dvt: I fremtiden flyver vi ikke reservedele til Japan eller USA, vi sender bare en tegning

dvt i Frederikssund har i over 30 år fremstillet transport- og sorteringsanlæg til industrielle vaskerier. Det har medført et hav af specialudviklede dele, der alle skal lagerføres. Men det kan 3D print lave om på. 

dvt er en virksomhed, der tager kunderne alvorligt: Når du køber et transport- eller sorteringsanlæg til et industrielt vaskeri, lover dvt at levere reservedele i hele anlæggets levetid, dvs. i mere end 30 år. Det løfte har skabt både glade og loyale kunder over hele verden, men har også bidraget til at fylde lagrene op. Det fortæller Sten Græse, der har været ansat i firmaet i hele 32 år, først som serviceteknikere, siden som produktionschef og nu som adm. direktør: 

 ”Løftet om at levere reservedele over en 30-årig periode har uden tvivl været et unique selling point over for vores kunder. Udfordringen er dog, at vi i dag må lagerføre titusindvis af komponenter, hvilket har nødvendiggjort en enorm lokalekapacitet på fabrikken. Her er det helt åbenlyst, at 3D teknologien kan spille en afgørende rolle. I det øjeblik vi kan lave print-on-demand, kan vi nedbringe vores lager med ca. 20 pct. og dermed også reducere vores miljøpåvirkning væsentligt.” 

Også når det gælder bæredygtig innovation ser Sten Græse store muligheder inden for 3D print: 

 ”Faktisk tror jeg, at hele lager- og reservedelsproblematikken er en kæmpe bremse for innovation i mange fremstillingsvirksomheder – og måske i langt større omfang, end man lige skulle tro. Med 3D print kan vi tænke innovation på en helt ny måde. Ikke alene kan vi fremstille et lavere styktal; vi kan også lave langt mere komplicerede komponenter. 3D printeren skal jo hverken fræse, dreje eller svejse. Den printer bare og er som udgangspunkt ligeglad med kompleksitet. Samtidig giver den også mulighed for, at en stor del af vores metalkomponenter over tid kan udskiftes med plast. Jeg regner med at ca. 10 pct. af vores sortiment på nuværende tidspunkt kan 3D printes billigere end ved traditionel fremstilling.” 

 For Sten Græse er det vigtigt, at dvt for alvor sætter et tydeligt aftryk på bæredygtighedsagendaen: 

 ”Hvis man ser på bæredygtighed, er det jo helt basalt, at man ikke producerer ting, der ikke bliver brugt. Reelt er der jo i dag flere hundrede kilo komponenter, vi lægger på lager, som aldrig nogensinde kommer videre, og sådan vil jeg tro, at de fleste produktionsvirksomheder har det. Med 3D print kan vi komme meget tættere på det magiske tal, nemlig at producere blot ét styk ad gangen.” 

Derfor ser Sten Græse også store perspektiver i 3D teknologien – ikke blot for dvt som virksomhed, men også for kunderne: 

”For enhver virksomhed er leverancesikkerhed alfa omega, og vi kender alle virksomheder, som har brændt sig, fordi en leverandør pludselig er væk, og man ikke længere kan skaffe reservedele. Her kan 3D print virkelig revolutionere forsyningskæden, fordi man jo blot skal have tegningerne, hvorefter man selv kan få printet de reservedele, man har brug for til sine anlæg.  

Om få år spår jeg faktisk, at vi helt holder op med at sende reservedele til f.eks. Japan og USA og i stedet blot sender en e-mail med dokumentationen. Tænk hvor meget unødig transport og CO2-udledning forbundet herved, vi som samfund kunne skære væk, hvis alle virksomheder begyndte at tænke sådan. Det ville være revolutionerende for hele industrien.” 

Sådan vil dvt bidrage til verdensmålene 

  • Nedbringe lager med 20 pct. gennem print-on-demand. 
  • Undgå at producere varer, som aldrig bliver anvendt, hvilket på den korte bane vil svare til cirka 200 kg pr. år. 
  • Øge kundernes leverancesikkerhed gennem hele anlæggets livscyklus. 
  • Undgå unødig transport ved at stille dokumentation til rådighed, så reservedele kan printes lokalt og dermed mindske CO– aftrykket. 

 Fakta om dvt 

  • dvt blev etableret helt tilbage i 1864 som producent af kemikalier til vaskeindustrien.  
  • I 1960’erne begyndte virksomheden at installere Milnor vaskemaskiner, og senere udviklede man også transportsystemer. 
  • I dag leverer dvt transport- og sorteringsanlæg til industrielle vaskerier over hele verden. 
  • dvt holder til i Frederikssund.