Wikifactory og Dansk AM Hub går sammen om at gøre Danmark til det europæiske midtpunkt for bæredygtig produktion. Fra et delt hovedkontor vil samarbejdet indebære fælles projekter med fokus på at styrke et økosystem for bæredygtig, decentral produktudvikling og -produktion, der er skalerbar og transformerende.

 

Wikifactory og Dansk AM Hub går sammen i målet om at transformere dansk produktion og gøre det muligt for så godt som alle tænkelige produkter at blive fremstillet mere bæredygtigt.

Danmark tager dermed et kæmpe skridt ind i fremtiden i dag, når Wikifactory – verdens første sociale platform for produktudvikling, der giver alle mulighed for at skabe produkter online uanset fysisk placering – indgår et partnerskab med Dansk AM Hub – Danmarks nationale omdrejningspunkt for danske produktionsvirksomheder, der er førende inden for brugen af industrielt 3D print, også kaldet additive manufacturing.

 

Wikifactory, der for nylig besluttede at rykke sit globale hovedkvarter fra Hong Kong til København, vil transformere produktionsindustrien ved at udvikle et internet for produktion, der gør produktinnovation og -udvikling lettere, hurtigere, billigere og ikke mindst mere bæredygtigt.

 

Wikifactory er en hurtigt voksende teknologivirksomhed med mere end 100.000 produktudviklere, som fjerner behovet for store lagerbeholdninger, fyldte varehuse, lange forsendelser og ressourcekrævende produktionsprocesser – og det samme gør sig gældende for produktion med additiv fremstilling/3D-print.

 

Nicolai Peitersen, medstifter af og formand for Wikifactory: ”Trods udviklingen af digital produktion og internet-baserede ydelser, har produktionsindustrien stadig ikke haft sin store transformation fra masseproduktion og global fragt til masseinnovation og decentral produktion.  Covid-19 har vist at nuværende globale produktionssystem er sårbart  og tiden er nu til at udrulle en ny model  igennem konkrete initiativer. At slå os sammen med Dansk AM Hubs brede netværk er for os en væsentlig retfærdiggørelse af vores valg om at rykke vores hovedkvarter til Danmark, og vi er glade for ikke blot at skulle samarbejde, men også at dele kontor fremover.”

 

Dansk AM Hub har forbundet mellemstore og små virksomheder over hele landet i ét samlet økosystem, som skal forsyne hele verden med industriførende processer for Additive Manufacturing og skabe forudsætningen for mere bæredygtig produktudvikling. I partnerskab baner Wikifactory og Dansk AM Hub vejen for et solidt, cloud-baseret, agilt produktudviklingssystem, som muliggør sikkert, real time og on-the-go samarbejde mellem ingeniører og designere fra anerkendte virksomheder og kvalitetssikrede 3D-print bureauer fra et hvilket som helst device.

 

Den seneste rapport fra FN’s klimapanel (IPCC) slår fast, at menneskelig indflydelse utvetydigt har påvirket opvarmning af atmosfæren, havet og landjorden. Rapporten erklærer, at selv når man tager alle emissions-scenarier i betragtning, vil temperaturerne fortsat stige minimum mellem 1,5°C og 2°C i første halvdel af dette århundrede, medmindre der sker en omfattende reduktion i kuldioxid- (CO2) og andre drivhusgas-emissioner i de kommende årtier – et problem produktionsindustrien og den globale fragt er en stor del af. Ifølge Ellen MacArthur Foundation kommer 45 % af verdens CO2-udledning fra produktion. I det mest positive scenarie (set med grønne øjne – og hvor vedvarende energi stiger markant) vil denne produktionsudledning stige med en faktor mellem to og fire inden 2050. Det estimeres dog også, at i 2050 vil 50 % af alle produkter kunne 3D printes, og netop derfor vil et partnerskab mellem Wikifactory og Dansk AM Hub skabe positive forandringer for en mere bæredygtig produktion og samtidig styrke konkurrencekraften blandt danske produktionsvirksomheder.

 

Frank Rosengreen Lorenzen, direktør i Dansk AM Hub: ”At vi kan tiltrække et globalt tech-firma som Wikifactory til Danmark, beviser styrken i vores verdensførende, progressive økosystem af on-demand produktionsvirksomheder, der ikke kun kan forandre produktionsprocesser, så de er hurtigere og mere effektive, men også gør dem mere bæredygtige i de kommende årtier. Det kan meget vel vise sig at være revolutionerede for vores miljø, når forsyningskæder bliver online gennem system som Wikifactorys, og vi indfører digitale produktionsprocesser på tværs af hele brancher gennem clusters og netværk som Dansk AM Hub. Det er en langsigtet vision, men allerede i dag kan vi sikre os, at de 50 medlemmer af Dansk AM Hub får adgang til Wikifactorys platform, så vi kan begynde at designe fremtidens bæredygtige produkter”.

 

Danmark har med flere investeringer i vedvarende energi allerede positioneret sig som en grøn nation – og som hjemsted for virksomheder som Lego, Bang & Olufsen, Carlsberg og AP Møller-Mærsk også som en global frontløber i overgangen til en mere cirkulær produktionsøkonomi og et etableret europæisk center inden for industriel produktion næst efter Tyskland, Schweiz, Frankrig og Sverige. Partnerskabet mellem Wikifactory og Dansk AM Hub vil give landet den nødvendige og afgørende fremdrift for at opnå en førende position inden for bæredygtig fremstilling og være foregangsland for resten af verden.

 

Wikifactory er flyttet ind hos Dansk AM Hub i Valby, København i den ikoniske, såkaldte kapselfabrik og vil kickstarte deres partnerskab med et tempofyldt specialprojekt kaldet ‘Designing for Additive Manufacturing’ (DfAM). Projektets vision er udfordre danske produktionsvirksomheder i brugen af design for AM til at skabe mere innovative og bæredygtige løsninger, og samtidig styrke deres muligheder for øget vækst. De første prototyper afsløres for omverdenen i april 2022.

 

Wikifactory’s platform vokser hastigt og tæller allerede over 100.000 ingeniører, produktdesignere, hardware start-ups og producenter fra mere end 190 lande, der har udviklet mere end 5.000 produkter på tværs af en række forskellige industrier, herunder robotter, elektriske køretøjer, droner, agri-tech, bioteknologisk udstyr, møbler, Covid-udstyr og digitale produktionsmaskiner. Wikifactory er stedet, hvor suveræne ideer bliver til endnu bedre produkter.