21

Pressemeddelelse:

Danske virksomheder efterlyser uddannelse og kompetencer i 3D print

Der mangler kompetencer inden for additive manufacturing (AM) og 3D print, og danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) risikerer at blive udkonkurreret af internationale konkurrenter, hvis ikke de får ny teknologi og 3D print ind i forretningen. Det er budskabet fra blandt andet Danfoss og Grundfos i en netop udkommet rapport fra Dansk AM Hub om danske virksomheders brug af AM og 3D print.

25 % af de danske fremstillingsvirksomheder bruger i dag 3D print. Det er primært til prototyper og produktion af værktøjer. Men de virksomheder, der går forrest på området arbejder mere og mere hen imod at bruge AM i serieproduktion. Det gør både Danfoss og Grundfos, og de udtrykker et stort behov for, at mange af deres danske leverandører vil følge med. Men for at komme dertil kræver det, at virksomhederne, i første omgang, har adgang til de nødvendige kompetencer.

”Det er vigtigt for os og Danmarks konkurrenceevne, at SMV’erne og vores kommende medarbejdere har de rette kompetencer inden for AM. AM er nødt til at komme ind i uddannelserne nu”, siger Thorsten Brorson Otte, Additive Manufacturing Manager, Grundfos.

Hos Danfoss har man fulgt AM-teknologiens udvikling siden dens fødsel og har gennem årene i stigende grad anvendt 3D-print, først til prototyper og siden også til armaturer og værktøj i produktionen. I 2016 lancerede Danfoss en digitaliseringsstrategi, hvor AM er et prioriteret udviklingsområde.

Danfoss’ strategiske satsning på brug af AM-teknologi til slutkomponenter kræver nye kompetencer – særligt hos ingeniører og designere. Kompetencer, som Danfoss har haft vanskeligt ved at få adgang til både internt og hos leverandører.

”Vi har udviklet vores eget undervisningsmateriale og skræddersyet det til forskellige uddannelsesniveauer og jobfunktioner i virksomheden. Vi har ligeledes valgt at tilbyde nogle af vores leverandører at tage del i undervisningsprogrammet”, fortæller Werner Stapela, Global Head of Additive Design & Manufacturing, Danfoss.

”En stor del af dansk erhvervsliv består af underleverandører, og de har en afgørende rolle som medspiller og innovationspartner hos deres kunder. Men hvis man som underleverandør ikke er med på noderne – for eksempel inden for 3D-print – så risikerer man at blive fravalgt. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder har adgang til de rette kompetencer og løbende uddanner sine medarbejdere, og her kan Dansk AM Hub træde til og gøre en positiv forskel”, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der står bag Dansk AM Hub.

For at virksomhederne kan tage de nye teknologier ind i produktionen, er det nødvendigt med kompetencer på området, og det kræver uddannelse.

”Universiteterne er kun så småt begyndt, at vise interesse på dette område. For blot halvandet år siden var det for eksempel ikke muligt at finde nyuddannede maskiningeniører med viden om 3D print og additive manufacturing. Vi begynder langsomt at se en interesse og lidt fremskridt”, siger Werner Stapela, Global Head of Additive Design & Manufacturing, Danfoss.

Også hos Grundfos er man bekymret over manglende fokus på AM i det danske uddannelsessystem i forhold til højere uddannelse, men også på faguddannelser, som f.eks. industritekniker, værktøjsmager og efteruddannelsesområdet (f.eks. AMU-centrene). Det kan have alvorlige konsekvenser for fremstillingsindustrien i Danmark, hvis området ikke får højere prioritet.

Dansk AM Hub ser et tydeligt behov for at få styrket uddannelsesområdet indenfor Additive Manufacuturing, så Danmark kan være med helt fremme indenfor området.

”Vi har behov for at gentænke, hvordan vi i Danmark får skabt unge produktionseksperter, der kan skabe forandring på tværs af produktionen og virksomheders funktioner – på tværs af værdikæden”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, CEO, Dansk AM Hub.

Fakta:

  • Dansk AM Rapport udgives af Dansk AM Hub, mens det er Syddansk Universitet, der har foretaget screeningen og analysen blandt virksomhederne.
  • Rapporten og hele screeningen findes på: https://am-hub.dk/rapport-2020/
  • Dansk AM Rapport er en årlig rapport, og er netop udkommet 2. gang. Den udkom 1. gang i januar 2019.
  • Rapporten bygger på en screening af 192 danske fremstillingsvirksomheder og deres brug af AM/3D print, og indeholder samtidig en kortlægning af det danske aktørlandskab og forsknings-og uddannelsesaktiviteter på området.

Om Dansk AM Hub

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for Additive Manufacturing med det mål at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing og 3D print. Der er et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, som kan føre til vækst, innovation og bæredygtige løsninger.

Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond.

Yderligere information

Vibeke Agerdal Kristiansen, Kommunikationschef, Dansk AM Hub, vak@am-hub.dk, Tlf: +45 28114745.

Find billeder fra Dansk AM Hub: https://am-hub.dk/presseinformation/