Danske virksomheder griber gratis mulighed for at arbejde med 3D print

Dansk AM Hub og Center for Industri har med 3DP Try-Out programmet fortsat samarbejdet om at give danske virksomheder muligheden for at låne og teste en 3D printer i en måned med henblik på at tilegne sig konkret viden og erfaring i forhold til at få AM-teknologi ind i virksomheden.

Til dags dato har 83 virksomheder været igennem 3DP Try Out forløbet, og i løbet af 2021 deltog 23 danske virksomheder. Her har der har været fokus på alt fra nye bæredygtige løsninger til tidsbesparende produktions- og udviklingsprocesser.

Blandt produktionsvirksomhederne i forløbet lykkedes det f.eks. for DANILIFT og ChromaViso at forkorte deres udviklingstid betydeligt, og derudover gjorde teknologien det muligt at producere mere præcist og dermed styrke deres konkurrencedygtighed. Derudover oplevede virksomhederne SIK Teknik og SEJMA Industries, at time-line fra idé til første prototype kan være få timer, hvor der tidligere gik op til flere uger.

“Vi har et projekt inden for de nærmeste måneder, hvor det er planen, at 3D print vil blive indtænkt i udviklingsprocessen. Det vil være et genialt redskab for os, når vi skal udvikle nye komponenter til helt nye produkter og koncepter, og vi ser rigtig meget frem til at bruge 3D printeren i fremtidige projekter”, fortæller kommunikationsansvarlig i DANILIFT, Julie Markussen.

”Projektet har helt sikkert været udslagsgivende til, at vi nu overvejer at anskaffe sig egen printer for herigennem, at sikre virksomhedens position i et konkurrencepræget marked”, siger konstruktør i SIK Teknik, Michael Maagaard.

Deltagelsen i 3DP Try Out har for flere af de medvirkende virksomheder efterfølgende resulteret i anskaffelse af egen 3D printer til videre arbejde, hvilket bevidner om programmets positive effekt og store potentiale.

 

Læs fire eksempler fra 3DP Try Out her:

 

Læs mere om 3DP Try-Out forløbet her