Vil du være med til at implementere ny grøn teknologi i dansk erhvervsliv og få danske virksomheder til at blive verdensførende i at anvende additive manufacturing (3D print) og samtidig styrke virksomheders fokus på bæredygtighed? Har du 7-10 års erfaring med AM teknologiens forretningsmæssige og strategiske potentialer og synes du det er sjovt at komme rundt i landet og ’sparke dæk’ med nogle af Danmarks fremmeste produktionsvirksomheder? Så er du måske vores ny operationelle CTO.

I Dansk AM Hub har vi et ambitiøst mål om at få flere danske virksomheder til at få øjnene op for additive manufacturing og dets forretningspotentiale. En teknologi, der kan gøre danske virksomheder både mere konkurrencedygtige og deres produktion mere bæredygtig med flere digitale lagre, mindre spild, mindre transport og væsentlige mindre materialeforbrug.

Vi søger en CTO, der i samarbejde med en række lokale aktører i Herning-området kan sikre, at både Dansk AM Hub og 3D Metal Alliancen kommer endnu tættere på danske produktionsvirksomheder og får flere danske små og mellemstore virksomheder i gang med additive manufacturing på tværs af alle funktioner i virksomheden.

Din profil

  • Du har en god forståelse af de mest almindelige strategiske udfordringer for danske produktionsvirksomheder – særligt hos de små og mellemstore virksomheder.
  • Du har solid praktisk erfaring med alle facetter og discipliner indenfor additive manufacturing, (fra materialekendskab til alt fra designfasen, til betjening af maskiner og til efterbehandling af printede produkter og komponenter).
  • Du kommer for eksempel fra en større dansk virksomhed, hvor du igennem flere år har fået hands-on erfaring fra både den tekniske side af AM, men også i høj grad har et godt blik for de strategiske og forretningsmæssige elementer, som AM-teknologien giver mulighed for.
  • Du kan træde ind på alle niveauer i en virksomhed og virke fagligt overbevisende i forhold til, hvordan ny teknologi implementeres strategisk på tværs af hele virksomheden.
  • Du har et innovativ mindset og ser muligheder fremfor begrænsninger i anvendelse og implementering af ny teknologi.
  • Som person er du udadvendt, selvstændig, tillidsvækkende, og frem for alt en god kollega, der er en respekteret del af det eksisterende ”AM-miljø”.
  • Du er en god formidler både skriftligt og mundligt og stiller dig gerne op foran et større publikum til forskellige netværksarrangementer og formidler om AM.
  • Viden om og erfaring med metalprint vil være en stor fordel, men ikke et krav.

Dine opgaver

Du vil både være Dansk AM Hubs forlængede arm i det midt- og vestjyske område og arbejde for og tæt sammen med blandt andet Herning Kommune, Herningsholms Erhvervsskole & Gymnasier, Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC) og AU Ingeniørhøjskolen i Herning gennem 3D Metal Alliancen.

Du vil rådgive Dansk AM Hubs direktør, bestyrelse og 3D Metal Alliancen ift. udvikling af nye strategiske indsatser, som får AM-teknologien udbredt og i konkret anvendelse hos produktionsvirksomhederne, for dermed at skabe konkurrencefordele og en mere bæredygtig produktion.

Sammen med vores hovedkontor i Valby og 3D Metal Alliancen vil du stå for at identificere, screene og besøge relevante SMV’er, der gerne vil i gang med additive manufacturing.

Du vil være ansvarlig for det opsøgende arbejde og yde gratis opstartvejledning, der sikrer, at interesserede virksomheder tager de første skridt med AM. Du vil sammen med virksomhederne sortere i mulighederne med AM og introducere de væsentligste AM teknologier og sikre, at virksomhederne får den rette hjælp til at komme videre med arbejdet. Det kan f.eks. ske ved at guide dem videre til konkrete uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud, andre relevante eksperter fra det danske ”AM økosystem”, få dem ind i Dansk AM Hubs andre rådgivningsprogrammer og tilbud eller udlåne dem én af vores 4 printere gratis og trække virksomhederne med ind til de 3 metalprintere i Herning.

Du vil stå for at rekruttere medlemmer til både Dansk AM Hub og 3D Metal Alliancen samt pleje den eksisterende medlemsbase.

Da stillingen er en ny opslået stilling, vil der være mulighed for, i samarbejde med Dansk AM Hubs direktion og 3D Metal Alliancen, at definere og forme stillingen undervejs.

Du vil dagligt besøge og være i dialog med et stort antal SMV’er på tværs af regionen, hvorfor der i jobbet må forventes en del rejseaktivitet. Du vil være fysisk placeret på et endnu ikke fastlagt kontor i Herning.

Om Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er et initiativ indenfor 3D print teknologi og additive manufacturing. Formålet er at fremme vækst og værdiskabelse i danske små og mellemstore virksomheder. Desuden er vi katalysator for det danske 3D print økosystem, herunder start-ups. Vi er initieret af den private erhvervsdrivende fond Industriens Fond.

Vi er et mindre dynamisk team, der har kontor i Valby. Vi opererer hurtigt og agilt i et større netværk og med et globalt outreach. Derfor skal du være klar på at arbejde i et entreprenant miljø og være meget selvkørende.

OM 3D Metal Alliancen

3D Metal Alliancen er etableret af en gruppe uddannelsesinstitutioner, videnscentre og erhvervsaktører med stærke rødder i Herning-området og med tætte bånd til den midt- og vestjyske produktions- og metalindustri.

Initiativtagerne til 3D Metal Alliancen er: DAMRC, AU Ingeniørhøjskolen i Herning, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune.

3D Metal Alliancen samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for produktions- og metalindustriens teknologiske, digitale og bæredygtige omstilling gennem fokus på innovative og avancerede produktionsprocesser, herunder ikke mindst på 3D metalprint og hybridteknologier.

Målet med 3D Metal Alliancen er således at udvikle et kraftcenter for uddannelser, kompetencer og innovation ved at satse målrettet på at skaffe dansk industri adgang til viden, uddannelser og kvalificeret arbejdskraft indenfor 3D-metalprint.

Ansøgning

Send din ansøgning og CV til info@am-hub.dk og mærk ansøgningen ‘CTO’. Ansøgninger behandles løbende.

Mangler du yderligere information eller har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at skrive til CEO, Frank Rosengreen Lorenzen på frl@am-hub.dk.

Løn efter aftale.

Der er ikke personaleansvar i stillingen. Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Hent stillingsopslaget som PDF her.