Indsatser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at afhjælpe virksomhedernes mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

Flere små og mellemstore danske virksomheder melder ifølge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i stigende grad om mangel på kvalificeret arbejdskraft, og mellem en tredjedel og en fjerdedel af virksomhederne oplever tilmed rekrutteringsudfordringer. Den grønne omstilling betyder, at man er nødt til at udvikle og forbedre kompetencerne hos medarbejdere og ledere samtidigt med, at der er behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft eller kompetenceudvikle nuværende medarbejdere.

De rekrutterings- og kompetenceudfordringer, som følger med den grønne omstilling hos virksomhederne, danner grundlaget for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu giver mulighed for at ansøge til to indsatser inden for temaet Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder. De to indsatser der kan søges støtte til er henholdvis en voucher-ordning til efteruddannelse og opkvalificering af ledere, medarbejdere og bestyrelse og derudover støtte til tilknytning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.

 

Indsatserne kan ikke kombineres og der kan kun søges midler til nye projekter. Dermed kan eksisterende socialfondsprojekter ikke søge om tillægsbevillinger.

 

Ansøgningsfrist er:

18. maj 2022 kl. 12.

 

Læs mere om de to indsatser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse her.