Dansk AM Hub inviterer til Design for Additive Manufacturing (DfAM) – afslutningsevent

Over det sidste halve år har Dansk AM Hub haft virksomheder gennem et nyt innovationsforløb, der skal styrke danske virksomheder til i endnu højere grad at udnytte og få gavn af 3D print-teknologiens tekniske og forretningsmæssige potentialer. Projektet kaldes Design for Additive Manufacturing – eller DfAM – og har haft fokus på både at udbrede kendskabet til 3D print, men især konkret hjælpe og støtte i at arbejde med teknologien gennem design. Konkret i DfAM-projektet er målet at re-designe deltagernes komponenter eller produkter, hvorved de kan fremstilles med mindre materialespild, større styrke, nye eller bedre funktionalitet eller on-demand. Efter forløbet vil de tilmeldte virksomheder stå med en fysisk re-designet komponent eller produkt, hvor en eller flere af førnævnte bæredygtige fordele er tænkt ind. På den måde får deltagerne merværdi og viden, som kan forankres lokalt i deres produktion.

 

I september afholder vi et afslutningsevent i forbindelse med AM Summit 2022, hvor der vil være præsentationer af alle 15 cases fra projektet i en udstilling, hvor de deltagende virksomhed vil vise og fortælle mere om de konkrete projekter. Under udstillingen vil det samtidig være muligt at høre mere om DfAM-projektet og melde sig til et lignende projekt samt netværke med virksomhederne.

 

Dette event henvender sig til virksomheder og produktudviklere/konstruktører, som vil vide mere om Design for additive manufacturing og businesscasen bag 3D print.

 

 

Praktiske informationer

Tid: Eventet afholdes d. 7. september 2022 fra 08:30-16:30

Sted: AM Summit 2022, Raffinaderivej 10, 2300 København S

 

Tilmelding sker via hjemmesiden: https://amsummit.dk/#tickets

Mere information? Kontakt projektleder Søren Kølle Hansen på skh@am-hub.dk