Design for Additive Manufacturing

Flere og flere virksomheder begynder at interessere sig for Design for Additive Manufacturing (DfAM). Nye og gode metoder til design til Additive Manufacturing kan have stor indvirkning på AM produktionstid og ikke mindst omkostninger forbundet med det. Det handler om at tænke nyt og ændre produktionen. Det fortæller Terry Wohlers, som står bag den årlige Wohlers report i artiklen: The Impact of DfAM

Wohlers Report udkommer en gang om året med en status på udviklingen inden for 3D print og Additive Manufacturing set med globale briller. Dansk AM Hub leverer den danske status til rapporten. Se mere om Wohlers Report 2018