæredygtighedsperspektiv – og ikke mindst hvorfor det netop giver mening at bruge teknologien. Disse analyser skal laves i samarbejde med projektets partnere og nordiske produktionsvirksomheder.

 

”I de nordiske lande er vi gode til at samarbejde, lære af hinanden og har mange både store og mindre virksomheder, der kan få gavn af at erfaringsudvikle med hinanden. Det er vores håb, at vi netop kan bruge vores gode samarbejdsevner i Norden til at skubbe til udviklingen, implementeringen og brugen af 3D print – og gøre de nordiske virksomheder førende indenfor bæredygtig produktion. Dette kræver dog, at vi kan (be)vise de miljømæssige aspekter af teknologien. Det kan vi forhåbentlig med dette projekt”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, CEO, Dansk AM Hub.

 

Udover livscyklusanalyserne vil projektet også indebære en kvantitativ analyse af nordens kompetencer indenfor 3D print – herunder hvilke områder, hvor de nordiske virksomheder er særdeles stærke og mindre stærke. Disse områder er bl.a. faglige kompetencer, forskellige 3D print teknologier og materialer. Det er håbet, at en sådan analyse kombineret med LCA kan identificere, hvor nordiske virksomheder har deres spidskompetencer samtidig med, hvor teknologien kan gøre en stor bæredygtig forskel.

 

Fakta om projektet:

  • Projektet er støttet af EU’s initiativ Interreg-ØKS. Programmet yder støtte til fælles skandinaviske projekter, der udvikler samfundet indenfor fire fokusområder. AM Nordic har innovation som fokusområde.
  • Projektet er ledet af Dansk AM Hub og Alfred Nobel Science Park.
  • Partnerkredsen består i øjeblikket af Dansk AM Hub, Alfred Nobel Science Park, AMEXCI og Force Technology. På sigt forventes det, at der skal tilknyttes produktionsvirksomheder, vidensorganisationer og miljøeksperter.
  • Projektet vil løbe fra d. 1/8/21 til d. 31/1/22. Resultaterne af projektet vil blive offentliggjort.
  • Vil du vide mere, så kontakt projektleder Søren Kølle Hansen, Dansk AM Hub eller Mikael Melitshenko, Alfred Nobel Science Park.