LOOP Forum: Cirkulær omstilling er løsningen på stigende mængder affald og øget ressourceforbrug

Vi oplever lige nu et pres på klodens ressourcer, da befolkningstilvækst og en kraftigt voksende middelklasse blandt andet har medført en stigning i forbruget. Stigningen i brugen af praktiske engangsprodukter samt deres stadig kortere levetid, betyder at der anvendes flere og flere ressourcer – hvilket medfører stigende mængder affald.

Cirkulær omstilling kan dog være løsningen. En omstilling, der betyder, at vi gentænker brugen af ressourcer og har fokus på produktion med minimum affald. Omkring halvdelen af CO2 udledningen i Europa kommer primært fra ressourceudvinding og fra forarbejdning af ressourcer. En omstilling til cirkulær økonomi – hvor affald indgår som ressource, vil derfor gøre en markant forskel. For at kunne nå i mål med en reduktion i vores CO2-udledninger er det derfor afgørende at afkoble økonomisk vækst fra ressourceforbruget og foretage en cirkulær omstilling til bæredygtig produktion med et ressourceeffektivt materialeforbrug. Netop dette budskab forsøger Dansk AM Hub i samarbejde med Industriens Fond, Dansk Industri, Københavns kommune og mange andre at skabe opmærksomhed omkring ved dette års LOOP Forum i København. 

LOOP Forum er en platform, der bringer cirkulære løsninger frem i lyset og som ønsker at være det førende forum for affald, ressourcer og cirkulær økonomi. LOOP samler danske styrkepositioner – innovation, design og bæredygtighed – og bringer viden, erfaringer, eksperter og netværk sammen på tværs af industrier og værdikæder og bidrager dermed til målet om at reducere mængden af affald, udnytte ressourcerne og accelerere en cirkulær omstilling.

 

LOOP Forum finder sted den 27 – 28. april i Lokomotivværkstedet, København

Læs mere om LOOP og få billet her.