Hvad er AM og 3D print?

Additiv manufacturing (eller 3D-print) er udviklet af en række teknologier, der er opstået i løbet af de sidste 20 år, herunder software, automatisering, materialevidenskab og efterbehandling. Teknologien bliver i stigende grad tilgængelig for almindelige forbrugere via printere og integreret med konventionelle  produktionsteknologier til industrielle applikationer.

Additiv manufacturing kan reducere affald, udfordre globale forsyningskæder (gennem lokal produktion) og give mere fleksibilitet i fremstillingsprocessen. Selv om det påkrævede udstyr stadig kan være dyrt, øger nye forretningsmodeller dets tilgængelighed. Med forretningscasen til anvendelse af additivproduktion i mindre målestok og tilpasset produktion, der allerede er klar, kan vi forvente at se en hurtig udvidelse af teknologien i både industri og forbrug.

Additiv produktion har potentialet til at påvirke fremstilling og distribution inden for en række sektorer, især hvor små applikationer og tilpasning er værdifulde.

Digitale computere frigjorde en bølge af innovation i 1970’erne, som stadig mærkes i dag. På samme måde kan additiv produktion føre til store omvæltninger i forhold til klassiske forretningsmodeller. Den voksende variation af mulige materialer og omfanget af skalaer, det kan bruge, betyder, at AM har potentiale til at forandre et stort antal etablerede sektorer, f.eks. fødevarer, forbrugerprodukter, lægemidler, industri, sundhedspleje, infrastruktur og transport. Et skift til additiv produktion betyder samtidig et farvel til behovet for at opbevare reservedele og en betydelig reduktion af lageromkostninger og overbelastning. Virkningerne vil derfor kunne mærkes på tværs af værdikæder lige fra udvinding til service, herunder:

 • Mere effektiv produktion, der reducerer efterspørgslen på råmaterialer.
 • Demokratisering af produktdesign.
 • Udvikling af nye transformative produkter gennem hurtig prototyping og ny funktionalitet.
 • Nye fleksible produktionsteknikker, der hurtigt reagerer på lokale behov.
 • Lokale fleksible produktionsfunktioner (fabrikationslaboratorier).
 • Reduceret behov for globale distribution- og forsyningskæder på grund af lokal produktion.
 • Vedligeholdelse gennem lokal reparation og renovering

Additiv manufacturing ændrer potentielt stordriftsfordelingen. Den fremstillingsmæssige ligestilling påvirker etablerede virksomheder og skaber nye muligheder for mindre leverandører, der bedre kan tjene lokale og niche-markeder.

Additiv produktion vil muliggøre nye, forandrede forretningsmodeller, eksempelvis:

 • Personalization. Et mere personlig produkt eller en tjeneste: Additiv manufacturing gør det muligt for virksomheder at designe, producere og tilbyde unikke personlige produkter på omkostningseffektive måder.
 • En lukket-loop-proces: Additiv manufacturing producerer mindre affald. Ved at muliggøre lokal produktion og brug af lokale foderstoffer såsom f.eks. plast, hjælper det med at fremskynde skiftet til produktion og forbrug af lukkede kredsløb.      
 • Agilitet: Den iboende fleksibilitet i additiv fremstillingsudstyr betyder, at organisationer lynhurtigt kan skabe prototyper under udvikling og derefter omkonfigurere eksisterende udstyr til fremstilling af nye produkter.
 • Deling af aktiver: Deling af aktiver og vil tillade overvågning og sporing af brugen af ​​aktiver, hvilket er afgørende for aktiv deling forretningsmodeller.
 • Kollaborativt økosystem: AM vil muliggøre bedre samarbejde på tværs af forsyningskæden. Det vil også skabe nye muligheder for leverandører af digitale produkter og -tjenester til industrien.
 • Anvendelsesbaseret prissætning: AM kan aktivere brugsbaseret prisfastsættelse ved at levere en verificerbar registrering af transaktioner gennem creative crossings

AM er en forkortelse for additive manufacturing. Ordet additiv afspejler den proces, hvor en genstand produceres lag for lag i tre dimensioner – en teknologi vi allerede kender fra 3D-print.

AM processen er digital. Det vil sige, at en genstand fremstilles fra en digital fil og der kun tilføjes materiale, når det er nødvendigt. Dette er i sig selv en revolutionerede fremstillingsteknik, der gør op med konventionelle fremstillingsmetoder, der tager udgangspunkt i et råmateriale, som derefter bearbejdes og reduceres indtil det opnår den ønskede størrelse og form.

Additive manufacturing kan derfor have en stor effekt i forhold til materialespild og effektivitet, når en virksomhed eksempelvis bevæger sig fra mindre prototypefremstilling til fuldskala industriproduktion – uanset om det handler om fødevarer, rumfart eller sundhedspleje.

Vi har hos Dansk AM Hub lavet udviklet en række værktøj, bla. forretningsmodel kort, der muliggøres via AM/3D print teknologier. Download AM Businessmodel card tools.