I lokalerne hos Bandagist Jan Nielsen står cirka 35 3D-printere. De kan printe alt fra benproteser til korsetter, der kan korrigere ryggen – alt sammen med unikke muligheder for brugerne.

 

Da bandagist Jan Nielsen købte sin første 3D-printer for otte år siden, rystede folk på hovedet. Hvad skulle han med den? Var det ikke mest for sjov? Og jo, det var lidt for sjov, for den kunne bedst printe små huse, og man kunne lege med forskellige designs. Men den blev samtidig starten på den revolution, der i dag er ved at forandre hele bandagist-faget, hvor klassiske proteser udskiftes med specialdesignede 3D-print.

”Måske var jeg bare den nørdede dreng, der syntes, at 3D-print var spændende, men jeg havde fra starten en fornemmelse af, at vi stod foran et kæmpe potentiale. Derfor var det også helt fint, at mine kolleger rystede lidt på hovedet. Jeg vidste, at vi med tiden kunne realisere store gevinster på både design, tid og miljøpåvirkning,” fortæller Jan Nielsen.

 

I dag er der ingen blandt medarbejderne, der ryster på hovedet. 3D-print er for længst blevet en integreret del af virksomheden, og Bandagist Jan Nielsen printer i dag omkring 70 % af sine proteser:

”Der er mange fordele ved at 3D-printe proteser. I stedet for at lave en gipsafstøbning af patientens ben kan vi 3D-scanne det, hvilket kun tager et minut. Og i stedet for en kompleks, manuel proces, hvor vi skal modificere standardkomponenter til en skræddersyet protese ved at skære, slibe og lime, kan vi printe en skræddersyet protese, der er specialfremstillet til netop den pågældende patient.”

 

Internationalt netværk

På trods af mange gode erfaringer med 3D-print, er der stadig en hel del læring, der venter forude, og bandagist-faget er et meget lille fag, fortæller Jan Nielsen:

”Selv om en del bandagister eksperimenterer med 3D-print, er teknologien stadig så ny, at vi endnu mangler at se det helt store gennembrud på det internationale marked. Vi skal med andre ord selv udvikle metoderne, og der er ingen instruktionsvideo på Youtube. Det er både en spændende, men også krævende opgave.”

Derfor er Jan Nielsen taknemmelig for at kunne trække på et internationalt netværk, der især består af amerikanske specialister:

”I USA findes et netværk blandt bandagister, der arbejder med 3D-print. Det er en stor gave at være med og også en nødvendighed, hvis vi for alvor skal rykke med ny teknologi. Vi er en utrolig lille branche, der dog heldigvis består af nogle passionerede og til tider tossede mennesker. Vi sætter os sammen for at skabe fremtiden, og vi tror på en verden fuld af muligheder.”

 

Nye løsninger

Et er det faglige netværk, noget andet er de brugere, hvis hverdag er fuldstændig afhængig af velfungerende proteser. I sidste ende er det deres liv, der skal gøres så let som muligt, fortæller Jan Nielsen:

”Den altoverskyggende fordel ved 3D-print er, at vi kan gøre en forskel for nogle mennesker, som står i en meget svær situation på grund af sygdom eller ulykke. Eksempelvis havde vi for nylig en patient, der havde en lårbensprotese, han ikke selv kunne få af, fordi han er lam i den ene side. Ved at 3D-printe en specialdesignet protese gav vi ham hans selvhjulpenhed igen. Så kan det godt være, at det bare er en dut eller et håndtag, det drejer sig om, men lige præcis den dut eller det håndtag kan være forskellen på at gå eller sidde i kørestol.”

Samtidig har 3D-print også revolutioneret processen for at arbejde med proteser til børn, fortæller Jan Nielsen:

”Tag for eksempel et barn, der er født med skæv ryg og derfor har brug for et korset til at rette ryggen ud. Tidligere skulle vi smøre hele barnet ind i gips, inden vi kom med en kæmpe saks for at klippe gipsen af. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at det har skabt nogle paniske situationer med skrigende børn og ulykkelige forældre. Alt det undgår vi med 3D-print. Nu scanner vi bare barnet med en håndholdt scanner, og så går vi hjem på værkstedet og printer et korset, der passer.”

 

Fremtiden

Ifølge Jan Nielsen er der et enormt potentiale i fremtidens 3D-print, selv om ikke alle proteser vil kunne fremstilles på den måde:

”Når det eksempelvis gælder kulfiber-proteser, som kan tåle både vand og kemi, må vi nok stadig ty til de klassiske fremstillingsprocesser. Men mange andre proteser kan 3D-printes. Et godt bud er, at over halvdelen af alle proteser i fremtiden vil blive fremstillet ved hjælp af 3D-print. Samtidig vil 3D-print være det oplagte valg, når man skal lave testproteser til nyamputerede.”

Endelig er der den reducerede miljøpåvirkning, som blev konkretiseret og kvantificeret under AM Sustain-programmet. Her viste det sig eksempelvis, at 3D-printede proteser kan reducere vandforbruget med 34 %, CO2-aftrykket med 51 % og materialeforbruget med hele 70 % i forhold til traditionelle fremstillingsmetoder, hvilket er væsentlige gevinster ifølge Jan Nielsen:

”Når vi sliber en protese, smider vi mindst halvdelen af materialet ud. Ved 3D-print er der et minimalt spild. Det giver selvsagt nogle væsentlige miljøfordele, som vi nu kender i detaljer takket være de beregninger, vi har udført gennem AM Sustain-programmet. For brugerne gør miljøpåvirkningen ikke nødvendigvis den store forskel, men for os som specialister og fagnørder er den vigtig for den rejse, vi er på mod bedre og mere bæredygtige proteser.”

 

Om 3D-printede proteser

  • 3D-print anvendes i dag til en lang række forskellige proteser såsom benproteser, armproteser og fingerproteser.
  • 3D-teknologien kan ligeledes anvendes til ortoser, der støtter og korrigerer kropsdele som f.eks. hoved, ryg, hals eller led.
  • Protesebrugere er lige så forskellige som alle andre, og derfor er der ikke to proteseforløb, der er ens.
  • Med 3D-print får bandagisten maksimal designfrihed til at skabe en protese, der kan hjælpe den enkelte bruger.
  • 3D-print af proteser bidrager til en væsentlig besparelse på både CO2, vand- og materialeforbrug. Yderligere oplysninger findes i livscyklusrapporten på www.bjn.dk/viden. Rapporten er udarbejdet med assistance fra Deloitte.

 

Om Bandagist Jan Nielsen

  • Bandagist Jan Nielsen A/S er en af Danmarks førende bandagister med speciale i ortoser og proteser.
  • Ud over bandagister består virksomheden af fysioterapeuter, specialiserede teknikere, butikspersonale og sekretærer samlet i Frederiksborggade i København K.
  • Bandagist Jan Nielsen A/S har egen systue samt proteseværksted, herunder egne 3D-printere til proteser.
  • Virksomheden er grundlagt af Jan Nielsen.