Sprøjtestøbe-virksomheden, Carmo A/S, stod i 2020 over for en udfordring fra en kunde – en udfordring, der skulle vise sig at blive en game changer for både Carmo selv, men også måden at tænke prototypeudvikling på.  

Carmo har deltaget i vores AM Hybrid-projekt, der rummer en række virksomhedscases, som på hver sin måde demonstrerer værdien af at implementere forskellige fremstillingsteknologier i produktudviklingsfasen. En af de cases er Carmo’s kunde EYE-GO, en MedTech start-up, som havde behov for at udvikle sit produkt, der består af mange små sprøjtestøbte plastemner.

EYE-GO ønskede at få en prototype i det rigtige materiale og uden at bruge uanede mængder af ressourcer. Carmo har før arbejdet med FIMteknologien og kendte til dets karakteristika, som netop passede på denne case. Carmo blev inspireret og valgte derfor at købe tre resinprintere og påbegynde processen med at 3D printe støbeforme.  

En game changer

Kombinationen af additive manufacturing (AM) og sprøjtestøbning viste sig hurtigt at rumme et stort potentiale.
Metoden gør det
nemlig muligt at producere prototyper langt hurtigere og gør det samtidig lettere at justere designet undervejs, da det er muligt at lave flere iterationer. Den samlede fremstillingsproces bliver dermed kortere, og omkostningerne reduceres. 

Fremtidige muligheder i 3D print

Inden for relativ kort tid kunne Carmo levere en tilfredsstillende prototype til EYE-GO. En proces, der både har sparet Carmo selv og kunden store ressourcer og bidraget til konkurrencedygtigheden.

Virksomheden har fået smag på at arbejde med 3D print og vil således køre intern undervisning i elementær forståelse af 3D print og automatisere yderligere med blandt andet printede teksturer samt gribere til robotter – i et ønske om at blive endnu mere konkurrencedygtige. 

Det siger Carmo om:
  • Produkt: Med kombinationen af 3D print og sprøjtestøbning kan Carmo nemt og hurtigt integrere ønsker fra kunden undervejs, så processen er kortere og mindre ressourcekrævende, men hvor produktet stadig lever op til kundens forventninger.  
  • Tid: Uden at kombinere 3D print med sprøjtestøbning, havde det taget Carmo to år at komme i mål med en prototype, som den EYE-GO ønskede. Det kan nu gøres på seks månederherved en tidsreduktion på omring halvandet år. Der er dermed tale om en markant reduceret udviklingstid, som i den grad er fordelagtig i plastindustrien, hvor tidsdimensionen og time-to-market spiller en afgørende rolle.  
  • Økonomi: Carmo kan både forkorte sine processer og reducere sine tidsressourcer ved at anvende metoden, som dermed skaber en klar, økonomisk fordel for virksomheden. Det har samtidig en enorm betydning for Carmo’s kunder, der blandt andet kan spare økonomiske ressourser ved, at Carmo nu kan anvende metoden. 
  • Bæredygtighed: Med metoden behøver Carmo udelukkende at fremstille, hvad der skal bruges, hvormed materialespildet er lavt, næsten ikke-eksisterende. Den tidsmæssige besparelse har yderligere en positiv indflydelse på miljøet sammenlignet med produkter, der fremstilles ved traditionelle metoder over længere tid.  
Vil du vide mere?

Læs mere om Carmo’s forløb og vores AM Hybrid-projekt her.